Rozhledy v chirurgii – 88 roků od jejich založení a 40 let práce prof. MUDr. Miloše Hájka, DrSc.


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2009, roč. 88, č. 9, s. 487-488.
Kategorie: Úvodník

Nespočet věcí nás provází celým životem a jen málokdy si uvědomujeme, jak jsou spojeny s osobnostmi, od nichž převzaly jejich vlastní povahu, charakter a osobitost. Celé generace chirurgů jsou tak od počátků Československé republiky vedeny a vychovávány odborným časopisem, nesoucím nesmazatelnou pečeť jeho zakladatelů, pokračovatelů a tvůrců. První číslo bylo nazváno „Rozhledy v chirurgii a gynekologii“ a bylo vydáno účastníkům 1. sjezdu nově založené Československé společnosti chirurgicko-gynekologické. Sjezd se konal se v Praze 2.–4. dubna 1921.

Myšlenka vydávat vlastní odborný časopis se zrodila v přípravném výboru Československé společnosti chirurgicko-gynekologické, v čele s přednostou 1. chirurgické kliniky v Praze prof. MUDr. Otakarem Kukulou, ustanoveném v listopadu roku 1920. V době vzniku samostatné Československé republiky došlo vůbec k nebývalému rozvoji odborného spolkového života a publicistiky. Lékaři patřili v tomto směru k těm nejagilnějším. Snaha vydávat vlastní odborné časopisy vycházela však již z období rakouské monarchie, kdy vedle „Časopisu lékařů českých“, založeném v roce 1862 a „Sborníku lékařského“ z roku 1885, vycházelo dalších šest specializovaných lékařských časopisů. V meziválečném období vzrostl počet vydávaných odborných a populárních časopisů o téměř 60 periodik. Některé z nich vycházely pouze několik let, jiné vycházejí dosud.

Prof. MUDr. Otakar Kukula řídil redakční radu časopisu, v níž byli další čtyři lékaři. Tři chirurgové, primář chirurgického oddělení ve vinohradské nemocnici MUDr. Václav Michal, primář chirurgického oddělení nemocnice na Kladně doc. MUDr. Bohuslav Niederle starší a docent chirurgie, pozdější ředitel a primář chirurgického oddělení nemocnice v Praze Na Bulovce, MUDr. Josef Horák. Gynekology zastupoval prof. MUDr. Václav Piťha starší. Vydávaný časopis měl od počátku velké finanční problémy, nicméně v roce 1922 vytvořila čtyři čísla první ročník. V nich byly zveřejněny podrobné informace o prvním sjezdu společnosti, se všemi referáty, které na něm zazněly. V roce 1925 zemřel prof. Kukula. Následovníkem a přednostou I. chirurgické kliniky v Praze se stal prof. MUDr. Arnold Jirásek. Vedení redakční rady chirurgického časopisu převzal doc. MUDr. Josef Horák. Od roku 1926 vycházel časopis šestkrát ročně. Vedle původních studií s francouzskými závěry, měl část referátovou pro chirurgii, gynekologii, porodnictví a urologii, vlastní bibliografii a obsahoval spolkové zprávy. Od roku 1929 usilovali gynekologové o založení vlastní společnosti. K osamostatnění došlo v roce 1930. V souvislosti s tím bylo dohodnuto, že vydávaný časopis zůstane dále společný, bude vycházet jednou měsíčně a obsahově se budou střídat čísla chirurgická a gynekologicko-porodnická. Obě části byly vázány do samostatných celků. V letech 1936–1937 došlo k úplnému rozdělení časopisu. V této době byl již vedoucím redaktorem „Rozhledů v chirurgii“ prof. MUDr. Arnold Jirásek. V roce 1936 vydala Československá gynekologicko-porodnická společnost samostatný časopis „Československá gynekologie“ a Československá chirurgická společnosti v roce dalším vlastní ročník „Rozhledů v chirurgii“. Každá ze společností uvedla kromě čísla řady I. v závorce XV. a potom XVI. ročník. První číslo samostatných „Rozhledů v chirurgii“ začínalo „Úvodem k oživeným rozhledům v chirurgii“ z úvah odpovědného redaktora, přednosty I. chirurgické kliniky v Praze, prof. MUDr. Arnolda Jiráska. Vydávání „Rozhledů v chirurgii“ nebylo narušeno ani za druhé světové války.

