Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 11. 11. 2010


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2010, roč. 89, č. 11, s. 715-716.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Místo konání: Ostrava, Clarion Congress Hotel Ostrava

Přítomni členové výboru (omluveni: doc. Czudek, prof. Čapov, prim. Gatěk,

prof. Třeška, nepřítomen: prim. Vraný)

Přítomní členové revizní komise: prof. Wechsler

Přítomní hosté: doc. Pleva, MUDr. Liška, prof. Schützner, MUDr. Votoček, doc. Vyhnánek, MUDr. Winkler, MUDr. Martínek

Výbor uctil památku doc. MUDr. Václava Vlasáka, CSc.

I. Kontrola zápisu

Zápis schválen.

II. Zpráva z jednání s ministrem zdravotnictví

Prof. Ryska informoval o schůzce s Ministrem zdravotnictví. Podpora vzniku Standardů ze strany MZ. Diskuse nad spoluúčastí pacienta na zdravotní péči. Koncepce je ze strany MZ evidentně nepřipravena.

Informace z IGA – proběhla podle zákona výměna několika členů v OK. Poděkování za práci v OK 4 prof. Třeškovi.

Diskuse o úloze a postavení chirurgie v komplexních onkologických centrech.

Ze strany MZ – žádost o vypracování koncepce robotické chirurgie. Text připraví prof. Ryska.

Informace od dr. Winklera a dr. Votočka – podle nové Vyhlášky na rok 2011 budou sníženy náklady na zdravotnická zařízení o 10–15 %.

III. Maydlova a Jedličkova cena

Návrh textu od prof. Třešky byl výborem schválen per rollam. Od ledna 2011 se budou nominace cen řídit těmito pravidly.

IV. Postgraduální vzdělávání

Diskuse – Změny v postgraduálním vzdělávání. Vize MZ – vzdělávání mělo být přesunuto na LF. Byly by přesunuty povinnosti, ale nikoliv finance. Dosud není jasný praktický způsob provádění vzdělávání. Zcela se vytratila nejen myšlenka, ale i finance týkající se rezidenčních míst. Dalším velkým problémem je „neprůchodnost“ míst na pracovištích.

Zpráva z Akreditační komise od prof. Hocha – neprošla jedna nemocnice. Vzdělávací programy – MZ přijalo dva návrhy na Certifikované kurzy (Onkochirugie a Koloproktologie).

Prof. Duda seznámil přítomné s náplní Certifikovaného kurzu „Onkochirurgie“. Text bude rozeslán členům výboru mailem. Vzdělávací program byl projednán na akreditační komisi MZ 9. 11. 2010. Byly zde provedeny některé změny, z nichž dvě jsou významné:

  1. Vzdělávací program byl zkrácen z původních 4 let na 3 roky (což souvisí s možností čerpání peněz a požadovaný počet měsíců na vyšším stupni chirurgického pracoviště v rámci Onkologického centra byl upraven na 6 měsíců).
  2. Dále byl upraven segment gastroenterochirurgie, kde není možné, aby adepti splnili praktické požadavky na všechny druhy velkých okochirurgických operací všech břišních orgánů a postačuje tedy praktický výcvik jen ve velkých operacích jedné oblasti gastrointestinální onkochirurgie. Konkretně to bylo definováno takto, citace z návrhu: „V modulu gastrointestinální chirurgie nemusí školenec provádět resekční výkony na všech uvedených orgánech. Musí však požadovaný počet resekcí splnit alespoň u jednoho orgánu a celkově provést požadovaný počet onkochirurgických operací a ve skorovacím systému dosáhnout požadovaného počtu bodů“. Po bouřlivé diskusi výbor text schválil a odsouhlasil předání upraveného vzdělávacího programu prostřednictvím Akreditační komise na MZ ČR, aby mohl vyjít ve vyhlášce a vešel v platnost.

Členové výboru pošlou k rukám prof. Dudy doplňující odkazy na literaturu. Text bude rozeslán členům výboru mailem.

V. Varia

Onkobalíčky – pojišťovna má velký zájem o zavedení financování onkobalíčků do praxe. Nyní se čeká na analýzu podkladů z nemocnic zařazených do pilotního projektu.

Travel Grant pro mladé chirurgy na 2. pololetí 2010: žádost MUDr. Rysky (FN Na Bulovce) – schválena.

