Prague ONCO 2013


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 16, 2013, č. 2, s. 78
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 23.–25. ledna se v hotelu Clarionv Praze 9 uskutečnilo 4. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueOnco, pořádané ve spolupráci s 1., 2. a 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy pod heslem Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. Kolokvium (jeho sesterskou a lékařskou sekci a paliativní seminář) organizovala agentura We Make Media. V rámci této vědecké konference se uskutečnil také pacientský seminář. Jeho organizátorem byla již potřetí obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius, která k letošní účasti pozvala také zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení.


„Vědět je klíč“. Takové je motto společnosti Dialog Jessenius, proto do programu pacientské sekce bylo zařazeno téma sociálního zabezpečení z pohledu pacienta s cílem poskytnout přítomným pacientům a zástupcům pacientských organizací praktické informace při řešení životních situací v souvislosti s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo zdravotním postižením. V první části konference věnované pacientům se tedy na semináři prezentovali zaměstnanci z České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva práce a sociálních věcí. Za ČSSZ vystoupily Mgr. Renata Provazníková a PhDr. Anna Arnoldová, z MPSV pak Mgr. Kateřina Jirková. Účastníci dostali důležité informace týkající se sociálního zabezpečení pacienta. Z oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a dávek pro zdravotně postižené osoby se pacienti dozvěděli podrobnosti o typech žádostí a způsobech vyplácení jednotlivých forem důchodů, vyplácení a výši nemocenské a ošetřovného a termínů a dob výplaty jednotlivých dávek. Velká část informací byla věnována také invaliditě a formě posuzování zdravotního stavu posudkovými lékaři. Přednášející také zpracovali množství dotazů, které někteří pacienti zaslali organizátorům předem. Nemálo dotazů bylo také zodpovězeno v diskusi, zároveň pacienti získali kontaktní informace, kam se mohou při kterém problému obrátit.

Z prezentací ČSSZ se přítomní seznámili s dávkami nemocenského a důchodového pojištění, zejména nemocenským a invalidními důchody, byly jim vysvětleny zákonné podmínky, za kterých se tyto dávky poskytují a jak se stanovuje jejich výše. Pozornost byla věnována také otázkám posuzování zdravotního stavu pro účely pojistných i nepojistných dávek. V rámci prezentace byly zodpovězeny často se opakující dotazy, např. zda je možné o dávky žádat zpětně, jestli je možné pobírat některé příspěvky současně, jaký význam má dosažené vzdělání při posuzování invalidity, zda a v jakém rozsahu je možné při invalidním důchodu pracovat apod. Příspěvek MPSV byl pak věnován především systému nepojistných sociálních dávek a poskytování so-ciální pomoci osobám se zdravotním postižením.

Téma sociálního zabezpečení přítomné zaujalo, účastníky pacientského semináře mimo jiné zajímalo, jak pobírání invalidního důchodu ovlivní budoucí starobní důchod, zajímali se o podmínky pro přiznání průkazu osob se zdravotním postižením a navrhovali, aby tento průkaz měl platnost i v zahraničí.

Moderátorkou prvního dne byla doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., lékařka Onkologické kliniky VFN v Praze 2 a špičková odbornice na léčbu rakoviny prsu. Ta také pokřtila knihu Ing. Michala Vaněčka a kolektivu autorů „Budu živ 300 let“, která byla vytvořena pacientskými organizacemi a obsahuje příběhy pacientů s vážným onemocněním. Také patronka akce doc. Tesařová, ocenila přínos těchto informací a zdůraznila, že pouze informovaný pacient může být soupeřem vážnému onemocnění. Nejen informace o způsobech léčby, jejích účincích a průběhu, ale i o finančním zabezpečení pacienta a jeho rodiny během léčení jsou důležité.

Druhá část pacientského semináře PragueOnco byla věnována pacientským organizacím a jejich fungování v období trhové a finanční nestability. Získávání prostředků pro neziskový sektor je velice náročná činnost, což potvrdili i zástupci jednotlivých pacientských organizací. O to složitější se tento proces stává v období, kdy dárci samotní nemají prostředky k pokrytí dalších činností nesouvisejících s předmětem jejich podnikání, kam neziskový sektor spadá. Diskuse se hodně týkala témat čerpání prostředků z fondů a úskalím s tím spojeným.

PhDr. Anna Arnoldová

ČSSZ, Praha


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se