Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 11. 11. 2010


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2010, roč. 89, č. 11, s. 715-716.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Místo konání: Ostrava, Clarion Congress Hotel Ostrava

Přítomni členové výboru (omluveni: doc. Czudek, prof. Čapov, prim. Gatěk,

prof. Třeška, nepřítomen: prim. Vraný)

Přítomní členové revizní komise: prof. Wechsler

Přítomní hosté: doc. Pleva, MUDr. Liška, prof. Schützner, MUDr. Votoček, doc. Vyhnánek, MUDr. Winkler, MUDr. Martínek

Výbor uctil památku doc. MUDr. Václava Vlasáka, CSc.

I. Kontrola zápisu

Zápis schválen.

II. Zpráva z jednání s ministrem zdravotnictví

Prof. Ryska informoval o schůzce s Ministrem zdravotnictví. Podpora vzniku Standardů ze strany MZ. Diskuse nad spoluúčastí pacienta na zdravotní péči. Koncepce je ze strany MZ evidentně nepřipravena.

Informace z IGA – proběhla podle zákona výměna několika členů v OK. Poděkování za práci v OK 4 prof. Třeškovi.

Diskuse o úloze a postavení chirurgie v komplexních onkologických centrech.

Ze strany MZ – žádost o vypracování koncepce robotické chirurgie. Text připraví prof. Ryska.

Informace od dr. Winklera a dr. Votočka – podle nové Vyhlášky na rok 2011 budou sníženy náklady na zdravotnická zařízení o 10–15 %.

III. Maydlova a Jedličkova cena

Návrh textu od prof. Třešky byl výborem schválen per rollam. Od ledna 2011 se budou nominace cen řídit těmito pravidly.

IV. Postgraduální vzdělávání

Diskuse – Změny v postgraduálním vzdělávání. Vize MZ – vzdělávání mělo být přesunuto na LF. Byly by přesunuty povinnosti, ale nikoliv finance. Dosud není jasný praktický způsob provádění vzdělávání. Zcela se vytratila nejen myšlenka, ale i finance týkající se rezidenčních míst. Dalším velkým problémem je „neprůchodnost“ míst na pracovištích.

Zpráva z Akreditační komise od prof. Hocha – neprošla jedna nemocnice. Vzdělávací programy – MZ přijalo dva návrhy na Certifikované kurzy (Onkochirugie a Koloproktologie).

Prof. Duda seznámil přítomné s náplní Certifikovaného kurzu „Onkochirurgie“. Text bude rozeslán členům výboru mailem. Vzdělávací program byl projednán na akreditační komisi MZ 9. 11. 2010. Byly zde provedeny některé změny, z nichž dvě jsou významné:

  1. Vzdělávací program byl zkrácen z původních 4 let na 3 roky (což souvisí s možností čerpání peněz a požadovaný počet měsíců na vyšším stupni chirurgického pracoviště v rámci Onkologického centra byl upraven na 6 měsíců).
  2. Dále byl upraven segment gastroenterochirurgie, kde není možné, aby adepti splnili praktické požadavky na všechny druhy velkých okochirurgických operací všech břišních orgánů a postačuje tedy praktický výcvik jen ve velkých operacích jedné oblasti gastrointestinální onkochirurgie. Konkretně to bylo definováno takto, citace z návrhu: „V modulu gastrointestinální chirurgie nemusí školenec provádět resekční výkony na všech uvedených orgánech. Musí však požadovaný počet resekcí splnit alespoň u jednoho orgánu a celkově provést požadovaný počet onkochirurgických operací a ve skorovacím systému dosáhnout požadovaného počtu bodů“. Po bouřlivé diskusi výbor text schválil a odsouhlasil předání upraveného vzdělávacího programu prostřednictvím Akreditační komise na MZ ČR, aby mohl vyjít ve vyhlášce a vešel v platnost.

Členové výboru pošlou k rukám prof. Dudy doplňující odkazy na literaturu. Text bude rozeslán členům výboru mailem.

V. Varia

Onkobalíčky – pojišťovna má velký zájem o zavedení financování onkobalíčků do praxe. Nyní se čeká na analýzu podkladů z nemocnic zařazených do pilotního projektu.

Travel Grant pro mladé chirurgy na 2. pololetí 2010: žádost MUDr. Rysky (FN Na Bulovce) – schválena.