V roce 1948 byl jmenován vedoucím redaktorem „Rozhledů v chirurgii“ prof. MUDr. Bohumil Špaček, DrSc. Oficiálně řídil časopis až do své smrti v roce 1986. Prof. Špaček byl velmi hodný člověk, s mnoha vedlejšími řídícími, organizačními a celospolečenskými povinnostmi a na vedení časopisu měl stále méně času. V roce 1969 proto vyzval prof. MUDr. Miloše Hájka, DrSc., aby dělal tajemníka redakční rady a tím mu vlastně všechny starosti o celý časopis přenechal. Od této chvíle je odborný časopis „Rozhledy v chirurgii“ se jménem prof. Hájka neoddělitelně spjatý. Svých povinností tajemníka redakční rady se ujal se svou příslovečnou pracovitostí, důkladností a neuvěřitelným zájmem. Podle nápadu prof. Špačka začal vydávat jako pravidelnou přílohu ke každému číslu „Rozhledů“ tabule o operační technice. Vycházely 10 roků, v každém čísle 2 volné listy na tuhém papíru. Celkem jich za tu dobu bylo představeno 240 kusů. V této prezentaci měl naprosto volnou ruku a záleželo čistě na jeho rozhodnutí, co se namaluje a jak se co popíše. Tyto obrazové přílohy nahrazovaly v dobách nedostatku západní odborné literatury chirurgické obrazové atlasy, které u nás nebyly dostupné. Sloužily jako pomůcky k teoretické přípravě operačních technik a byly u všech chirurgů velmi populární. Velmi pomáhaly v přípravě na atestace z chirurgie, ale i v běžné chirurgické praxi. Od roku 1980 prof. Hájek docházel pravidelně na jednání výboru Československé chirurgické společnosti, jako tajemník a jediný zástupce „Rozhledů v chirurgii“ a současně představitel nově založené sekce hrudní chirurgie. V roce 1986 po úmrtí prof. MUDr. B. Špačka, DrSc., podal předseda výboru Československé chirurgické společnosti prof. MUDr. Vladimír Baláš, DrSc., s podporou prof. MUDr. Emila Matějíčka, DrSc., návrh na jmenování prof. Hájka vedoucím redaktorem RvCH. Všichni členové celostátního i českého výboru věděli, že prof. Hájek vlastně v posledních letech nejen časopis sám dělal, editoval, ovlivňoval a prakticky řídil, nadšeně souhlasili. Tato podpora byla dostatečná i pro schválení nestraníka Státním úřadem pro tisk a informace. Garanci za publikované články převzali prof. Baláš a prof. Matějíček, kteří měli kontrolovat všechny sporné články. Stalo se tak asi dvakrát, jednalo se o nějaké problematické výročí stoletého narození, není známo přesně koho. Prof. Baláš příslušný článek toleroval a prof. Matějíček řekl, že toho „uja“ vůbec nezná. Časopis tak nebyl vůbec cenzurován. Po mnoha letech práce bez jakéhokoliv honoráře začal dostávat prof. Hájek symbolickou odměnu. V letošním roce uplynulo 40 roků od doby, kdy začal prof. Hájek připravovat a tvořit „Rozhledy v chirurgii“. S neuvěřitelnou pílí a důsledností čte každý měsíc kolem 15 nových článků před jejich zveřejněním, doplňuje a opravuje je, vybírá oponenty a někdy je vrací k přepracování. Ročně to představuje kolem 180 publikací a tak je za ta dlouhá léta jistě nejlépe vzdělaným a literárně informovaným chirurgem. „Rozhledy v chirurgii“ jsou pro celé generace chirurgů nerozlučně spjaty se jménem prof. Hájka a každý ví, že úroveň tohoto časopisu je k jeho obrazu a jeho zásluhou.

Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc., má zvláštní vztah k uznání, čestnému členství, diplomům, medailím, vyznamenáním a pochvalám všeho druhu, obzvláště ve vztahu k sobě. Dokonce se může prohlásit, že je nemá rád. Navzdory tomu je možné se k jeho obdivuhodné dlouholeté práci pro chirurgickou společnost jednoznačně vyjádřit s vysokou mírou hodnocení, uznání a úcty.

Informace jsem čerpal z pramenů:

doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc.,

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK:

Založení časopisu Rozhledy v chirurgii a gynekologii.

prof. MUDr. František Řehák, DrSc.:

Historie III. chirurgické kliniky v Praze

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.:

120 let 1. české chirurgické kliniky 1. LF UK v Praze.

prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.: osobní sdělení

K. Havlíček


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 9

2009 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se