Informace Společnosti revizního lékařství ČLS JEP


Autoři: MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová;  Mba
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 17, 2014, č. 4, s. 110
Kategorie: Zprávy

Změny ve výboru a plány pro příští období

Společnost revizního lékařství v uplynulých třech letech opakovaně hodnotila svoji činnost a výslednou autoritu jak mezi členy odborné společnosti, tak mezi jinými odbornými společnostmi i institucemi. Bohužel musela konstatovat, že obojí má stále sestupnou tendenci. Situaci popsal na Česko--Slovenské konferenci v listopadu 2014 ve svém referátu MUDr. Jan Calta, předseda společnosti. Jeho přednáška bude uveřejněna v časopise Revizní a posudkové lékařství.

V návaznosti na tuto situaci rezignoval MUDr. Jan Calta na funkci předsedy i člena výboru, dále rezignovali na funkci člena výboru Ing. L. Dvořáček, Ph.D., a MUDr. M. Prokeš. Doc. MUDr. J. Gebhart, CSc., rezignoval na funkci vědeckého sekretáře.

Výbor společnosti má mandát do ledna 2016. V druhé polovině roku 2015 budou uspořádány volby tak, aby mohl v lednu 2016 nový výbor začít pracovat.

Vedení odborné společnosti se ujala místopředsedkyně MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA.

Na první jí řízené schůzi výboru byla vyhodnocena současná situace a po rozsáhlé diskusi přijaty návrhy krátkodobých opatření, které by měly vést ke stabilizaci odborné společnosti.

Základem bude zpracování programového prohlášení, které bude formulovat současné krátkodobé cíle a nastíní dlouhodobé cíle. Mělo by být zároveň východiskem ke zpracování koncepce oboru.

Hlavním cílem těchto aktivit je hledání takových forem práce a vzájemné komunikace revizních lékařů zdravotních pojišťoven, které budou pro ně odborným i společenským přínosem. Tyto formy práce jim umožní sjednocování se na metodických postupech v revizní činnosti, které by měly být stejné ve všech zdravotních pojišťovnách. Dále by měla být vytvářena kritéria pro hodnocení práce revizních lékařů a ostatních revizních pracovníků.

Půjde o snahu společně definovat práci revizních lékařů v nových podmínkách současné praxe zdravotního pojištění včetně inovace „Charty“. Společně vytvářet podmínky pro standardizaci revizních postupů a řešení sporných situací.

Odborná společnost musí být platformou pro sjednocování názorů na revizní a kontrolní činnosti. Tyto názory by měly být diskutovány bez zábran a bez obav z mocenských zásahů vedení pojišťoven. Půjde o popsání a rozbor klíčových momentů v revizních činnostech, v konfliktech spojených s revizními činnostmi, a to jak ve vztahu k poskytovatelům zdravotní péče, tak i ve vztahu k jiným odbornostem v rámci pojišťoven, zejména ekonomům a informatikům. Všechny tyto problémy mají ve všech zdravotních pojišťovnách stejné či obdobné charakteristiky. Liší se zejména v důsledku temperamentu a dalších osobnostních rysů účastnících se aktérů. Diskutující budou muset vyvinout úsilí k dosažení konsenzu přijatelného pro všechny zúčastněné, při respektování specifik jednotlivých pojišťoven. Následně bude žádoucí tento konsenzus písemně formulovat jako stanovisko odborné společnosti. Tato stanoviska budou všichni společně prosazovat „navenek“ jak vůči ostatním odbornostem, tak manažerům pojišťoven i státním orgánům. Smyslem těchto aktivit bude získat respekt pro činnost revizních lékařů a dalších revizních pracovníků a tím prosadit chápání této činnosti jako svébytného oboru aplikované medicíny.

Programové prohlášení i teze koncepce oboru budou předloženy k veřejné diskusi členům odborné společnosti a projednány na shromáždění jejích členů dne 28. 5. 2015.

Za výbor Společnosti revizního lékařství.

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×