Dodatečné žádosti o odbornou garanci výboru ČCHS na akce v roce 2011:

3. odborné sympozium Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem

Hlavní téma:

Miniinvazivní chirurgie, artroskopie, LCP dlahy

Datum konání: 8.–9. 9. 2011

Místo konání: Roudnice nad Labem

Druh akce: Sympozium

Registrace výboru ČCHS.

Krčský chirurgický den

Hlavní téma: Kolorektální karcinom

Datum konání: 22. 9. 2011

Místo konání: Hotel Chateau St. Havel, Praha 4

Druh akce: Sympozium

Odborná garance výboru byla schválena jen pro toto konkrétní sympozium v roce 2011.

5. kongres hepatopankreatobiliární chirurgie

Datum konání: 9. a 10. 6. 2011

Místo konání: Plzeň

Odborná garance byla schválena.

Původní myšlenka organizace Chirugického kongresu v Plzni musela být zrušena z důvodu změny termínu v pořádání kongresu ze Slovenské strany.

XI. dni mladých chirurgov

Hlavní téma: Onkologická chirurgia, ambulantná a jednodňová chirurgia, Varia

Datum konání: 9.–10. 6. 2011

Místo konání: Bratislava

Druh akce: Kongres

Registrace výboru ČCHS.

Info neplatiči – bod na příští výbor.

MUDr. Liška informoval přítomné o „Pracovním dni Sekce mladých chirurgů: Naše chyby a omyly IV“, kde proběhly volby do výboru sekce Mladých chirurgů a seznámil přítomné s plány nového výboru. V lednu proběhne volba předsedy sekce. Výbor má mandát na 2 roky. Prioritou Mladých chirurgů je řešení postgraduálního vzdělávání a atestačního systému a dále dlouhodobé naléhání na ČCHS, aby vzdělávání mladých lékařů bylo kontinuální, a aby byl mladý lékař seznámen se vzdělávacím systémem, do kterého je zařazen a nedocházelo k častým změnám systému. Žádost o podporu workshopů pro mladé chirurgy z malých pracovišť.

Prof. Schützner informoval o proběhlém jednání Hrudní sekce ČCHS.

Prof. Ryska poděkoval organizátorům XXXVIII. společného sjezdu českých a slovenských chirurgů, VII. českého chirurgického sjezdu, V. mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie, IV. interaktivního kongresu hojení ran za výbornou organizaci a zajištění vysoké odborné úrovně přednášek. Výbor ocenil myšlenku spojení několika odborných akcí v jednu velkou.

Doc. Pleva – informace o jednání s MZ o otázce budoucnosti Traumacenter v ČR. MZ osloví hejtmany s otázkou zda mají zájem o traumacentra typu II ve svých okresech. Akreditační komise vybere pracoviště, která budou splňovat kritéria.

Info o pomůcce Vitala od prof. Hocha – nová pomůcka firmy Convatec. Zkouší se na několika pracovištích. Bylo vypracováno a odesláno osobní stanovisko pracoviště prof. Hocha na základě jejich zkušeností. Žádost z firmy o stanovisko výboru pro VZP. Výbor shledává pomůcku užitečnou, ale financování je možné pouze v rámci současných plateb za stomické pomůcky. Výbor žádá společnost HTA o odborné posouzení.

EUNI Dial Special – žádost o rozšíření portálu témat a jednu kontaktní osobu, která bude spolupracovat se společností. Členové ČCHS získají zdarma přístup do databáze EUNI.

Návrh – MUDr. Novotný – FN Motol – jednomyslně odsouhlasen.

Sjezd ČLS s volbou nového vedení ČLS JEP. Za výbor ČCHS byli nominováni: doc. Havlíček, prof. Ryska a doc. Vyhnánek.

Bod na příští výbor:

  • Specializace chirurgických pracovišť – kritéria.
  • Informace o 4 hotových Standardech.

Noví členové – schváleni:

MUDr. Josef Zábranský, Masarykova nemocnice o.z.,  Ústí nad Labem

MUDr. Miroslav Dobiášek, nemocnice Boskovice s.r.o.

Další termíny jednání výboru:

13. 12. Praha od 15 hod., Břevnovský klášter  

Zapsala: Radka Schrötterová 

Kontroloval: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 11

2010 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se