Zpráva o činnosti výboru Společnosti posudkového lékařství ČLS JEP za období od dubna 2012*


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 16, 2013, č. 2, s. 79-80
Kategorie: Zprávy

*Předneseno na Pracovním dni Společnosti posudkového lékařství ČLS JEP v Lékařském domě v Praze dne 15. 4. 2013.

V souladu se stanovami ČLS JEP předkládáme dnešnímu shromáždění zprávu o činnosti výboru za uplynulé období. Minulý pracovní den, pořádaný také tradičně v dubnu, měl jako odborné téma kapitolu z posuzování v dětské psychiatrii, přednášející doc. MUDr. Ivo Paclt, CSc., se zaměřil zejména na autismus a jeho diagnostiku. Tato problematika se v praxi posudkových lékařů cyklicky vrací, potíže jsou jak s diagnostikou, tak při jednání s klienty, zejména ale s jejich rodiči. Pro praxi je zásadní, že diagnózu autismu může stanovit pouze lékař, nikoliv klinický psycholog. O stálé aktuálnosti svědčí recentně „Petice proti nespravedlivému posuzování Lékařskou posudkovou službou“ zaslaná v současné době ministryni práce a sociálních věcí, podle které je posuzování dětí s postižením obecně, ale hlavně dětí s poruchami autistického spektra (PAS) a poruchami aktivity a pozornosti (ADHD), nespravedlivé ze strany lékařské posudkové služby. Posudkovým lékařům je v petici vytýkáno neakceptování zpráv odborných lékařů, překrucování výsledků, neochota s rodiči komunikovat a zvát je k posudkové  komisi, neschopnost své rozhodnutí odůvodnit, velmi nízká znalost problematiky poruch autistického spektra a poruch aktivity a pozornosti a z toho pramenící neschválení příspěvku na péči, přestože na něj postižený má nárok. Dalším problémem je velmi dlouhá doba vyřizování a nekomunikace mezi Úřadem práce a Lékařskou posudkovou službou, nedostatečné informování rodičů a další poradenství, jak dál situaci řešit. Tento pohled veřejnosti na naši práci lze zobecnit i pro jiné okruhy onemocnění, posudkoví lékaři jsou vděčným objektem médií i klientů a mohou za všechno.

Otázka kvality práce a určitého sjednocování posuzování nám byla ale položena i z jiných míst. Již vloni v dubnu se na naši Společnost obrátila paní senátorka Daniela Filipiová, předsedkyně výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, s výsledky studie Posuzování invalidity a invalidizace v roce 2009 a 2010, podle které je v praxi určitá nejednotnost v posuzování vedoucí k tomu, že někteří posudkoví lékaři vykazují velké procento přiznávání invalidit III. stupně. Na písemnou odpověď naší předsedkyně ale nebyla žádná další reakce, šlo zřejmě o jednorázovou reakci ze strany příslušného senátního výboru.

Naše tradičně největší akce roku – Konference v posudkovém lékařství – se uskutečnila ve dnech 4.–5. 10. 2012 v Brně, hlavním tématem byla posudková problematika v gastroenterologii, další sdělení se týkala problematiky onkologické a nemocí z povolání. Dvě hlavní přednášky – Refluxní choroba jícnu a Celiakie – staronová diagnóza – budou otištěny v našem časopise. Celá akce proběhla podle hodnocení výboru i podle ohlasů účastníků úspěšně jak po stránce odborné, tak organizační, díky vstřícnému přístupu našeho rozhodujícího zaměstnavatele ČSSZ byla tentokrát i nadstandardní účast. Při zajišťování celé akce velký kus práce vykonali kolegyně a kolegové z Pracoviště ČSSZ Brno i z referátu LPS MSSZ Brno, tedy zejména MUDr. Hana Tajovská a MUDr. Miroslav Bílek a jejich spolupracovníci, všem patří poděkování výboru i touto cestou.

Pro letošní rok předpokládáme Posudkové dny v Praze v termínu 10.–11. 10. 2013, hlavním tématem bude posuzování v ORL a oftalmologii s důrazem na funkční dopady.

Výbor naší Společnosti řídí prostřednictvím redakční rady chod našeho časopisu Revizní a posudkové lékařství, vydávaného společně naší Společností a Společností revizního lékařství ČLS JEP. V tomto roce proběhla vloni avízovaná změna generálního dodavatele tiskových služeb, tím se stalo nakladatelství Mladá fronta. Praktických zkušeností a informací je zatím málo, celý loňský ročník byl ještě v režii NTS, když vzhledem k nejasnostem a nedostatku příspěvků bylo nutné vydat dvojčíslo 3–4. Letošní číslo 1 je již připravováno v Mladé frontě, praktická spolupráce s grafiky a tiskaři je zatím dobrá, stále však nejsou jasné právní vztahy, nemáme např. k dispozici definitivní smlouvu, a ani ekonomické propočty.

V oblasti zahraničních styků a akcí jsou naše aktivity tradičně skromné. Na Slovenských posudkových dnech v obci Vyhne, okres Žiar nad Hronom, ve dnech 3.–5. 9. 2012 byli sice zástupci výboru naší Společnosti dr. Wernerová, dr. Ramianová, dr. Čevela a dr. Boháč, aktivní sdělení měl dr. Čevela, ale spíše za svoje zaměstnavatele, tedy za ČSSZ a MPSV. Odborný program byl opět velmi pestrý, přehledový článek zpracovala MUDr. Kelemenová ze Slovenské společnosti posudkového lékařství a byl otištěn v našem časopise. Společenský program zahrnoval prohlídku muzea v Banské Štiavnici a tradiční společenský večer, opět na velmi dobré úrovni, účast na akci našich slovenských kolegů je vždy pěkným zážitkem. V letošním roce plánují kolegové ze Slovenska akci v Martině v termínu 11.–13. 9. 2013, předběžné přihlášky budou zasílány podle informací slovenských kolegů v květnu, zájemci o bližší informace se mohou obrátit na sekretáře naší Společnosti.

Odborné společnosti včetně naší působí také jako připomínkové místo při tvorbě a novelizaci právních předpisů, v uplynulém období se náš výbor vyjadřoval mimo jiné k novele vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání, kde jsme připomínky neměli (pro náš obor se nic nemění) a k návrhu novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, kde jsme uplatnili i některé připomínky zásadního charakteru.

Dne 5. 2. 2013 jednala předsedkyně naší Společnosti s předsedou ČLS JEP prof. Blahošem, šlo o možnost naší účasti na veřejné zakázce Komunikace a etika v práci posudkového lékaře, po zvážení svých možností jsme se do výběrového řízení vzhledem k rozsahu zakázky a malému časovému prostoru nepřihlásili.

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych vám za sebe i za celý výbor popřál hodně osobních i pracovních úspěchů do dalšího, pro posudkové lékaře velmi pravděpodobně nelehkého období, stejně chci poděkovat všem členům výboru za jejich dosavadní dobrovolnou, zdánlivě neviditelnou, ale v mezích možností úspěšnou práci pro naši Společnost s nadějí, že bude lépe.

MUDr. Jan Boháč

vědecký sekretář SPL


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se