Program C34 CIS v praxi MMX. Předběžná zpráva


Autoři: T. Horváth
Působiště autorů: Časná diagnostika CBC, vedoucí: doc. MUDr. T. Horváth, CSc. ;  Chirurgická klinika Masarykovy univerzity ve FN Brno-Bohunice, přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2011, roč. 90, č. 3, s. 172-173.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

ÚVOD

Stovky hodin klinické práce a jejich násobky věnované zkoumání získaného materiálu a rozborům dat, zavedení, udržování a zkvalitňování péče se nyní zhodnocují ve výsledcích medicínských i organizačních působících jako paprsky světla v temnotě pochybností o smyslu extrémního vypětí, které je třeba v daných podmínkách vynaložit k dosažení normálu. Hřejivé skutečnosti, že takové pojetí není ve směru na vedlejší kolej nasvědčuje i podzimní setkání Hrudní sekce České chirurgické společnosti v Praze, jehož odborným těžištěm byly sublobární plicní resekce (pozvaný řečník profesor Michael R. Müller z Vídně), technická informace o flexibilním endostapleru Echelon v energické zkratce Ing. Klaudie Doležalové, souhrnná informace o operativě jednotlivých pracovišť a připomínka profesora Jana Schütznera o potřebě čelit krizi zdravotnictví prohlubováním české účasti na aktivitách Evropské asociace hrudních chirurgů (ESTS) i jiných globálních záměrech a nežádoucím organizačním i ekonomickým turbulencím v oboru zřízením kategorie samostatného pracoviště hrudní chirurgie v souladu s bývalou československou a stávající evropskou praxí (Pafkova teze).

V rámci Programu C34_CIS [1] absolvují dnes osoby z rizikových skupin po plicní resekci pro nádor, kumulativní inhalační expozici Rn222, chronické expozici cigaretovému kouři, pacienti s nádorovými multiplicitami a hemoptýzou specializované cílené vyšetření a kompletní tělesnou prohlídku. S případným nálezem pak pokračujeme k příslušnému chirurgickému, endoskopickému, internímu anebo onkologickému řešení za pečlivého udržování plánu dispenzárních kontrol a následnému hodnocení jak retrospektivnímu tak perspektivnímu [2, 4, 6].

OBECNÁ PROHLÍDKA

Je zaměřena na celkový tělesný a duševní stav. Jakýmkoliv nově zjištěným potížím anebo nálezům je věnována příslušná pozornost – jsou objednána doplňující vyšetření, výsledky zhodnoceny a odpovídajícím způsobem řešeny. Jde o choroby neonkologické, například srdeční slabost, arteriální hypertenzi, nemoci tepen a žil, degenerativní postižení kosterně svalového aparátu, urologická onemocnění, břišní kýly, cukrovku, poruchy smyslových orgánů, nemoci GIT, kožní morfy, ekzémy a plísně. Nezřídka jsou objeveny asymptomatické extrapulmonální premalignity, ale též nádor trávicího a urologického ústrojí, kůže, nebo štítnice.

Léčba chorobných nálezů z obecné prohlídky

V rámci této péče koordinujeme další příslušná vyšetření a řešení v rámci zdravotní sítě ve spolupráci s příslušnými specialisty interního anebo chirurgického zaměření. Jsou to např. katetrizace věnčitých tepen, operace trávicího systému, štítné žlázy, prostaty, ale i chemoterapie anebo léčba zářením. Pacienti jsou dispenzarizováni v rámci příslušných zdravotních směrnic na specializovaných pracovištích, ale sledování v původní sestavě pilotní kohorty trvá.

Řada osob z pilotní kohorty byla vyšetřena a léčena i tímto způsobem. Pět pacientů podstoupilo závažnou mimohrudní operaci. Tři z nich nadále žijí a celkem dobře prospívají, dva zemřeli.

SPECIÁLNÍ PROHLÍDKA

Je podrobně zaměřena na dýchací systém – v dané konstelaci rakovinou nejvíce ohrožené ústrojí. Jde o RTG sumační snímek hrudníku střídavě s jeho zobrazením výpočetní tomografií (CT) v ročních intervalech, spirometrii a autofluorescenční bronchoskopii, jenž detekuje bronchiální intraepiteliální neoplazii různých stadií a morfologie [3, 4].

