Vplyv laserového žiarenia diódového lasera na hojenie chirurgických rán u potkanov


Effect of Laser Irradiation of Diode Laser on Healing of Surgical Wounds in Rats

The aim of this work was to continue in previous study, which concerns biostimulation of skin wound healing evaluated after 24, 48, 120, 168 hours and so complete the chronological continuance of the process during the first seven days. Male, Sprague-Dawley rats (n = 21) were used for the experiment. The rats were divided into 3 groups of 7 animals. In general anaesthesia (combination of xylazine, ketamine and tramadol) under aseptic condition two 3,5 cm long parallel skin incisions were performed on the left and right side of the rats spine and immediately sutured. The left wounds were daily stimulated with the diode laser (670 nm). The right wounds were not stimulated and served as control. The specimens of skin wounds were removed for histological evaluation 72, 96 and 144 hours after surgery. The biological specimens were stained with hematoxylin and eosin and histopathologically evaluated.

In summary, in our histomorphological study of the influence of laser irradiation on primary wound healing evaluated after 72, 96 and 144 hours was concluded, that the healing of stimulated wounds was accelerated in comparison with controls. The histological evaluation showed earlier regress of inflammatory phase, faster finishing of reepithelization and acceleration in maturation phase.

Presented experimental study completes the previous study and achieves the positive effect of biostimulation on all phases of skin wound healing in vivo.

Key words:
biostimulation – wound healing – Sprague-Dawley rats – diode laser


Autoři: B. Vidinský 1;  P. Gál 1;  T. Toporcer 1;  M. Balogáčová 1;  Ž. Hutňanová 1;  R. Kilík 2;  J. Bober 2;  J. Sabo 1;  F. Longauer 3
Působiště autorů: Ústav lekárskej biofyziky, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Slovenská republika, prednosta ústavu doc. RNDr. J. Sabo, CSc. 1;  I. chirurgická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Slovenská republika, prednosta kliniky prof. MUDr. J. Bober, CSc. 2;  Ústav súdneho lekárstva, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Slovenská republika, prednosta ústavu doc. MUDr. F. Longauer, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 8, s. 417-421.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Cieľom práce bolo nadviazať na predchádzajúcu štúdiu zaoberajúcu sa biostimuláciou hojenia kožných rán hodnotených po 24, 48, 120, 168 hodinách a tým skompletizovať chronologický priebeh procesu počas prvých siedmich dní. Do experimentu boli zaradené potkany – samce (n = 21) z rodu Sprague-Dawley. Zvieratá boli rozdelené do 3 skupín po 7 kusov. Po celkovej anestézii (kombinácia xylazínu, ketamínu a tramadolu) boli na oboch stranách chrbtice za aseptických podmienok vykonané dve 3,5 cm dlhé paralelné kožné incízie, ktoré boli následne zošité štyrmi jednoduchými stehmi. Rany na ľavo od chrbtice boli denne stimulované diódovým laserom (670 nm). Rezné rany na pravej strane chrbtice neboli ožarované a slúžili ako kontrola. Vzorky kožných rán boli odobraté na histopatologické vyšetrenie po 72, 96 a 144 hodinách od operácie. Vzorky boli farbené hematoxylínom a eozínom a histopatologicky vyšetrované.

Pri histomorfologickej štúdii vplyvu laserového žiarenia na primárne hojenie rán po 72, 96 a 144 hodinách bolo zistené, že rýchlosť hojenia stimulovaných rán je vyššia v porovnaní s kontrolnými ranami. Vyšetrením kožných incízií bol zaznamenaný skorší ústup zápalovej reakcie, rýchlejšie ukončenie reepitelizácie a pokročilejší priebeh maturačnej fázy hojenia. Predložená experimentálna práca doplňuje výsledky predchádzajúcej štúdie a dokazuje pozitívny vplyv biostimulácie na všetky fázy hojenie kožných rán in vivo.

Kľúčové slová:
biostimulácia – hojenie rán – potkany z rodu Sprague-Dawley – diódový laser


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2005 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se