Současné trendy v hrudní chirurgii, pohled do historie, perspektiva


Contemporary Trends in the Thoracic Surgery View to the History, Perspective

The development of thoracic surgery in Czechoslovakia is very closely connected with the 1st Medical Faculty of the Charles University in Prague. The first Czech surgical clinic was established in Prague at this medical faculty in 1882. Professor Vilém Weiss was the first Head of the clinic. The second surgical clinic in Prague was established in 1922 and Docent, later Professor, Academic Jiří Diviš was the second Head of this clinic. Jiří Diviš is rightfully considered the founder of the Czechoslovak school of thoracic surgery.

Whereas pulmonary tuberculosis was the main problem thoracic surgery faced in the first half of the 20th century, pulmonary carcinoma is the main issue addressed in thoracic surgery in the second half of the 20th century and currently. What new treatments can we currently offer our patients? Bronchoplastic procedures (so-called sleeve resections) have developed and carcinomas of the tracheobronchial tree – carina – can be treated in a similar manner. Development in the technology has brought staplers – machines for surgical suture. Staplers allow performing volume reductive pulmonary resections as one of the treatment options for advanced pulmonary emphysema. Introduction of the pulmonary transplantation method in practice on 22. 12. 1997, when Professor Pafko and his team performed the first pulmonary transplantation in Czech republic, was a major breakthrough in pulmonary surgery. The minimal invasive technique for thoracic surgery has developed further. Videoassisted

thoracoscopy is now an integral part of thoracic surgery. Introduction of PET – CT examination brought great benefit to a wide range of medical disciplines, including thoracic surgery.

Where may the future development in surgery and thoracic surgery take us? We are finding that specialisation is vital in the development of all surgical disciplines. In certain borderline or technically complex operations, thoracic and mediastinal surgery requires cooperation with cardiac surgeons. Thoracic diseases should therefore be centralised in centres with sufficient experience and resources for further development of the discipline.


Autoři: J. Schützner
Působiště autorů: III. chirurgická klinika 1. LF UK Praha, FN Motol
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 8, s. 379-382.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Vývoj hrudní chirurgie v Československu má velmi úzký vztah k 1. lékařské fakultě UK v Praze. První česká chirurgická klinika byla založena na této Lékařské fakultě v r. 1882, jejím prvním přednostou byl prof. Vilém Weiss. Druhá chirurgická klinika v Praze vznikla v r. 1922 a jejím prvním přednostou byl Rudolf Jedlička, druhým byl docent, posléze profesor a akademik Jiří Diviš. Jiří Diviš je oprávněně považován za zakladatele československé školy hrudní chirurgie.

Zatímco v první polovině 20. století byla hlavním hrudně chirurgickým problémem plicní tuberkulóza, v druhé polovině 20. století a v současnosti je hlavní náplní operativy plicní karcinom. Co nového můžeme našim nemocným nabídnout v současnosti?

Rozvinula se metoda bronchoplastik (tzv. sleeve resekcí), podobným způsobem lze řešit i karcinomy tracheobronchiálního větvení – kariny. Rozvoj techniky přinesl staplery – šicí stroje do chirurgie. Díky nim je možné šít plicní tkáň i při těžce emfyzematózní plíci. Významným posunem plicní chirurgie kupředu bylo zavedení metody plicních transplantací do praxe 22. 12. 1997, kdy prof. Pafko s kolektivem provedl u nás první plicní transplantaci. Pokročila technika miniinvazivní hrudní chirurgie. Videotorakoskopie je nyní nedílnou součástí hrudní chirurgie. Velkým přínosem v diagnostice nádorových onemocnění plic je zavedení PET –CT vyšetření.

Kam směřuje vývoj chirurgie a hrudní chirurgie? Ukazuje se, že specializace je nutná ve vývoji všech chirurgických oborů. Plicní a mediastinální chirurgie vyžaduje při některých hraničních a technicky náročných výkonech spolupráci s kardiochirurgem. Mělo by dojít k centralizaci hrudních onemocnění do center, které mají dostatek zkušeností a zázemí k rozvoji oboru.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2005 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se