Dodatečné žádosti o odbornou garanci výboru ČCHS na akce v roce 2011:

3. odborné sympozium Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem

Hlavní téma:

Miniinvazivní chirurgie, artroskopie, LCP dlahy

Datum konání: 8.–9. 9. 2011

Místo konání: Roudnice nad Labem

Druh akce: Sympozium

Registrace výboru ČCHS.

Krčský chirurgický den

Hlavní téma: Kolorektální karcinom

Datum konání: 22. 9. 2011

Místo konání: Hotel Chateau St. Havel, Praha 4

Druh akce: Sympozium

Odborná garance výboru byla schválena jen pro toto konkrétní sympozium v roce 2011.

5. kongres hepatopankreatobiliární chirurgie

Datum konání: 9. a 10. 6. 2011

Místo konání: Plzeň

Odborná garance byla schválena.

Původní myšlenka organizace Chirugického kongresu v Plzni musela být zrušena z důvodu změny termínu v pořádání kongresu ze Slovenské strany.

XI. dni mladých chirurgov

Hlavní téma: Onkologická chirurgia, ambulantná a jednodňová chirurgia, Varia

Datum konání: 9.–10. 6. 2011

Místo konání: Bratislava

Druh akce: Kongres

Registrace výboru ČCHS.

Info neplatiči – bod na příští výbor.

MUDr. Liška informoval přítomné o „Pracovním dni Sekce mladých chirurgů: Naše chyby a omyly IV“, kde proběhly volby do výboru sekce Mladých chirurgů a seznámil přítomné s plány nového výboru. V lednu proběhne volba předsedy sekce. Výbor má mandát na 2 roky. Prioritou Mladých chirurgů je řešení postgraduálního vzdělávání a atestačního systému a dále dlouhodobé naléhání na ČCHS, aby vzdělávání mladých lékařů bylo kontinuální, a aby byl mladý lékař seznámen se vzdělávacím systémem, do kterého je zařazen a nedocházelo k častým změnám systému. Žádost o podporu workshopů pro mladé chirurgy z malých pracovišť.

Prof. Schützner informoval o proběhlém jednání Hrudní sekce ČCHS.

Prof. Ryska poděkoval organizátorům XXXVIII. společného sjezdu českých a slovenských chirurgů, VII. českého chirurgického sjezdu, V. mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie, IV. interaktivního kongresu hojení ran za výbornou organizaci a zajištění vysoké odborné úrovně přednášek. Výbor ocenil myšlenku spojení několika odborných akcí v jednu velkou.

Doc. Pleva – informace o jednání s MZ o otázce budoucnosti Traumacenter v ČR. MZ osloví hejtmany s otázkou zda mají zájem o traumacentra typu II ve svých okresech. Akreditační komise vybere pracoviště, která budou splňovat kritéria.

Info o pomůcce Vitala od prof. Hocha – nová pomůcka firmy Convatec. Zkouší se na několika pracovištích. Bylo vypracováno a odesláno osobní stanovisko pracoviště prof. Hocha na základě jejich zkušeností. Žádost z firmy o stanovisko výboru pro VZP. Výbor shledává pomůcku užitečnou, ale financování je možné pouze v rámci současných plateb za stomické pomůcky. Výbor žádá společnost HTA o odborné posouzení.

EUNI Dial Special – žádost o rozšíření portálu témat a jednu kontaktní osobu, která bude spolupracovat se společností. Členové ČCHS získají zdarma přístup do databáze EUNI.

Návrh – MUDr. Novotný – FN Motol – jednomyslně odsouhlasen.

Sjezd ČLS s volbou nového vedení ČLS JEP. Za výbor ČCHS byli nominováni: doc. Havlíček, prof. Ryska a doc. Vyhnánek.

Bod na příští výbor:

  • Specializace chirurgických pracovišť – kritéria.
  • Informace o 4 hotových Standardech.

Noví členové – schváleni:

MUDr. Josef Zábranský, Masarykova nemocnice o.z.,  Ústí nad Labem

MUDr. Miroslav Dobiášek, nemocnice Boskovice s.r.o.

Další termíny jednání výboru:

13. 12. Praha od 15 hod., Břevnovský klášter  

Zapsala: Radka Schrötterová 

Kontroloval: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 11

2010 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se