Experimental Surgery z plzeňského pracoviště


Autoři: M. Ryska
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2016, roč. 95, č. 10, s. 349.
Kategorie: Recenze

Autoři dostávají do rukou objemnou práci plzeňského kolektivu výzkumníků složeného z chirurgů, radiologů, pracovníků biomedicínského centra a Západočeské univerzity vedenou V. Liškou, zaměřenou na některé aspekty experimentální chirurgie. Kniha je psána v angličtině na křídovém papíře a má 540 stran. Obsahuje 10 kapitol.

První 4 kapitoly jsou věnovány obecné problematice chirurgie, anesteziologie a práce s experimentálními zvířaty. Nechybí ani historická poznámka o vývoji a přínosu základních objevů (Vesál A., Harvey W., Haller A., Bernard C.) a současné standardizaci a vlivu experimentální práce na rozvoj klinické medicíny. Je potěšitelné, že právě tento aspekt je vysoce hodnocen. Jsou zmíněny i fáze klinického výzkumu, které občas kliničtí pracovníci přesně nedefinují. Dobře je popsána část věnovaná práci s laboratorními zvířaty. Z té může čerpat každý, kdo se připravuje na zkoušku pro získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle § 15d odstavce 3 zákona č. 246/1992 Sb. Ta je dnes předpokladem práce např. na grantových projektech spojených s animálním experimentem. Stejně tak instruktivně je zmiňována anesteziologie včetně specifik monitorace a podpory vitálních funkcí u experimentálních zvířat. Přínosná je tabulka s uvedením dávek anestetik vzhledem ke konkrétnímu zvířeti. Základní pravidla chirurgické práce, obsahující obrázky správné přípravy rukou před operací, sterilizace nástrojů a běžně užívaných chirurgických nástrojů, jsou vhodná pro ty, kteří se dostávají k animálním experimentům jako odborníci nechirurgických oborů nebo za studia medicíny či jiného příbuzenského oboru.

V celé páté kapitole, věnované příkladům experimentální práce, autoři čerpají ze své zkušenosti, ponejvíce ze svých grantových projektů, kde se věnují různým aspektům jaterní regenerace a jaterních funkcí. Šestá kapitola je přínosná zejména pro ty experimentátory, kteří se chtějí věnovat problematice buněčných kultur, zejména nádorových. V úsporné formě dává velmi ucelenou informaci nejen o buněčných liniích, ale i o měření efektivity a buněčné viability.   

Objemná je následující sedmá kapitola věnovaná zobrazovacím metodám. Je určená při pečlivém studiu rentgenologům, při zběžném seznámení umožní chirurgovi nebo jinému specialistovi získat užitečné informace z tohoto oboru. Osmá kapitola je věnována statistickým metodám v biomedicíně, a to v objemu, který by měl ovládat každý lékař. Devátá kapitola bude zajímavá především pro toho, kdo se věnuje problematice buněčné a orgánové regenerace. Poslední, desátou kapitolu bude se zájmem číst odborník zabývající se biomechanikou, ať již ortoped, či přímo pracovník z oboru biomechaniky.

Celkově lze publikaci hodnotit jako přínosnou, a to jak pro začínajícího experimentátora v biomedicíně, tak i pro zkušeného výzkumníka, který se chce zabývat zmíněnými oblastmi experimentu. Je psána jak pro chirurga, tak i pro odborníka z jiného oboru. Je možná škoda, že autoři nevyužili zkušenosti ostatních nečetných českých chirurgických a gastroenterologických experimentálních týmů, a to nejen obsahově, ale i citačně v oblastech, kterým je publikace věnována. Nic to však nesnižuje na kvalitě předkládané publikace.

Recenzent blahopřeje editorovi V. Liškovi a jeho týmu a publikaci doporučuje nejen experimentátorům, ale všem chirurgům, kteří v ní najdou řadu podnětů ke své práci.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.                                                                               

Chirurgická klinika 2. LF UK a UVN, Praha,                                                                                 

U Vojenské nemocnice 1200,

160 00 Praha 6

e-mail: miroslav.ryska@uvn.cz

V. Liška a kol. Experimental Surgery. Nava 2016, 541 s., ISBN: 978-80-7211-490-0


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 10

2016 Číslo 10
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se