Analýza operačních výkonů na vena saphena magna v České republice a efekt Detralexu při jejím strippingu


Analysis of Surgical Procedures on the Vena Saphena Magna in the Czech Republic and an Effect of Detralex during its Stripping

The aim of this clinical study was to compare the degree of postoperative pain (VAS – 10 cm, quality of life questionnaire CIVIQ and patient diary) between two groups of patients: patients treated with Detralex® 14 days before and 14 days after the stripping of greater saphenous vein (GSV) and patients not treated with Detralex®. In addition, the two groups were also compared for the incidence of symptoms associated with chronic venous insufficiency (CVI) (using the VAS scale: edema, tired and heavy legs, cramps, itching sensation), size of hematoma, use of analgesics and overall efficacy of the treatment. Clinical study included 181 patients from 15 medical centers throughout the Czech Republic. High ligation and partial stripping of greater saphenous vein on one lower extremity was performed in all patients (short stripping from groin to knee). Patients were randomly assigned in two groups: patients treated with Detralex (92) and patients not treated with Detralex (89). Patients in the first group were treated with Detralex for the period of 1 month. Degree of pain and patient’s health condition were evaluated by the physician during D-14 (14 days prior to the surgery), D7 and D14 (7 and 14 days after the surgery) visits using the 10-cm visual analog scale VAS. The results indicate that Detralex reduced the intensity of postoperative pain, which resulted in decreased consumption of analgesics. Hematoma was smaller in patients already using Detralex 14 days prior to the scheduled stripping procedure. These patients also showed significant improvement of CVI symptoms and the quality of life of patients with CVI. High quality venoactive drugs administered 14 days prior to the surgery improve postoperative course in patients indicated for surgical treatment of varices.

Key words:
stripping – CVI – pain – quality of live – Detralex


Autoři: L. Veverková;  J. Kalač;  V. Jedlička;  J. Wechsler
Působiště autorů: I. chirurgická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně, přednosta prof. MUDr. I. Čapov, CSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 8, s. 410-416.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Cílem klinického hodnocení bylo porovnání pooperační bolesti mezi dvěma skupinami pacientů:
léčených mikronizovaným purifikovaným flavonoidem (Detralex®)14 dnů před a 14 dnů po strippingu vena saphena magna (VSM) a neléčených přípravkem Detralex®. K vyhodnocení byly použity Visuální analogová stupnice (VAS – 10 cm), dotazník kvality života CIVIQ a deník pacienta. Navíc mezi oběma skupinami byla porovnávána incidence symptomů chronické žilní insuficience (pomocí stupnice VAS: otoky, únava v nohou, tíha v nohou, křeče, pocit svědění nohou), plocha hematomu, spotřeba analgetik a celková účinnost léčby. Klinického hodnocení se zúčastnilo 181 pacientů z 15 center v ČR. U všech pacientů byl proveden vysoký podvaz a parciální stripping vena saphena magna na jedné končetině (krátký stripping od třísla po koleno). Pacienti byli randomizováni do dvou skupin: léčení (92) a neléčení Detralexem (89). Doba léčby ve skupině léčené Detralexem byla 1 měsíc. Lékaři hodnotili bolest spolu s pacientem na návštěvách D-14 (14 dní před operací), D7 a D14 (7 a 14 dní po operaci) za použití 10cm vizuální analogové stupnice VAS. Z výsledků můžeme konstatovat, že Detralex redukoval pooperační bolest, což vedlo ke snížené spotřebě analgetik. Pacienti, kteří užívali Detralex již 14 dnů před plánovaným strippingem, měli menší hematom. Kvalitní venotonika podávaná 14 před operací zlepšují pooperační průběh u pacientů indikovaných k operaci varixů.

Klíčová slova:
stripping – symptomy CVI – bolest – kvalita života – Detralex


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2005 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×