Evropský pankreatologický klub 2016 – Liverpool


Autoři: M. Loveček;  P. Dítě
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2016, roč. 95, č. 10, s. 375-376.
Kategorie: Zprávy

48. sympozium Evropského pankreatologického klubu se v letošním roce uskutečnilo 6. až 9. 7. v Liverpoolu za účasti více než 660 účastníků, mezi nimiž bylo i 6 registrovaných českých pankreatologů. Pro konání sympozia bylo pořadatelským týmem kolem prof. Johna Neoptolemose zvoleno velmi atraktivní historické místo – St George´s Hall a Walker Art Gallery v samém centru Liverpoolu. Zaznělo celkem 48 přednášek vysoké kvality v 22 sekcích a bylo prezentováno 350 posterových prezentací. Velký prostor byl věnován chirurgické problematice onemocnění pankreatu − větší než na sympoziích EPC v posledních letech. Je to patrně dáno zaměřením osoby hlavního organizátora – chirurga s přesahem do všech oblastí pankreatologie. Velký prostor byl v letošním ročníku věnován karcinomu pankreatu a chirurgické problematice pankreatických onemocnění.

Jako programové novum lze označit sekci neuroendokrinních nádorů z pohledu jak možností současné diagnostiky, tak terapeutických alternativ. V klinické části, věnované problematice chronické pankreatitidy, prof. Jonas Rosendahl (Lipsko) prokázal, že v současné době je genetické testování žádaným standardem v diagnostice chronické pankreatitidy. Prof. Asbjorn Drewers (Aalborg) zopakoval sice známé, ale v klinice nevyužívané poznatky o etiologii a formách pankreatické bolesti s možností terapeutického ovlivnění, především z pohledu medikace a chirurgické terapie. Poněkud rozpačitě vyzněl pohled na efektivitu endoskopické terapie, podporující názory, které zdůrazňují dlouhodobost efektu chirurgické léčby proti terapii endoskopické. Toto pak bylo jednoznačně prezentováno ve sdělení prof. Helmuta Friesse (Mnichov). Prof. Thomas Gress (Marburg) hodnotil spolehlivost diagnostiky chronické pankreatitidy pomocí EUS. Dle jeho názoru má metoda pro chronickou pankreatitidu, s výjimkou pokročilé formy, nedostatečnou výpovědní hodnotu, ale význam může mít i v diferenciální diagnostice fokálních lézí pankreatu. Nezávislý vliv kouření a přítomného diabetu na vznik pankreatického karcinomu prokázali španělští autoři. Velice zajímavé výsledky týkající se vzniku kardiovaskulárního rizika u osob s manifestní exokrinní pankreatickou nedostatečností prokázal Vallejo-Senra a spol. (Santiago de Compostela). V programu bylo velmi málo témat endoskopických. Cenné výsledky přednesl Antti Siiki (Tampere) v léčbě biliárních stenóz u osob s chronickou pankreatitidou pomocí biodegradabilních českých stentů společnosti ELLA.

Problematika pankreatického karcinomu a chirurgických aspektů pankreatických onemocnění vyplnily 10 sekcí. Přehledová přednáška o možnostech léčby pankreatického karcinomu, přednesená prof. Davidem Tuvesonem (New York), byla na zvláště vysoké úrovni. Zvláštní pozornost si z chirurgického pohledu kromě jiných zasloužila sekce Lokální a systémová léčba karcinomu pankreatu, ve které zazněla sdělení z předních evropských pankreatochirurgických pracovišť (Hamburk, Liverpool, Verona) s pohledem na aktuální stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu – systémová neoadjuvantní, lokální, systémová adjuvantní. Byly zde prezentovány aktuálně probíhající klinické studie (NEOPA, NEOPAC, PREOPANC, ESPAC-5F).

V sekci Cystické tumory byla očekávána bouřlivá diskuze vzhledem k rozdílným pohledům předních institucí a jejich představitelů (Boston, Verona, Heidelberg) na problematiku IPMN a způsob jejího managementu. Vzhledem k časové tísni však probíhala umírněně spíše v kuloárech, zásadní rozdíly v názorech jsou však patrny (Heidelberg – ultraradikální již v preinvazivním stadiu, Verona a Boston spíše konzervativní). Problematika je stále živá, konsenzus dosud nebyl dosažen.

V sekci pankreatické chirurgie byly prezentovány aktuální zkušenosti z největšího pankreatochirurgického centra v Evropě (European Pancreas Center Heidelberg) s neoadjuvantním režimem FOLFIRINOX u lokálně pokročilých tumorů pankreatu. Prof. Thilo Hackert demonstroval dosažení resekability až u 2/3 takto léčených nemocných s hraničně resekabilním a lokálně pokročilým nádorem pankreatu. Dlouhodobé výsledky však dosud k dispozici nejsou. Laura Maggino (Verona, Boston) prezentovala analýzu vlivu počtu vyšetřených uzlin na efekt migrace stadia u distální pankreatektomie pro PDAC, s aktuálním požadavkem na 25 odebraných a vyšetřených uzlin. Zajímavou práci a výsledky prokazující vliv perioperačního tekutinového managementu na vznik pankreatické píštěle přednesla Lenika Calavrezos (Mnichov).

Zvláštní pozornost však byla věnována State of the art lecture prof. Marcuse Büchlera (Heidelberg) Extending the Boundaries of Pancreatic Surgery in 21th Century, který ve své excelentně dokumentované přednášce prezentoval výsledky a posuny v chirurgické léčbě pankreatických onemocnění, především karcinomu pankreatu za posledních 15 let na jeho pracovišti v Heidelbergu. Pozoruhodných je 9096 operací na pankreatu včetně 6966 resekcí v tomto období s mortalitou 3,3 %, incidencí pankreatické píštěle 7,8 % a s rozsahem operací až po selektivně indikované výkony s arteriální resekcí, multiviscerální resekce a resekce u M1 stadia. Prezentované dlouhodobé výsledky přibližující se 40 % v 5letém přežití včetně mediánu přežití téměř 40 měsíců v posledních letech dávají naději na zlepšení nepříznivého trendu u výsledků chirurgické léčby tohoto onemocnění.

Sekce s tematikou akutní pankreatitidy měla několik zajímavých sdělení. Skvělé bylo sdělení maďarských kolegů s prezentací výsledků prospektivní studie hodnotící validitu vybraných faktorů na posouzení průběhu onemocnění. Na efekt preventivního podání diklofenaku u osob po komplikovaném vyšetření ERCP upozornila norská skupina s tím, že efekt může být ovlivněn tělesnou hmotností.

V závěru kongresu byla prezentována závěrečná podoba standardu pro chronickou pankreatitidu dle EPC, na níž se podílel i náš prof. Petr Dítě. Standard je výsledkem více než roční systematické práce a závěry vznikly na základě konsenzu jednotlivých pracovních skupin.

V průběhu kongresu pak proběhlo plenární zasedání EPC – General Assembly, které zvolilo příštího vědeckého sekretáře EPC. Stal se jím prof. Matthias Löhr z Karolinské univerzitní nemocnice ve Stockholmu.

Příští sympozium Evropského pankreatologického klubu se bude konat ve dnech 28. 6. až 1. 7. 2017 v Budapešti. Blízkost místa konání jistě umožní vyšší účast kolegů z ČR, kteří mají zájem o pankreatologii. Bližší informace jsou k dispozici na www.e-p-c.org či www.epc2017.hu.

MUDr. Martin Loveček, PhD.

I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc

e-mail: mlovecek@seznam.cz

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

Interní klinika LF OU a FN Ostrava

e-mail: petr.dite@fno.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 10

2016 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se