Srovnání potažených a nepotažených kovových stentů u inoperabilních karcinomů jícnu a kardie


Comparison of Coated and Bare Metallic Stents in Inoperable Carcinomas of the Oesophagus and Cardia

Introduction and Aim:
The authors discuss paliative treatment using coated and bare metallic stents in a prospective randomized study for inoperable oesophageal carcinomas. The aim of this study is to assess the following parameters in both treatment groups: duration of the stents functionality, survival rates, complications rates and histological findings.

Methods:
From 1999 to 2003, the total of 60 patients with oesophageal and cardial carcinomas were randomized. They had either bare (N- 31 subjects) or coated (P-29 subjects) stents introduced. The patients were followed-up at one- month intervals. Results: No statistical differences between the groups were found when the above parameters were assessed.

Discussion:
The complications rate depended on the patients survival period in both stent types. Survival rates depended on the disease stage of the local tumorous process and on the individual patient’s condition prior to the treatment.

Conclusion:
The study showed that the metallic selfexpandible stents treatment method may become a widely used paliative procedure in patients with malignant dysphagia, however, it has not proved any differences in complication rates depending on the stent coating.

Key words:
metallic selfexpandible stent – oesophageal carcinoma – dysphagia


Autoři: P. Vyhnálek *;  J. Hájek *;  K. Havlíček;  L. Sákra;  J. Šiller
Působiště autorů: Interní klinika KN Pardubice, přednosta prof. MUDr. J. Kvasnička, CSc. Chirurgická klinika KN Pardubice, přednosta doc. MUDr. K. Havlíček, CSc. Ústav zdravotnických studií Univerzity Pardubice, ředitel prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. *
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 7, s. 323-328.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Úvod a cíl studie:
Je zde diskutována paliativní léčba potaženými a nepotaženými metalickými stenty v prospektivní randomizované studii pro inoperabilní karcinom jícnu. Cílem studie bylo prokázat, zda se obě skupiny nemocných liší v některém ze sledovaných parametrů, kterými byly: doba funkčnosti stentu, doba přežití, výskyt komplikací a histologický nález.

Metoda:
V letech 1999 až 2003 bylo randomizováno celkem 60 nemocných s karcinomem jícnu a kardie, kterým byl zaveden buď nepotahovaný (N – 31 osob), nebo potahovaný (P – 29 osob) stent. Nemocní byli sledováni v měsíčních intervalech. Výsledky: Po statistickém zhodnocení nebyla zjištěn rozdíl ve sledovaných parametrech.

Diskuse:
Výskyt komplikací závisel u obou druhů stentů na délce přežívání nemocného, vlastní přežívání na individuální pokročilosti lokálního tumorózního procesu a pacientově kondici před začátkem léčby.

Závěr:
Tato studie ukázala, že léčba metalickými samoexpandibilními stenty může být obecně užívanou paliativní procedurou u pacientů s maligní dysfagií, neprokázala rozdíl v počtu komplikací v závislosti na potahu stentu.

Klíčová slova:
metalický samoexpandibilní stent – karcinom jícnu – dysfagie


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 7

2006 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se