Porovnání vlivu různých druhů umělé výživy na pooperační komplikace po velkých chirurgických výkonech


Impact of Various Types of Artificial Nutrition on Postoperative Complications after Major Surgery of Upper Gastrointestinal Tract

Background:
The present rationale appears to prefer early postoperative enteral nutrition to total parenteral nutrition. But no clear conclusions exist for demonstrating the clinical benefit of early postoperative enteral nutrition in patients after the major surgical resections of upper gastrointestinal tract.

Aim:
To compare the clinical impact of various types of the artificial nutrition by comparison of the postoperative complications.

Methods:
Prospective, randomized, controlled clinical trial. Sixty-two patients were analyzed. In the group I (21 patients) the total parenteral nutrition was received, in the group II (20 patients) the standard enteral nutrition was received, in the group III (21 patients) the enteral nutrition enriched with glutamin, arginin and ω-3 fatty acids was received. Both enteral feedings were given early. All three nutritional regiments were isocaloric and isoproteinaceus.

Results:
The postoperative complications were in 31 patients overall (11, 11, 9 patients in the each group I, II, III). Three patients died in the group I, 2 patients in the group II, and 1 patient in the group III. There were no significance differences (p < 0,05) in postoperative complications, both infectious and non-infectious reasons.

Conclusion:
The study has shown no impact of various type of artificial nutrition on clinical outcome in patients after major resections of upper gastrointestinal tract. There was no significant difference in infectious complications in the groups with enteral feeding. The combination of enteral and parenteral nutrition appears as optimum after major surgery of the upper gastrointestinal tract. It is necessary to realize more extensive studies of homogenous patients to find out the benefit of various types of arteficial nutrition in postoperative period.

Key words:
artificial nutrition – major surgery – postoperative complications – early enteral nutriton – immunonutrition


Autoři: I. Satinský ;  M. Mitták;  A. Foltýs;  J. Kretek;  J. Dostalík
Působiště autorů: Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice s poliklinikou, Ostrava-Poruba přednosta doc. MUDr. J. Dostalík, CSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 3, s. 134-141.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Úvod:
Ačkoliv současné zkušenosti preferují časné pooperační podávání enterální výživy před výživou parenterální, neexistují jednoznačné závěry svědčící o klinickém přínosu tohoto způsobu výživy u pacientů po velkých resekčních výkonech na horním zažívacím traktu.

Cíl:
Porovnat klinický význam různých druhů umělé výživy srovnáním výskytu pooperačních komplikací.

Metody:
Prospektivní randomizovaná kontrolovaná klinická studie. Analyzováno bylo 62 pacientů. Ve skupině I (21 pacientů) byla podávána úplná parenterální výživa, ve skupině II (20 pacientů) byla podávána standardní enterální výživa, ve skupině III (21 pacientů) byla podávána enterální výživa obohacená glutaminem, argininem a ω-3 mastnými kyselinami. Oba druhy enterální výživy byly podávány časně. Všechna tři vyživovací schémata byla isokalorická a izoproteinemická. Výsledky: Celkově bylo komplikacemi postiženo 31 pacientů (v jednotlivých skupinách 11, 11, resp. 9). Zemřeli 3 pacienti ve skupině I, 2 pacienti ve skupině II a jeden ve skupině III. Nedošlo k signifikantnímu rozdílu na hladině p < 0,05 ve výskytu jednotlivých pooperačních komplikací infekčního i neinfekčního původu.

Závěr:
Studie neprokázala vliv různých druhů umělé výživy na klinický průběh u pacientů po velkých resekčních výkonech na horním zažívacím traktu. Ani u skupiny pacientů s enterální výživou nedošlo k významnému snížení infekčních komplikací. Optimální se jeví kombinace parenterálního a enterálního příjmu po rozsáhlých výkonech na horním gastrointestinálním traktu. Je potřeba rozsáhlejších studií s větším počtem lépe stratifikovaných pacientů k zjištění případného přínosu různých druhů umělé výživy v pooperačním období.

Klíčová slova:
umělá výživa – velké chirurgické operace – pooperační komplikace – časná enterální výživa – imunonutrice


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2005 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se