Infiltráty v pánvi po amputačních výkonech pro karcinom rekta


Pelvic Infiltrations Following Amputation Procedures for Rectal Carcinomas

Introduction:
The authors present anatomical division of the rectum and then give a short overview of the rectal surgery development. Currently, even in departments specialized in colorectal surgery, 25–30% of the rectal carcinoma cases must be managed by abdominoperineal amputations.

Complications of amputation procedures:
The study deals with complications following extirpation of the rectum, like bleeding and its management, inflammatory complications during the healing process or following healing of the perineum. However, pelvic relapses, which in most cases cannot be managed surgically, remain the major therapeutic problem. These cases are indicated for systemic treatment with combinations of cytostatic drugs, eventually for radiotherapy.

Results:
324 patients with rectal carcinomas were operated at the Ist Surgical Clinic of the VFN in Prague. In 230 cases, resection was completed, in 94 cases, the rectum was amputated. In 78 cases, sutures of the pelvic floor was conducted, 64 cases healed per primam within 3 weeks, 11 healed per secundam within 3 months. In 16 cases, tamponade with surgical cover sheets and longettes was applied. 70% of these patients healed within 12 weeks of the surgery. In 3 cases, chronic fistules persisted for over 6 months. In 11 cases, locoregional relapses occurred. In 2 cases, radical excision was conducted, the other underwent systemic chemotherapy.

Conclusion:
Good preoperative care of the intestine, ATB prophylaxis and saving surgical technique were the precautions taken with the aim to prevent inflammatory complications. With respect to management difficulties of local relapses following amputations of the rectum, a requirement for total excisioning of the mesorectum on the first operation is substantial.

Key words:
abdominoperineal amputation – inflammatory infiltrations – locoregional relaps


Autoři: J. Hubík 1;  H. Honová 2;  J. Porod 3;  J. Šváb 1
Působiště autorů: I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha, přednosta doc. MUDr. J. Šváb, CSc. 1;  Klinika onkologie VFN a 1. LF UK Praha, přednosta doc. MUDr. L. Petružalka, CSc. 2;  Klinika radiodiagnostiky VFN a 1. LF UK Praha, přednosta doc. MUDr. J. Daneš, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 7, s. 338-342.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Úvod:
Autoři po anatomickém rozdělení rekta podávají stručný přehled vývoje chirurgie konečníku. V současné době i na pracovištích specializujících se na kolorektální chirurgii je nutno cca ve 25–30 % řešit karcinom rekta abdominoperineální amputací.

Komplikace amputačních výkonů:
Práce se zabývá komplikacemi po exstirpaci rekta, jako je krvácení a způsob jeho ošetření, zánětlivými komplikacemi v průběhu hojení či po zhojení perinea. Největším terapeutickým problémem jsou ovšem pánevní recidivy, které bývají většinou chirurgicky neřešitelné. Tyto jsou indikovány k systémové léčbě kombinací cytostatik, případně k radioterapii.

Výsledky:
V období 5 let bylo na I. chirurgické klinice VFN Praha operováno 324 pacientů s karcinomem rekta. U 230 byla provedena resekce, u 94 amputace rekta. U 78 byla provedena sutura dna pánve, 64 se zhojilo per primam do 3 týdnů, 11 se zhojilo do tří měsíců per secundam. U 16 nemocných pro difuzní krvácení byla provedena tamponáda rouškami či longetami. Tito se v 70 % zhojili do 12 týdnů od operace. U 3 přetrvávala chronická píštěl déle než 6 měsíců. U 11 došlo k lokoregionální recidivě. U dvou jsme provedli radikální excizi, ostatní prošli systémovou chemoterapií.

Závěr:
Zánětlivé komplikace se snažíme ovlivnit dobrou přípravou střeva, ATB profylaxí a šetrnou operační technikou. Vzhledem k obtížím v léčbě lokální recidivy po amputaci rekta je zásadní požadavek totální excize mezorekta při první operaci.

Klíčová slova:
abdominoperineální amputace – zánětlivé infiltráty – lokoregionální recidiva


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 7

2006 Číslo 7
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se