Poúrazová svalová hernia predlaktia


Posttraumatic Muscular Forearm Hernia

Symptomatic posttraumatic muscular herniation is a very rare complication of forearm fracture. We report a case of symptomatic musular herniation tretaed with an autologous fascia lata onlay graf.

Key words:
forearm muscular hernia – complication of forearm fractures


Autoři: R. Burda;  P. Hoffmann;  M. Kitka
Působiště autorů: Klinika úrazovej chirurgie, Košice, Slovensko, prednosta: prof. MUDr. M. Kitka, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2009, roč. 88, č. 8, s. 451-452.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Symptomatické poúrazové svalové hernie sú veľmi zriedkavou komplikáciou zlomenín predlaktia. Predstavujeme prípad symptomatickej poúrazovej hernie u pacienta po zlomenine predlaktia, ktorá bola riešená autológnou plastikou z fascia lata.

Kľúčové slová:
poúrazová svalová hernia – komlikácie zlomenín predlaktia

ÚVOD

Poúrazové svalové hernie sú veľmi zriedkavou komplikáciou zlomenín predlaktia. Zvyčajne sú klinicky nemé, len u malej časti pacientov spôsobujú bolestivosť. Symptomatické hernie možno považovať za indikáciu k operačnej liečbe.

Predstavujeme prípad symptomatickej poúrazovej hernie u pacienta po zlomenine predlaktia, ktorá bola riešená onlay plastikou z autológnej fascia lata.

KAZUISTIKA

Pacient, 23 rokov, utrpel pred 5 rokmi zatvorenú zlomeninu ľavého predlaktia AO 22- A3, ktorá bola riešená operačne intramedulárnou osteosyntézou, zlomenina sa bez komplikácii zahojila a osteosyntetický materiál bol následne extrahovaný 2 roky od poranenia.

Natívny pohľad na herniu predlaktia
Fig. 1. Native view of the forearm hernia
Obr. 1. Natívny pohľad na herniu predlaktia Fig. 1. Native view of the forearm hernia

Pacient prišiel na vyšetrenie s uvedeným časovým odstupom, sťažujúc sa na postupne zväčšujúcu sa a bolestivú rezistenciu na predlaktí. Pri klinickom vyšetrení na predlaktí bola zjavná palpačne mäkká rezistencia rozmerov cca 5x4 cm, ktorá spôsobovala bolestivosť pri kontrakcii flexorov predlaktia. Pacient nemal žiadne obmedzenie hybnosti v lakťovom ani zápästnom zhybe.

Detail svalovej hernie predlaktia – peroperačný pohľad
Fig. 2. Detail view of the muscular forearm hernia – intraoperative view
Obr. 2. Detail svalovej hernie predlaktia – peroperačný pohľad Fig. 2. Detail view of the muscular forearm hernia – intraoperative view

Hernia bola riešená operačne, po identifikovaní bránky hernie bola zistená herniácia povrchových flexorov predlaktia, bránka hernie bola veľkosti približne 4x4 cm. Defekt fascie bol prekrytý onlay plastikou z autológnej fascie lata. Donorský defekt na stehne sa nedal bez napätia uzavrieť, preto sme ho prekryli polypropylénovou sieťkou. Pooperačné bola končatina imobilizovaná 14 dní. K recidíve herniácie nedošlo, pacient udáva ústup bolestí.

Onlay plastika hernie predlaktia
Fig. 3. Onlay- plasty of the forearm hernia
Obr. 3. Onlay plastika hernie predlaktia Fig. 3. Onlay- plasty of the forearm hernia

Riešenie defektu donorského miesta po dobratí fascie laty polypropylénovou sieťkou
Fig. 4. Management of the fascia lata donor site defect, using a polypropylene mesh
Obr. 4. Riešenie defektu donorského miesta po dobratí fascie laty polypropylénovou sieťkou Fig. 4. Management of the fascia lata donor site defect, using a polypropylene mesh

DISKUSIA

Svalová hernia na predlaktí je zriedkavé ochorenie. V literatúre je zmienka len o niekoľkých prípadoch [1, 2, 3, 4]. Svalová hernia môže byť definovaná ako protrúzia svalov cez získaný, alebo kongenitálny defekt priľahlej fascie. Zvyčajne sa jedná o kozmetický problém, ale môže spôsobovať aj lokálnu bolestivosť alebo citlivosť v mieste hernie pri dlhšej záťaži končatiny[5]. Symptomatické hernie sa zvyčajne nachádzajú v strednej časti predlaktia. V proximálnej časti sú zvyčajne klinicky nemé, nakoľko svaly nemajú v tejto oblasti dostatočnú svalovú exkurziu, aby spôsobovali bolestivosť. Naopak v distálnej časti predlaktia hernie nie sú obklopené svalstvom, preto tiež nespôsobujú obtiaže.

Všeobecne možno za indikáciu operačnej liečby považovať kozmetický defekt a bolestivosť hernie. Existuje niekoľko popísaných metód operačnej liečby. Fasciotómia síce uvoľní herniované svalstvo, ale často spôsobuje zlý kozmetický výsledok a len u časti pacientov dochádza k ústupu bolestí [2, 3]. Ďalšími možnosťami je plastika onlay, či inlay technikou z fascie laty, či plastika šlachou m. palmaris longus, ktorá je všitá do herniovej bránky. U uvedených spôsobov nebola popísaná recidíva bolestí, ani kozmetického defektu [2, 4].

MUDr. Rastislav Burda

Levočská 1

040 12 Košice

Slovenská republika

e-mail: burda@netkosice.sk


Zdroje

1. Greene, D. L., Brown, J. A., Mohty, A. An unusual reverse wringer injury: traumatic forearm flexor muscle herniation through the first web space. Orthopedics, 2003; 26, 2: 193–194.

2. Golshani, S. D., Lee, C, Sydorak, R. Symptomatic forearm muscle hernia: repair by autologous fascia lata inlay. Ann. Plast. Surg., 1999; 43, 2: 204–206.

3. Olch, C. L., Watson, H. K. Symptomatic forearm fascial hernia. J. Hand. Surg. [Am], 1996; 21, 4: 693–695.

4. Roberts, J. O., Regan, P. J., Dickinson, J. C, Bailey, B. N. Forearm muscle herniae and their treatment. J. Hand. Surg. [Br], 1989; 14, 3: 319–321.

5. Kendi, T. K., Altinok, D., Erdal, H. H., Kara, S. Imaging in the diagnosis of symptomatic forearm muscle herniation. Skeletal. Radiol., 2003; 32, 6: 364–366.

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2009 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se