Rejstříky


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 15, 2012, č. 3-4, s. 130-131

JMENNÝ REJSTŘÍK

Barták, M., Dlouhý, M.: Ekonomické aspekty o duševní zdraví ve vyspělých zemích           91

Boháč, J.: Deset let společného časopisu                                    3

Dlouhý, M. viz Barták, M.                                                       91

Dolanský, H.: Zkušenosti revizního lékaře s posuzováním výše úhrad biologické léčby v centrech specializované péče                                                           58

Hýžová, V.: Prevence a screening rakoviny děložního hrdla – kontrola a revize oprávněnosti jeho úhrady na smluvních pracovištích VZP ČR Moravskoslezského kraje 55

Hýžová, V.: Screening karcinomu prsu – kontrola a revize oprávněnosti jeho úhrady na smluvních pracovištích VZP ČR Moravskoslezského kraje           51

Jeremiáš, P.: Fibromyalgický syndrom                                     97

Jindrák, V. viz Prokeš, M.                                                          5

Jungebauerová, L.: Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) v praxi posudkového lékaře                                                         114

Mervart, I.: Podílejí se posudkoví lékaři na segregaci občanů?                                                        120

Nováková, L.: Karcinom prsu v posudkovém lékařství            72

Prokeš, M., Jindrák, V.: Návrh podpory racionální volby antibiotik praktickým lékařům ze strany zdravotních pojišťoven                                                                           5

Prokeš, M.: Lékové regulace v Evropě v čase krize                 34

Ranc, V.: Některé poznatky z kontrolní a revizní činnosti pracovišť Centové péče soustřeďujících léčbu nemocných s diagnózou roztroušená skleróza  mozkomíšní     116

Sovová, S.: Vertebrogenní algický syndrom z pohledu pojistných a nepojistných systémů                                    62

Strouhalová, I.: Nové vyšetřovací a léčebné postupy u roztroušené sklerózy a jejich význam pro činnost posudkových lékařů při kontrole posuzování dočasné pracovní neschopnosti a při posuzování invalidity            23

Škramovský, V.: K článku východočeských posudkových lékařů                                                         123

Urbanová, A.: Dětská mozková obrna v systému sociální péče                                                                      13

Zvoníková, A.: Pervazivní vývojové poruchy u dětí a mladistvých, stupeň závislosti a invalidita z pohledu lékařské posudkové služby                                                 87

Zvoníková, A.: Senioři – kvalita života, zdravotní péče a sociální zabezpečení                                                        80

Zprávy

Akce SRL ČLS JEP v roce 2012                                              12

Co nového ve Věstníku MZ ČR                                               46

Dolanský, H.: Činnost Výboru a Společnosti revizního lékařství ČLS JEP ve volebním období 2007–2011            41

Klementová, J.: 44. dni posudkového lekárstva vo Vyhniach                                                                    125

Křížová, J.: Ze začátků zdravotního pojištění                        127

Nový výbor SRL ČLS JEP                                                       47

Seznam literatury oboru revizního lékařství za období 2010–2011         45

Vzdělávací akce IPVZ – II. pololetí 2012                                57

VĚCNÝ REJSTŘÍK

A

akreditovaná pracoviště                    52, 56

ataka                                                      24

audit preskripce                                      10

B

biologická léčba                                      59

bolest                                                      98

bolestivé body                                         99

bolestivý způsob chování                        63

C

cenové regulace                                      34

centrum specializované péče                   59

cervikovaginální cytologie                      55

D

demografická situace                               80

deprese                                                   98

dětská mozková obrna                            13

dlouhodobá péče                                     83

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav                                                        28

dolorimetrie                                          104

doporučené standardy                             52

duševní zdraví                                         91

důvody nárůstu léčených RS                  119

E

efekt terapie                                           59

ekonomika zdraví                                   92

emoční nátlak                                       119

etiologie                                                 14

F

fibromyalgický syndrom                         97

funkční disabilita                                     99

G

globální pohled na stanovení cen

a úhrad léků                                            35

H

hospodářsko-společenská podmíněnost

pojmu nemoc                                        121

I

invalidita                                          66, 89

invalidizace                                             76

K

karcinome prsu                                       72

katastrofizace                                       108

kontrola                                                 59

Kurtzkeho škála                                      29

kvalita života                                   59, 80

L

léky na RS                                            117

limit úhrad centrových léků                    59

lymfedém                                               75

M

maladaptivní bolest                               105

mamární screening                                  73

mamografie                                            72

mastektomie                                           74

medializace problémů                            119

medicinalizace nemedicínských problémů                                              121

medicínsko-etický a ekonomický problém                                                  61

N

nákladná terapie                                     59

národní systémy lékových regulací         38

nedodržování metodik a standardů          53

nedodržování zákonných norem           119

nepojistné systémy                                 69

O

odmítnutí vykazovaných bodů                56

oportunní šedý mamární screening          52

P

pervazivní vývojové poruchy                 87

pokles pracovní neschopnosti                 31

poskytovatel péče                                  59

posudkové deformace                           122

posudkové kategorie                             122

posudkové nástroje                               122

posuzování                                             88

posuzování DMO v nepojistných a pojistných systémech                           19

pracovní neschopnost                             65

preskripce antibiotik                                 5

preskripční a indikační omezení vydané SÚKL                                       117

progrese                                                  24

promyšlená národní léková politika        34

R

revizní lékař                                           59

rizika zbytečné dispenzarizace                53

rozbory preskripce                                    8

roztroušená skleróza                               23

roztroušená skleróza mozkomíšní (RS)                                  117

S

screening karcinomu děložního hrdla      55

sentinelová uzlina                                   75

sociální inkluze                                       81

sociální zabezpečení                                82

společné revize všech plátců zdravotní péče                                                      119

stárnutí populace                                    80

stupeň závislosti                                     88

Ú

účelná terapie                                         60

úhrada léčiv                                            59

V

vertebrogenní poruchy                            62

veřejné finance                                       93

výsledky kontrol a úspory                      53

Z

zdravotní péče                                        82

zdravotní postižení                                 88

změny lékové politiky zemí EU vyvolané ekonomickou krizí                  35

způsob vykazování provedených

výkonů                                                   56

Ž

žádanky o výkony                                  56


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 3-4

2012 Číslo 3-4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se