REJSTŘÍK • 2009 • ROČNÍK 12/13


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 12, 2009, č. 4, s. 98-99

Autorský rejstřík

Bílek, M.: Motivace posudkového lékaře z pohledu teorie her 91

Bitomská, Š. viz Dolanský, H. 42

Boháč, J., Čevela, R., Čeledová, L.: Vzdělávání lékařů  lékařské posudkové služby 16

Čeledová, L. viz Boháč, J. 16

Čeledová, L., Čevela, R.: Syndrom vyhoření u lékařů lékařské posudkové služby, jeho příčiny a řešení 75

Čevela, R. viz Boháč, J. 16

Čevela, R. viz Čeledová, L. 75

Dolanský, H., Bitomská, Š.: Pohled na kvalitu života ve stáří očima pojištěnce a revizního lékaře zdravotní pojišťovny 42

Dolanský, H.: Informace výboru Společnosti revizního lékařství ČLS JEP 21

Dolanský, H.: Nozokomiální nákazy z pohledu odborné kontroly a sledované kvality poskytované zdravotní péče 58

Dvořáček, L.: Dosavadní zkušenosti z kontrol historické preskripce léků na recept 31

Firbas, J.: Virové akutní a chronické hepatitidy z hlediska krátkodobé pracovní neschopnosti a invalidity 31

Charvátová, L.: Některé aspekty posuzování kvalifikačního potenciálu osob se zdravotním postižením 58

Chino, M.: Instability kolenního kloubu z pohledu posudkového lékaře 23

Kantoříková, P.: Zdravotně sociální péče a úhrada z veřejného zdravotního pojištění 26

Kárníková, J.: Zkušenosti z rozborů zdravotnické dokumentace v lůžkových zařízeních 37

Koldinská, E.: Bolest z pohledu posudkového lékaře 10

Křížová, J.: Co nového ve Věstníku MZ ČR 39, 54

Maxová, J.: Kožní onemocnění a jejich podíl na dočasné pracovní neschopnosti a následně na invaliditě 80

Mervart, I.: Dynamicky formulovaná diagnóza v posudkovém lékařství 47

Moš, P.: Posuzování zdravotního stavu v AČR 3

Pospíšil, K.: Posuzování zdravotního stavu pro účely přiznání mimořádných výhod u klientů s chronickým  selháním ledvin 63

Prokeš, M.: Čtvrtá česko-slovenská farmakoekonomická konference 50

Prokeš, M.: Přehled odborných studií vyhledávajících lékové interakce a rizikové kombinace léků v preskripci lékařů 3

Redakce: Pokyny pro autory 43, 71

Sixtová, E.: Audiatur et altera pars 94

Sixtová, E.: Informace o vzdělávacích akcích pro posudkové lékaře – září 2008 19

Tyblová, E.: Revizní lékař a gynekologie 16

Vzdělávací akce IPVZ 9, 22,42, 55, 70, 95

Zvoníková, A.: Poruchy duševní a poruchy chování z pohledu lékařské posudkové činnosti 28

Věcný rejstřík

A

akreditované pracoviště 18

ambulance bolesti 11

anomálie v prekripci 34

B

bezpečnost farmakoterapie 5

D

databáze předepsaných léků 5

dialyzační léčba 64

dočasná pracovní neschopnost 80, 87

duševní poruchy 28

dynamicky formulovaná diagnóza 48

E

edukace 60

ePreskripce 36

etika 59

expertní systém pro preskripci léků 36

G

gynekologie a porodnictví 16

H

hepatocelulární karcinom 41

CH

chronické selhání ledvin 63

I

identifikace rizikové preskripce 6

incidence nozokomiálních nákaz 58

instabilita kolene 23

invalidita 14, 39, 80, 87

J

jaterní biopsie 36

K

katedra posudkového lékařství 16

klinika a léčba kožních onemocnění 80

Knodellovo skóre 40

kódování diagnóz 38

– výkonů 38

kontaktní dermatitidy a kožní nemoci z povolání 80

kontinuální vzdělávání 18

kontrola historické preskripce 35

kontrola 60

krátkodobá PN 41

kvalifikační potenciál 58

kvalita života 43

L

Lachmanův test 24

legislativní předpisy 37

lékařská posudková služba 75

lékové interakce 3, 32

léky příbuzných ATC skupin 33

M

markery hepatitid 31

metodika 60

motivace 60

nákladná péče 62

následná péče 44

nemoc 43

O

obsah ošetřovatelských výkonů 27

– zdravotnické dokumentace 38

osoby zdravotně postižené 59

ošetřovatelská anamnéza 27

– péče 27

ošetřovatelský plán 27

– proces 27

ošetřovatelství 27

P

pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti 59

posuzování invalidity 51

– pracovní neschopnosti 29

– stupně invalidity 29

pracovní kvalifikace 12

pracovní neschopnost 12

preskripce adekvátní diagnóze 35

– léků 32

prevence 59

primární a sekundární stabilizátory 24

přední a zadní zásuvka 24

přezkumné řízení 6

příčiny invalidity 29

příspěvek na péči 27

R

registr 59

replikace viru 32

revizní činnost 16

– lékař 60

rodina 45

rozhodovací strom 91, 92

S

sérokonverze 38

sociální péče 27

– služby 27

sociologický průzkum 43

specifická váha lékařské informace 49

statistické vyhodnocení proskripce 36

syndrom vyhoření 75

teorie her 91

uchazeči 3

V

vězňovo dilema 91, 92

virové hepatitidy 31

vojáci z povolání 3

Z

zdraví 43

zdravotně sociální problematika a péče 43

zdravotní klasifikace 4

– péče 27

– způsobilost 3

zdravotnická dokumentace 37

zkušenosti z kontrol preskripce 36

000 – hesla z časopisu Revizní a posudkové lékařství

000 – hesla z Listů revizního lékařství


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se