Zpráva o činnosti výboru Společnosti posudkového lékařství ČLS JEP za období od dubna 2012*


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 16, 2013, č. 2, s. 79-80
Kategorie: Zprávy

*Předneseno na Pracovním dni Společnosti posudkového lékařství ČLS JEP v Lékařském domě v Praze dne 15. 4. 2013.

V souladu se stanovami ČLS JEP předkládáme dnešnímu shromáždění zprávu o činnosti výboru za uplynulé období. Minulý pracovní den, pořádaný také tradičně v dubnu, měl jako odborné téma kapitolu z posuzování v dětské psychiatrii, přednášející doc. MUDr. Ivo Paclt, CSc., se zaměřil zejména na autismus a jeho diagnostiku. Tato problematika se v praxi posudkových lékařů cyklicky vrací, potíže jsou jak s diagnostikou, tak při jednání s klienty, zejména ale s jejich rodiči. Pro praxi je zásadní, že diagnózu autismu může stanovit pouze lékař, nikoliv klinický psycholog. O stálé aktuálnosti svědčí recentně „Petice proti nespravedlivému posuzování Lékařskou posudkovou službou“ zaslaná v současné době ministryni práce a sociálních věcí, podle které je posuzování dětí s postižením obecně, ale hlavně dětí s poruchami autistického spektra (PAS) a poruchami aktivity a pozornosti (ADHD), nespravedlivé ze strany lékařské posudkové služby. Posudkovým lékařům je v petici vytýkáno neakceptování zpráv odborných lékařů, překrucování výsledků, neochota s rodiči komunikovat a zvát je k posudkové  komisi, neschopnost své rozhodnutí odůvodnit, velmi nízká znalost problematiky poruch autistického spektra a poruch aktivity a pozornosti a z toho pramenící neschválení příspěvku na péči, přestože na něj postižený má nárok. Dalším problémem je velmi dlouhá doba vyřizování a nekomunikace mezi Úřadem práce a Lékařskou posudkovou službou, nedostatečné informování rodičů a další poradenství, jak dál situaci řešit. Tento pohled veřejnosti na naši práci lze zobecnit i pro jiné okruhy onemocnění, posudkoví lékaři jsou vděčným objektem médií i klientů a mohou za všechno.

Otázka kvality práce a určitého sjednocování posuzování nám byla ale položena i z jiných míst. Již vloni v dubnu se na naši Společnost obrátila paní senátorka Daniela Filipiová, předsedkyně výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, s výsledky studie Posuzování invalidity a invalidizace v roce 2009 a 2010, podle které je v praxi určitá nejednotnost v posuzování vedoucí k tomu, že někteří posudkoví lékaři vykazují velké procento přiznávání invalidit III. stupně. Na písemnou odpověď naší předsedkyně ale nebyla žádná další reakce, šlo zřejmě o jednorázovou reakci ze strany příslušného senátního výboru.

Naše tradičně největší akce roku – Konference v posudkovém lékařství – se uskutečnila ve dnech 4.–5. 10. 2012 v Brně, hlavním tématem byla posudková problematika v gastroenterologii, další sdělení se týkala problematiky onkologické a nemocí z povolání. Dvě hlavní přednášky – Refluxní choroba jícnu a Celiakie – staronová diagnóza – budou otištěny v našem časopise. Celá akce proběhla podle hodnocení výboru i podle ohlasů účastníků úspěšně jak po stránce odborné, tak organizační, díky vstřícnému přístupu našeho rozhodujícího zaměstnavatele ČSSZ byla tentokrát i nadstandardní účast. Při zajišťování celé akce velký kus práce vykonali kolegyně a kolegové z Pracoviště ČSSZ Brno i z referátu LPS MSSZ Brno, tedy zejména MUDr. Hana Tajovská a MUDr. Miroslav Bílek a jejich spolupracovníci, všem patří poděkování výboru i touto cestou.

Pro letošní rok předpokládáme Posudkové dny v Praze v termínu 10.–11. 10. 2013, hlavním tématem bude posuzování v ORL a oftalmologii s důrazem na funkční dopady.

Výbor naší Společnosti řídí prostřednictvím redakční rady chod našeho časopisu Revizní a posudkové lékařství, vydávaného společně naší Společností a Společností revizního lékařství ČLS JEP. V tomto roce proběhla vloni avízovaná změna generálního dodavatele tiskových služeb, tím se stalo nakladatelství Mladá fronta. Praktických zkušeností a informací je zatím málo, celý loňský ročník byl ještě v režii NTS, když vzhledem k nejasnostem a nedostatku příspěvků bylo nutné vydat dvojčíslo 3–4. Letošní číslo 1 je již připravováno v Mladé frontě, praktická spolupráce s grafiky a tiskaři je zatím dobrá, stále však nejsou jasné právní vztahy, nemáme např. k dispozici definitivní smlouvu, a ani ekonomické propočty.

V oblasti zahraničních styků a akcí jsou naše aktivity tradičně skromné. Na Slovenských posudkových dnech v obci Vyhne, okres Žiar nad Hronom, ve dnech 3.–5. 9. 2012 byli sice zástupci výboru naší Společnosti dr. Wernerová, dr. Ramianová, dr. Čevela a dr. Boháč, aktivní sdělení měl dr. Čevela, ale spíše za svoje zaměstnavatele, tedy za ČSSZ a MPSV. Odborný program byl opět velmi pestrý, přehledový článek zpracovala MUDr. Kelemenová ze Slovenské společnosti posudkového lékařství a byl otištěn v našem časopise. Společenský program zahrnoval prohlídku muzea v Banské Štiavnici a tradiční společenský večer, opět na velmi dobré úrovni, účast na akci našich slovenských kolegů je vždy pěkným zážitkem. V letošním roce plánují kolegové ze Slovenska akci v Martině v termínu 11.–13. 9. 2013, předběžné přihlášky budou zasílány podle informací slovenských kolegů v květnu, zájemci o bližší informace se mohou obrátit na sekretáře naší Společnosti.

Odborné společnosti včetně naší působí také jako připomínkové místo při tvorbě a novelizaci právních předpisů, v uplynulém období se náš výbor vyjadřoval mimo jiné k novele vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání, kde jsme připomínky neměli (pro náš obor se nic nemění) a k návrhu novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, kde jsme uplatnili i některé připomínky zásadního charakteru.

Dne 5. 2. 2013 jednala předsedkyně naší Společnosti s předsedou ČLS JEP prof. Blahošem, šlo o možnost naší účasti na veřejné zakázce Komunikace a etika v práci posudkového lékaře, po zvážení svých možností jsme se do výběrového řízení vzhledem k rozsahu zakázky a malému časovému prostoru nepřihlásili.

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych vám za sebe i za celý výbor popřál hodně osobních i pracovních úspěchů do dalšího, pro posudkové lékaře velmi pravděpodobně nelehkého období, stejně chci poděkovat všem členům výboru za jejich dosavadní dobrovolnou, zdánlivě neviditelnou, ale v mezích možností úspěšnou práci pro naši Společnost s nadějí, že bude lépe.

MUDr. Jan Boháč

vědecký sekretář SPL


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se