Prague ONCO 2013


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 16, 2013, č. 2, s. 78
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 23.–25. ledna se v hotelu Clarionv Praze 9 uskutečnilo 4. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueOnco, pořádané ve spolupráci s 1., 2. a 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy pod heslem Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. Kolokvium (jeho sesterskou a lékařskou sekci a paliativní seminář) organizovala agentura We Make Media. V rámci této vědecké konference se uskutečnil také pacientský seminář. Jeho organizátorem byla již potřetí obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius, která k letošní účasti pozvala také zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení.


„Vědět je klíč“. Takové je motto společnosti Dialog Jessenius, proto do programu pacientské sekce bylo zařazeno téma sociálního zabezpečení z pohledu pacienta s cílem poskytnout přítomným pacientům a zástupcům pacientských organizací praktické informace při řešení životních situací v souvislosti s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo zdravotním postižením. V první části konference věnované pacientům se tedy na semináři prezentovali zaměstnanci z České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva práce a sociálních věcí. Za ČSSZ vystoupily Mgr. Renata Provazníková a PhDr. Anna Arnoldová, z MPSV pak Mgr. Kateřina Jirková. Účastníci dostali důležité informace týkající se sociálního zabezpečení pacienta. Z oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a dávek pro zdravotně postižené osoby se pacienti dozvěděli podrobnosti o typech žádostí a způsobech vyplácení jednotlivých forem důchodů, vyplácení a výši nemocenské a ošetřovného a termínů a dob výplaty jednotlivých dávek. Velká část informací byla věnována také invaliditě a formě posuzování zdravotního stavu posudkovými lékaři. Přednášející také zpracovali množství dotazů, které někteří pacienti zaslali organizátorům předem. Nemálo dotazů bylo také zodpovězeno v diskusi, zároveň pacienti získali kontaktní informace, kam se mohou při kterém problému obrátit.

Z prezentací ČSSZ se přítomní seznámili s dávkami nemocenského a důchodového pojištění, zejména nemocenským a invalidními důchody, byly jim vysvětleny zákonné podmínky, za kterých se tyto dávky poskytují a jak se stanovuje jejich výše. Pozornost byla věnována také otázkám posuzování zdravotního stavu pro účely pojistných i nepojistných dávek. V rámci prezentace byly zodpovězeny často se opakující dotazy, např. zda je možné o dávky žádat zpětně, jestli je možné pobírat některé příspěvky současně, jaký význam má dosažené vzdělání při posuzování invalidity, zda a v jakém rozsahu je možné při invalidním důchodu pracovat apod. Příspěvek MPSV byl pak věnován především systému nepojistných sociálních dávek a poskytování so-ciální pomoci osobám se zdravotním postižením.

Téma sociálního zabezpečení přítomné zaujalo, účastníky pacientského semináře mimo jiné zajímalo, jak pobírání invalidního důchodu ovlivní budoucí starobní důchod, zajímali se o podmínky pro přiznání průkazu osob se zdravotním postižením a navrhovali, aby tento průkaz měl platnost i v zahraničí.

Moderátorkou prvního dne byla doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., lékařka Onkologické kliniky VFN v Praze 2 a špičková odbornice na léčbu rakoviny prsu. Ta také pokřtila knihu Ing. Michala Vaněčka a kolektivu autorů „Budu živ 300 let“, která byla vytvořena pacientskými organizacemi a obsahuje příběhy pacientů s vážným onemocněním. Také patronka akce doc. Tesařová, ocenila přínos těchto informací a zdůraznila, že pouze informovaný pacient může být soupeřem vážnému onemocnění. Nejen informace o způsobech léčby, jejích účincích a průběhu, ale i o finančním zabezpečení pacienta a jeho rodiny během léčení jsou důležité.

Druhá část pacientského semináře PragueOnco byla věnována pacientským organizacím a jejich fungování v období trhové a finanční nestability. Získávání prostředků pro neziskový sektor je velice náročná činnost, což potvrdili i zástupci jednotlivých pacientských organizací. O to složitější se tento proces stává v období, kdy dárci samotní nemají prostředky k pokrytí dalších činností nesouvisejících s předmětem jejich podnikání, kam neziskový sektor spadá. Diskuse se hodně týkala témat čerpání prostředků z fondů a úskalím s tím spojeným.

PhDr. Anna Arnoldová

ČSSZ, Praha


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se