Laparoskopia v liečbe kolorektálneho karcinómu


Laparoscopy in the Colorectal Carcinoma Treatment

Aim:
The authors present their experience and results with laparoscopic surgery in the colorectal carcinoma treatment in the Centre of Miniinvasive Surgery of the Podlesí – Třinec hospital.

Methodology:
In this retrospective study, the authors present a group of 148 patients with colorectal carcinomas operated by their team from 1st January, 2002 to 30th June, 2004.

Results:
The authors completed resection procedures in 133 patients. In 15 patients, with respect to the extent of their disorder, the authors had to apply derivation colostomies, to construct by-pass ileotranversal anastomoses or to complete the procedures with exploration laparoscopies.

Conclusion:
Thank to miniinvasive techniques, laparoscopy has found its place also among the colorectal carcinoma treatment methods. The presented results, in accordance with other studies published in literature worldwide, present this method as a suitable one for a patient and fulfilling all criteria of the onco-surgical radicality.

Key words:
colorectal carcinoma – laparoscopy


Autoři: M. Škrovina;  S. Czudek;  L. Adamčík;  A. Otaševič;  D. Říha;  J. Matloch
Působiště autorů: Centrum miniinvazivní chirurgie, Nemocnice Podlesí, Třinec, primár MUDr. S. Czudek, CSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 2, s. 75-78.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Cieľ:
Autori prezentujú skúsenosti a výsledky s laparoskopickou chirurgiou v liečbe kolorektálneho karcinómu v Centre miniinvazívnej chirurgie nemocnice Podlesí – Třinec.

Metóda:
V retrospektívnej štúdii autori predkladajú súbor 148 pacientov s kolorektálnym karcinómom operovaných na ich pracovisku od 1. januára 2002 do 30. júna 2004.

Výsledky:
U 133 pacientov zo súboru autori vykonali resekčnú operáciu. U 15 pacientov vzhľadom k rozsahu ochorenia boli autori donútení založiť derivačnú kolostómiu, konštruovať bypassovú ileotransverzoanastomózu, alebo výkon ukončiť exploratívnou laparoskopiou.

Záver:
Laparoskopia si vďaka výhodám miniinvazívneho prístupu našla svoje miesto aj v liečbe malignít kolorekta. Nami prezentované výsledky v zhode s prácami publikovanými vo svetovej literatúre prezentujú túto metódu ako vhodnú pre pacienta a spĺňajúcu všetky kritéria onkochirurgickej radikality.

Kľúčové slová:
kolorektálny karcinóm – laparoskop


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×