Vzdělávací akce Katedry posudkového lékařství IPVZ Praha – 1. pololetí 2008


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 10, 2007, č. 4, s. 98

Katedra posudkového lékařství

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Vedoucí: MUDr. Jan Boháč, tel.: 271 019 250, 271 019 258, e-mail: posudkove@ipvz.cz

221001 Specializační kurz v posudkovém lékařství – 1. část

Určeno pro posudkové lékaře, lékaře v primární péči a ostatní odborné lékaře podílející se na organizaci veřejného zdravotnictví.

Program: Lékařská posudková činnost (dále LPČ) – její historie, podstata, předpoklady uskutečňování, základní principy, metodologie, právní souvislosti, obecně závazné právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení. LPČ v primární péči a spolupráce ošetřujících a posudkových lékařů. Práva a povinnosti vyplývající z přistoupení ČR k Evropské unii v sociálním zabezpečení.

Vedoucí: PhDr. A. Arnoldová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

14.–25. 1. 2008

Předpokládaná cena: 3000,- Kč

221002 Specializační kurz – 2. část – Posudkové zásady v hlavních klinických oborech

Určeno pro posudkové lékaře, lékaře v primární péči a ostatní odborné lékaře podílející se na organizaci veřejného zdravotnictví.

Program: Klinické a diagnostické možnosti podle nejnovějších poznatků, funkční zhodnocení zdravotního stavu, nové léčebné postupy. Posuzování dočasné pracovní neschopnosti a invalidity u nejvýznamnějších nozologických jednotek jednotlivých klinických oborů.

Vedoucí: MUDr. Z. Vítková

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

4.–15. 2. 2008

Předpokládaná cena: 3000,- Kč

221003 Specializační kurz – 3. část – Mimoklinické obory v lékařské posudkové činnosti

Určeno pro posudkové lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Repetitorium a semináře z celé dosavadní specializační přípravy. Základy fyziologie, hygieny a psychologie práce, sociologie medicíny, lékařské etiky. Práva a povinnosti vyplývající z přistoupení ČR k Evropské unii v sociálním zabezpečení.

Vedoucí: PhDr. A. Arnoldová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

3.–14. 3. 2008

Předpokládaná cena: 3000,- Kč

221004 Specializační kurz v posudkovém lékařství – 4. část

Určeno pro posudkové lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Veřejné obhajoby atestačních prací, závěrečný seminář z celé specializační přípravy.

Vedoucí: MUDr. J. Boháč

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

12.–13. 5. 2008

Předpokládaná cena: 600,- Kč

221005 Inovační kurz v posudkovém lékařství

Určeno pro posudkové lékaře, praktické lékaře a revizní lékaře.

Program: Aktuální přehled novinek v některých klinických oborech (vnitřní lékařství, psychiatrie) a problematika pacientů po transplantacích.

Vedoucí: PhDr. A. Arnoldová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

28.–29. 2. 2008

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

221006 Kurz – Nemoci pohybového aparátu

Určeno pro posudkové a praktické lékaře.

Program: Problematika ortopedie a neurologie.

Vedoucí: MUDr. Z. Vítková

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

17.–18. 4. 2008

Předpokládaná cena: 1200,- Kč

221007 Kurz pro lékaře Vězeňské služby ČR a Policie ČR s posudkovou tematikou

Určeno pro lékaře Vězeňské služby ČR a Policie ČR.

Program: Trendy v současné kardiologii se zaměřením na invazivní metody. Vybrané kapitoly z angiologie.

Vedoucí: MUDr. J. Boháč

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

29. 4. 2008

Předpokládaná cena: 600,- Kč

209504 Specializační odborná stáž v zátěžové diagnostice

Určeno pro lékaře v rámci přípravy k atestaci v posudkovém lékařství (povinná stáž).

Program: Prohloubení znalostí v ergometrii, funkční diagnostice a terapii pohybem. Stanovení a posuzování pracovní kapacity a tolerance u zdravých a nemocných, principy preskripce vhodné pohybové aktivity v rámci léčebného programu.

Školitel: doc. MUDr. J. Máčková, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, Klinika tělovýchovného lékařství, subkatedra tělovýchovného lékařství.

7.–11. 4. 2008

Předpokládaná cena: 1500,- Kč


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 4

2007 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se