Laparoskopická diagnostika a léčba organického hyperinzulinismu – naše první zkušenosti


Laparoscopic Diagnostic and Treatment of Organic Hyperinsulinism – Our First Experience

Laparoscopic pancreatic procedures are still at the stage of evaluation with regard to their indications and the technical variation used. Laparoscopic pancreatic surgery is currently used for staging malignant pancreatic tumours, for the resection of benign pancreatic tumours and for the occasional management of inflammatory disorders of the pancreas. Insulinomas are rare tumours with incidence per year of 0.1–0.4 per 100 000. Ist Surgical clinic, IIIrd Internal clinic and Radiological clinic are cooperating since 1971. On the list of IIIrd Internal clinic are 80 patients with insulinoma. Since 1971 at Ist Surgical Clinic 66 patients have been operated. In our article are diagnostic and therapeutic problems discussed. Laparoscopic pancreatic procedures are still at an evaluation stage regard to their indications and techniques. Authors give report about first experience with successful laparoscopic enucleation of insulinoma in case 83 year old woman (Fig. 3, 4). The operative time was 90 min. Drainage is necessary. CT guided drain in cavity of seroma is shown (Fig. 5)

Key words:
endocrine pancreatis tumors – insulinoma – insulinomas diagnosis – laparoscopic distal pancreatectomy – laparoscopic enucleation


Autoři: J. Šváb;  Škrha J.+;  R. Gürlich;  Maruna P.+;  Z. Krška;  S. Trča;  Hořejš J.++;  Bárta M.++
Působiště autorů: I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta doc. MUDr. J. Šváb, CSc. ;  +III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. Š. Svačina, DrSc. ;  ++Radiologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta doc. MUDr. J. Daneš, CSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 2, s. 70-74.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Laparoskopie se užívá k diagnostice a posouzení možnosti chirurgického léčení maligního nebo zánětlivého onemocnění slinivky. Inzulinom je vzácným onemocněním s incidencí 0,1–0,4 případů na 100 000 obyvatel ročně. I. chirurgická klinika a III. interní klinika spolu s Radiologickou klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze spolupracují na problematice diagnostiky a terapie inzulinomu od roku 1971. III. interní klinika v rámci České republiky registruje posledních dvacet let 80 nemocných s inzulinomem a na I. chirurgické klinice bylo operováno 66 nemocných s tímto onemocněním. Výsledky nasvědčují, že existují problémy jak v diagnostice onemocnění, tak s pooperačními komplikacemi. Jako některá zahraniční chirurgická pracoviště, která léčí inzulinomy, zabýváme se problémem možnosti laparoskopické chirurgie. O prvních výsledcích referujeme v přehledu o možnostech i o vlastní první zkušenosti s úspěšnou laparoskopickou enukleací inzulinomu u 83leté nemocné s operačním časem 90 minut (Obr. 3, 4). Cílená drenáž operačního pole je nutná. Na obrázku 5 je patrný pod CT založený drén do séromové dutiny.

Klíčová slova:
endokrinní nádory slinivky – inzulinom – diagnostika inzulinomu – laparoskopická distální resekce slinivky – laparoskopická enukleace


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×