AUTORSKÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 10, 2007, č. 4, s. 106

Alušíková, M., Pospíšilová, B.: Přínos lékového bulletinu

Farmakoterapeutické informace pro lékaře 56

Arnoldová, A.: Sociální péče ve zdravotnických zařízeních 38

Barták, M., Malina, A., Horáková, P.: Ekvita ve zdraví  a zdravotnických službách 57

Bílková, A.: CHOPN a asthma bronchiale z pohledu posudkového lékaře a pneumologa 99

Calta, J, Dolanský, H.: Perspektiva činnosti Společnosti revizního lékařství ČLS JEP, plán práce na r. 2008, kontakty na členy výboru 58

Calta, J, Dolanský, H.: Plán akcí SRL ČLS JEP 59

Calta, J, Dolanský, H.: Výsledky voleb nového výboru  a předsedy Společnosti revizního lékařství ČLS JEP  na období 2007–2011 58

Calta, J.: Za doktorem Jiřím Mairovským 19

Čeledová, L., Čevela, R., Vácha, M.: Etika, morálka a posudkový lékař nejen v čase vánočním 103

Čeledová, L., Dolanský, H., Čevela, R.: Perspektiva posudkového a revizního lékařství 59

Čeledová, L., Dolanský, H., Čevela, R.: Šetření názorů o lékařské posudkové službě 104

Čermáková, J. viz Sedláčková, M. 15

Černohorský, L.: Úrad pre dohľad nad zdravotnou  poisťovňou a styčné plochy s revíznym lekárstvom 19

Čevela, R. viz Čeledová, L. 59, 103, 104

Dolanský, H. viz Calta, J. 40, 41

Dolanský, H. viz Čeledová, L. 59, 104

Dolanský, H., Trunkát, I., Wagner, K.: Zásady dispenzární prenatální péče ve fyziologickém těhotenství a odhalování chromozomálních aberací 37

Dolanský, H.: IX . konferencia revízneho lekárstva SLS a VI. Slovensko-česká konferencia revizného lekárstva 59

Doubek, M., Žáčková, D., Mayer, J., Vorlíček, J.: Dasatinib a jeho postavení v léčbě chronické myeloidní leukémie 60

Drábková, J.: Bolest a analgezie 95

Herle, P.: Je každá skvrna na kůži po kousnutí klíštětem  či hmyzem infekcí lymskou borreliózou? 53

Horáková, P. viz Barták, M. 57

Hoskovec, D.: Novinky v chirurgii 47

Hýža, F.: Roztroušená mozkomíšní skleróza – vztah EDSS škály ke stanovení míry poklesu schopnosti soustavné  výdělečné činnosti na základě vlastní posudkové praxe 7

Janíková, V.: Řešení obecné kontraindikace lázeňské  léčby – kazuistika 14

Jirotka, J.: Zkušenosti asistentů revizních lékařů Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR 35

Kalová, H.: Kolorektální karcinom v posudkovém lékařství 75

Klimovičová, E.: Funkční licence ČLK dle stavovského  předpisu č. 12 České lékařské komory 40

Knotek, P.: Chronická bolest jako způsob života 67

Kočvarová, L.: Reorganizace lékařské posudkové služby  v roce 2006 29

Komárková, D.: Současná metodika posudkové činnosti ve slovenské republice 13

Kozlerová, L.: Pacient v pasti 4

Kuběna, P.: Porovnání doby léčení služebních  a neslužebních úrazů u příslušníku PČR a HZS 25

Kučerová, A. viz Míková, V. 3

Ladmanová, O.: Smluvní pojištění – změny po vstupu  ČR do EU 6

Lomozová, J.: Chřipka 17

Majtánová, V.: XXXIX. dni posudkového lekárstva 90

Malina, A. viz Barták, M. 57

Marečková, H.: Alergologie v revizním lékařství 8

Mayer, J. viz Doubek, M. 60

Mazánek, J.: Současný stav a perspektivy  orofaciální onkologie 30

Metlický, I.: Maligní nádory hlavy a krku – posudková  problematika 44

Míková, V., Kučerová, A.: Určování schopnosti soustavné  výdělečné činnosti jedince 3

Pospíšilová, B. viz Alušíková, M. 38

Prokop, M.: Přehled preskripce ATB praktickými lékaři  v Praze 4 2

Ranc, V.: Zdravotnická dokumentace a kontrolní činnost  zdravotních pojišťoven 27

Redakce: Pokyny pro autory 31, 44

Redakce: Vzdělávací akce IPVZ 42, 60, 98, 102

Richter, T.: Novinky v diabetologii 42

Santulíková, M.: Limitování úhrady standardní  stomatologické péče pro 1. pololetí 2006 3

Sedláčková, M., Čermáková, J., Trendová, P.:  Regulační srážky v neobvyklém světle 15

Steidlová, K.: Vertebrogenní a myofasciální onemocnění  a jejich podíl na dočasné pracovní neschopnosti  a následně na invaliditě 84

Šírová, K.: Závažné nežádoucí účinky biologické léčby  – tuberkulóza 10

Trendová, P. viz Sedláčková, M. 15

Trunkát, I. viz Dolanský, H. 37

Vácha, M. viz Čeledová, L. 121

Valík, M.: Těhotenství – nemoc či fyziologický stav? 51

Vávra, A.: Funkční diagnostika v rehabilitaci pro účely  zaměstnanosti 35

Vorlíček, J. viz Doubek, M. 60

Wagner, K. viz Dolanský, H. 37

Závada, F.: Funkční licence v gastroenterologii a digestivní endoskopii 41

Zvoníková, A.: Věcný a právní vývoj posuzování „stavovské invalidity“ 20

Žáčková, D. viz Doubek, M. 60


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×