Prognostické faktory časné recidivy metastatického procesu jater u kolorektálního karcinomu a jejich použití v klinické praxi


Prognostic Factors of Early Recurrence of Colorectal Liver Metastases and Their Usage in Clinical Praxis

Liver surgery for colorectal liver metastases (CLM) is very often followed by recurrence. The prediction of early relapse of CLM is important for successful treatment, long disease free period and for long survival of patients, because it could help us to choose adequate surgical and oncological treatment. The authors present contemporary overview of the prognostic factors of early CLM recurrence and their possible use in prognostic scoring systems. These could be very helpful in clinical practice.

Key words:
liver metastases – colorectal carcinoma – early recurrence – prognostic factors – prognostic scoring systems – liver surgery


Autoři: V. Liška 1;  V. Třeška 1;  L. Holubec 2;  T. Skalický 1;  A. Sunar 1;  O. Topolčan 2;  J. Fínek 3
Působiště autorů: Chirurgická klinika FN Plzeň, přednosta prof. MUDr. V. Třeška, DrSc. 1;  Centrální izotopová laboratoř LF UK Plzeň, přednosta prof. MUDr. O. Topolčan, CSc. 2;  Radioterapeutické oddělení FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. J. Fínek, Ph. D. 3
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 4, s. 163-168.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Operační léčba jaterních metastatáz kolorektálního karcinomu (CLM) je velmi často následována recidivou onemocnění. Předpověď časné recidivy CLM je důležitá pro úspěšnou léčbu a dlouhé celkové i bezpříznakové přežití, protože nám může pomoci ve výběru odpovídající chirurgické a onkologické léčby. Autoři předkládají přehled současných znalostí prognostických faktorů časné recidivy CLM a jejich použití v prognostických skórovacích systémech. Tyto mohou být velmi nápomocné v klinické praxi.

Klíčová slova:
jaterní metastázy – kolorektální karcinom – časná recidiva – prognostické faktory – prognostické skórovací systémy – operace jater


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×