REJSTŘÍK • 2009 • ROČNÍK 12/13


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 12, 2009, č. 4, s. 98-99

Autorský rejstřík

Bílek, M.: Motivace posudkového lékaře z pohledu teorie her 91

Bitomská, Š. viz Dolanský, H. 42

Boháč, J., Čevela, R., Čeledová, L.: Vzdělávání lékařů  lékařské posudkové služby 16

Čeledová, L. viz Boháč, J. 16

Čeledová, L., Čevela, R.: Syndrom vyhoření u lékařů lékařské posudkové služby, jeho příčiny a řešení 75

Čevela, R. viz Boháč, J. 16

Čevela, R. viz Čeledová, L. 75

Dolanský, H., Bitomská, Š.: Pohled na kvalitu života ve stáří očima pojištěnce a revizního lékaře zdravotní pojišťovny 42

Dolanský, H.: Informace výboru Společnosti revizního lékařství ČLS JEP 21

Dolanský, H.: Nozokomiální nákazy z pohledu odborné kontroly a sledované kvality poskytované zdravotní péče 58

Dvořáček, L.: Dosavadní zkušenosti z kontrol historické preskripce léků na recept 31

Firbas, J.: Virové akutní a chronické hepatitidy z hlediska krátkodobé pracovní neschopnosti a invalidity 31

Charvátová, L.: Některé aspekty posuzování kvalifikačního potenciálu osob se zdravotním postižením 58

Chino, M.: Instability kolenního kloubu z pohledu posudkového lékaře 23

Kantoříková, P.: Zdravotně sociální péče a úhrada z veřejného zdravotního pojištění 26

Kárníková, J.: Zkušenosti z rozborů zdravotnické dokumentace v lůžkových zařízeních 37

Koldinská, E.: Bolest z pohledu posudkového lékaře 10

Křížová, J.: Co nového ve Věstníku MZ ČR 39, 54

Maxová, J.: Kožní onemocnění a jejich podíl na dočasné pracovní neschopnosti a následně na invaliditě 80

Mervart, I.: Dynamicky formulovaná diagnóza v posudkovém lékařství 47

Moš, P.: Posuzování zdravotního stavu v AČR 3

Pospíšil, K.: Posuzování zdravotního stavu pro účely přiznání mimořádných výhod u klientů s chronickým  selháním ledvin 63

Prokeš, M.: Čtvrtá česko-slovenská farmakoekonomická konference 50

Prokeš, M.: Přehled odborných studií vyhledávajících lékové interakce a rizikové kombinace léků v preskripci lékařů 3

Redakce: Pokyny pro autory 43, 71

Sixtová, E.: Audiatur et altera pars 94

Sixtová, E.: Informace o vzdělávacích akcích pro posudkové lékaře – září 2008 19

Tyblová, E.: Revizní lékař a gynekologie 16

Vzdělávací akce IPVZ 9, 22,42, 55, 70, 95

Zvoníková, A.: Poruchy duševní a poruchy chování z pohledu lékařské posudkové činnosti 28

Věcný rejstřík

A

akreditované pracoviště 18

ambulance bolesti 11

anomálie v prekripci 34

B

bezpečnost farmakoterapie 5

D

databáze předepsaných léků 5

dialyzační léčba 64

dočasná pracovní neschopnost 80, 87

duševní poruchy 28

dynamicky formulovaná diagnóza 48

E

edukace 60

ePreskripce 36

etika 59

expertní systém pro preskripci léků 36

G

gynekologie a porodnictví 16

H

hepatocelulární karcinom 41

CH

chronické selhání ledvin 63

I

identifikace rizikové preskripce 6

incidence nozokomiálních nákaz 58

instabilita kolene 23

invalidita 14, 39, 80, 87

J

jaterní biopsie 36

K

katedra posudkového lékařství 16

klinika a léčba kožních onemocnění 80

Knodellovo skóre 40

kódování diagnóz 38

– výkonů 38

kontaktní dermatitidy a kožní nemoci z povolání 80

kontinuální vzdělávání 18

kontrola historické preskripce 35

kontrola 60

krátkodobá PN 41

kvalifikační potenciál 58

kvalita života 43

L

Lachmanův test 24

legislativní předpisy 37

lékařská posudková služba 75

lékové interakce 3, 32

léky příbuzných ATC skupin 33

M

markery hepatitid 31

metodika 60

motivace 60

nákladná péče 62

následná péče 44

nemoc 43

O

obsah ošetřovatelských výkonů 27

– zdravotnické dokumentace 38

osoby zdravotně postižené 59

ošetřovatelská anamnéza 27

– péče 27

ošetřovatelský plán 27

– proces 27

ošetřovatelství 27

P

pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti 59

posuzování invalidity 51

– pracovní neschopnosti 29

– stupně invalidity 29

pracovní kvalifikace 12

pracovní neschopnost 12

preskripce adekvátní diagnóze 35

– léků 32

prevence 59

primární a sekundární stabilizátory 24

přední a zadní zásuvka 24

přezkumné řízení 6

příčiny invalidity 29

příspěvek na péči 27

R

registr 59

replikace viru 32

revizní činnost 16

– lékař 60

rodina 45

rozhodovací strom 91, 92

S

sérokonverze 38

sociální péče 27

– služby 27

sociologický průzkum 43

specifická váha lékařské informace 49

statistické vyhodnocení proskripce 36

syndrom vyhoření 75

teorie her 91

uchazeči 3

V

vězňovo dilema 91, 92

virové hepatitidy 31

vojáci z povolání 3

Z

zdraví 43

zdravotně sociální problematika a péče 43

zdravotní klasifikace 4

– péče 27

– způsobilost 3

zdravotnická dokumentace 37

zkušenosti z kontrol preskripce 36

000 – hesla z časopisu Revizní a posudkové lékařství

000 – hesla z Listů revizního lékařství


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se