Léčba nálezů ze speciální prohlídky
zákroky na dýchacím systému

Po letech podrobného bronchoskopického – optického i imunohistochemického – studia bronchiální karcinogenezy již víme, že některé nálezy suspektního vzezření jsou nezávažné a nevyžadují odstranění, pouze kontrolu v časovém odstupu. V průběhu několika let (měsíců) část z nich spontánně mizí. Další z nich jeví známky zhoršování a ty je vhodné excidovat. Vyšetření i endoskopické zákroky se provádějí ambulantně v místním znecitlivění a většinou nečiní potíží. Výsledky jsou v převážné většině případů příznivé a nezanechávají následky. Od roku 2005 zavádíme endoskop do dýchacích cest převážně nosem. Místo teoretizování o klinicky irelevantní diagnóze (overdiagnosis), nadbytečné a nedostatečné léčbě (overtreatment / undertreatment), nebo o nebezpečí časového zkreslení (led time bias) postupujeme přímočarou a jednoduchou filozofií nesčetněkrát ověřené chirurgické cesty – je lépe operovat zbytečně než pozdě. Za deset let existence programu bylo provedeno v pilotní rizikové kohortě dvaadvacet takových léčebných zákroků. Všechny osoby, které je podstoupily žijí bez újmy na zdraví.

Výpočetní tomografií (CT) hrudníku kontroluje intermediální a periferní oblasti dýchacího systému mimo dosah autofluorescenční bronchoskopické technologie (SAFE-1000) prokazujíc periferní klinicky němé plicní nodularity (PPN) anebo tumory. Celkem osm osob (sedm mužů a jedna žena) pilotní kohorty podstoupilo na základě CT nálezu plicní operaci s průměrným trváním pobytu v nemocnici cca týden. Šest z nich žije a jsou bez potíží, dva zemřeli: příčinou jednoho úmrtí nebyl nádor; druhé úmrtí bylo způsobeno obnovenou nádorového procesu.

ZÁVĚR

Kterýkoliv příslušník pilotní kohorty potvrdí, že kompletní dispenzární vyšetření je snesitelné, byť příjemné není. Je však hlavně efektivní a zachytí onemocnění většinou v časném stadiu. Někdy jsou nálezy i velmi závažné. Jejich příčinou je biologická povaha procesu, ale též zanedbání dispenzární péče. Pacienti pak musí podstoupit složité a drahé léčebné zákroky hrudní onkochirurgie [5, 6], systémovou léčbu protinádorovou chemoterapií, místní léčbu zářením, anebo jejich kombinace.

Již z pouhé sondy do problematiky plyne, že riziko závažných onemocnění osob z rizikové skupiny je skutečně vysoké, čili věnovat dispenzární péči náležitou a ucelenou pozornost v souladu se soudobým poznáním je správné. Proto je nutné ji také vyžadovat. A to jak z hlediska zdravotního – onemocnění se nejlépe léčí v počátečním stadiu, kdy to je nejméně náročné na péči, nejméně zatěžující a bez následků v kvalitě života, tak z hlediska ekonomického – kdy to je nejlevnější [4, 7].

Na zevrubném rozboru dat se usilovně pracuje.

Doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc.
Chirurgická klinika FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00 Brno
e-mail: thorvath@fnbrno.cz


Zdroje

1. Horváth, T. Program C34 CIS Časná diagnostika a léčba onemocnění nádorem plic. Stud. Pneumol. Phtiseol., 2000; 60(3): 133.

2. Horváth, T. Plicní chirurgie na startu do 21. století. Rozhl. Chir., 2001, 80 (3): 103–106.

3. Horváth, T., Horváthová, M., Salajka, F., Habanec, B., Floretová, L., Kaňa, J., Pafko, P., Wurst, F., Novotná, E., Pecina, J., Vagunda, V., Vrbacký, R., Talač, R., Pačovský, Z. Detekce bronchiální (pre-)neoplazie pracovníků uranových dolů systémem autofluorescenční endoskopie SAFE-1000. Stud. Pneum. Phtiseol., 1999; 59 (1): 9–13.

4. Horváth, T. A., Hirano, T., Horvathova, M. D., Číhalová, M., Ebihara, Y., Habanec, B., Vomela, J., Kato, H., et al. Autofluo­rescence (SAFE) bronchoscopy and p21/ki67 immunostaining related to carcinogenesis. Photodiag. Photodynam. Ther., 2004; 1:(1), 13–22.

5. Horváth, T. Chirurgická léčba plicních malignit. Klin. onkol., 2005; 18(6), 225–228.

6. Horváth, T. Vývoj v chirurgii plicní rakoviny. Rozhl. Chir., 2008, 87 (2), 59–64.

7. Horváth, T., Špelda, S., Kocáková, I., Bartoňková, H., Číhalová, M., Moulis, M., Garajová, B., Vomela, J. Plicní segmentekotmie pro nádor. Rozhl. Chir., 2009, 88(5): 238–247.

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2011 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×