Cervikokapitální náhrada u intrakapsulárních zlomenin krčku femuru


Hemiarthroplasty in Intracapsular Femoral Neck Fractures

Hemiarthroplasty has still its place in the therapeutic algorithm of the treatment of dislocated intracapsular femoral neck fractures. As compared to internal fixation it is accompanied by less complications and allows an immediate postoperative weight bearing. In contrast to total hip arthroplasty, this operation is not so demanding for the patient. However in the longterm perspective it is often associated with erosion of acetabulum. Therefore it is indicated mainly for biologically older patients with less physical activity without osteoarthritis of the hip. In these patients we usually prefer a cemented monoblock hemiarthroplasty. In case of biologically younger patients where it is impossible to use total hip arthroplasty due to general or local condition, modular hemiarthroplasty is indicated with a removable head allowing in case of acetabular erosion an easy conversion to total hip arthroplasty. Hemiarthroplasty must be correctly indicated and technically properly performed. First of all it is necessary to respect the relation between the centre of the prosthetic head and the apex of the greater trochanter, i.e. the head centre should be 1-2 mm below the level of apex of the greater trochanter. Further, it requires a correct anteversion and suture of the articular capsule as a prevention of postoperative dislocation.

Key words:
intracapsular femoral neck fractures, hemiarthroplasty, proximal femur fractures


Autoři: J. Bartoníček;  J. Skála-Rosenbaum;  V. Džupa;  F. Svatoš;  R. Bartoška
Působiště autorů: Ortopedicko-traumatologická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha-Vinohrady, přednosta: prof. MUDr. ;  J. Bartoníček, DrSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 2, s. 88-95.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Cervikokapitální náhrada má stále své místo v terapeutickém algoritmu léčby dislokovaných intrakapsulárních zlomenin krčku femuru. Oproti osteosyntéze je zatížena menším počtem komplikací a umožňuje bezprostřední pooperační zátěž. Její výhodu proti totální náhradě je menší operační zátěž, ale v dlouhodobější perspektivě bývá zatížena poškozením acetabula. Proto je určena především pro biologicky starší pacienty s menší fyzickou aktivitou a bez artrotických změn na kyčelním kloubu. U těchto pacientů vystačíme s cementovaným monoblokem. V případě biologicky mladších pacientů, kde není možné z celkových či lokálních příčin provést totální náhradu, je indikována modulární cervikokapitální náhrada s vyměnitelnou hlavicí. Ta umožňuje v případě eroze acetabula snadnou konverzi na totální náhradu. Pokud je CCEP správně indikována, má být technicky správně provedena. Především je nutné dodržet vztah mezi středem hlavice a hrotem velkého trochanteru, tj. střed hlavice má být 1 až 2 mm pod úrovní apexu velkého trochanteru. Dále je to nastavení správné anteverze a provedení sutury pouzdra jako prevence pooperační luxace.

Klíčová slova:
intrakapsulární zlomeniny krčku lemuru – cervikokapitální náhrada – zlomeniny proximálního lemuru


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×