Primář MUDr. Jiří Kunášek oslavil 27. 2. 2009 své osmdesátiny


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2009, roč. 88, č. 2, s. 89.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Zdá se až neuvěřitelné, že vzezřením a pohyblivostí dosud mladík Jirka Kunášek vstupuje do společnosti chirurgických kmetů. Rodák z Čáslavi, syn obchodníka a sedláře, po celý život nadšený a nadějný sportovec, vynikal již jako student na čáslavském gymnáziu. Hladce později absolvoval studium medicíny nejprve v Hradci Králové a pak v Plzni, kde praktikoval na chirurgické klinice u profesora Pavrovského. Promoval na Karlově univerzitě v Praze v listopadu roku 1953. Jeho prvním lékařským působištěm byla nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, kde sloužil pod vedením skvělého primáře Kudra. Během několika let chirurgické praxe dostal jedinečnou odbornou výchovu též od primáře Hellmutha v Ústí nad Orlicí.

Vyzbrojen výbornou operační technikou a cennými zkušenostmi obou svých primářů, věnoval se po jistou dobu kromě chirurgie i práci organizační a krátce řídil chirurgický primariát v Červené Vodě, byl okresním chirurgem v Žamberku a od roku 1962 zástupcem primáře v Čáslavi. Často na něm ležela tíha a zodpovědnost chirurgického provozu v období, kdy byl jeho přednosta dlouhodobě nemocen. V roce 1978, po více méně společenském nátlaku, převzal funkci primáře čáslavské chirurgie a setrval v ní k všeobecné spokojenosti až do roku 1994.

Primáře Jiřího Kunáška v době jeho aktivního působení provázela pověst velmi zručného operatéra a zkušeného diagnostika, lékaře, který se vyznačoval hlubokým humánním cítěním. Nelze spočítat počty jeho pacientů a tisíce operací ze všeobecné chirurgie, traumatologie, urologie a též gynekologie, včetně intubačních anestezií. Čáslavané vědí, že vždy pracoval se zaujetím, že miloval chirurgii a že svůj obor povznesl nade všecko.


Kunáškova žena Marie byla rovněž lékařkou a pomáhala svému muži po celý jeho aktivní život. Syn Jiří absolvoval právnická studia a byl rovněž nadějným sportovcem, který pokračoval v kulturních a sportovních zálibách a tradici své rodiny.

S obdivem lze nahlížet Kunáškovu vnímavost a všeobecný rozhled, jeho laskavý pohled na svět. Byl vždy kamarádský chlapík, který měl rád život a jeho dary. V lékařské praxi pomáhal vychovávat chirurgickou mládež, mezi mnoha jinými i profesory Štarka a Dvořáčka, a řadu současných primářů chirurgie a stovky zdravotních sester – jeho mladšími spolupracovníky na chirurgických odděleních byli i docenti Jan Bedrna ml., Vl. Krušina, P. Pavel a četní zahraniční chirurgové, kteří praktikovali v Čechách.

V roce 1989 obdržel primář Jiří Kunášek státní vyznamenání za vynikající práci. Ve zmíněném období se v Čáslavi zasloužil o přestavbu a rozvoj stárnoucí městské nemocnice. Po roce 1990 byl zvolen předsedou revizní komise České chirurgické společnosti a tuto funkci vykonával po čtyři roky. V roce 2003 ho Česká chirurgická společnost ČLS Jana Evangelisty Purkyně poctila za jeho zásluhy o chirurgii čestným členstvím. Všichni si váží jeho celoživotních pracovních výsledků a i jeho společenských postojů. Přes připomínané životní jubileum, opravňující chvíle odpočinku a pěstování celoživotních koníčků, primář J. Kunášek stále ještě praktikuje ambulantní chirurgii, rád vyjíždí do ciziny, řídí své auto a pomáhá vychovávat mladé sportovce.

Přeji Jiřímu Kunáškovi za všechny jeho přátele a za členy ČCHS ČLS JEP pevné zdraví a radost z dalších dnů strávených v činorodé práci.

Miloš Hájek


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×