Relaparotomie pro komplikace náhlých příhod břišních


Re-laparotomy for Complications of Urgent Abdominal Disorders

Urgent abdominal disorders are a daily work routine at surgical departments. Therefore, all surgeons are familiar with the problematics, including all its pitfalls, e.g. high morbidity rates and mortality rates of the patients managed. The authors record urgent abdominal disorders mortality rates as well as rates of serious surgical complications requiring re-operations and their effect on the patients‘ prognosis. The trial group includes 1861 patients urgently operated during 2001–2004. 36 patients (1.9%) underwent re-laparotomies. Peritonitis in some form (50%), dehiscence of the laparotomy (31.2%), necrosis of the intestine, ileus, bleeding and some less frequent complications, were the most frequent indications for re-laparotomies. The thirty-day mortality rate in patients, operated for urgent abdominal disorders, was 4.8%. In the re-operated group, the mortality rate reached 19.4%.

Key words:
urgent abdominal disorders (acute abdomen) – mortality rates – complications – re-laparotomy


Autoři: V. Visokai;  L. Lipská;  P. Bergmann;  M. Trubač;  M. Mráček;  V. Martinů
Působiště autorů: Chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, Praha 4-Krč, přednosta MUDr. V. Visokai, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 4, s. 180-185.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Náhlé příhody břišní (dále NPB) představují tradiční náplň práce na chirurgických odděleních. Problematika NPB je proto chirurgům velmi dobře známa včetně všech úskalí. Jedním z nich je stále relativně vysoká morbidita a mortalita ošetřených pacientů. Autoři ve své práci sledují mortalitu NPB a výskyt závažných chirurgických komplikací vyžadujících reoperaci a její vliv na prognózu pacientů. V předloženém souboru je zahrnuto 1861 akutně operovaných pacientů v letech 2001–2004. Relaparotomováno bylo 36 pacientů, tj. 1,9 %. Nejčastější indikací k relaparotomii byla peritonitida v některé její podobě (50 %), dehiscence laparotomie (31,2 %), střevní nekróza, ileus, krvácení a další méně časté komplikace. Třicetidenní mortalita pacientů operovaných pro NPB byla 4,8 %. Mortalita ve skupině reoperovaných 19,4 %.

Klíčová slova:
náhlé příhody břišní – mortalita – komplikace – relaparotomie


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×