ZPRÁVA O ČINNOSTI ANALYTICKÉ KOMISE DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍO HODNOTÁCH BODU A VÝŠI ÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE HRAZENÉZ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO 2. POLOLETÍ 2000


R e p o r t o n t h e A c t i v i t i e s o f t h e A n a l y t i c a l C o m m i s s i o n o f P r o c e e d i n g o n P o i n t V a l u e s a n dR e f u n d i n g o f H e a l t h C a r e f r o m P u b l i c H e a l t h I n s u r a n c e i n t h e S e c o n d H a l f o f 2 0 0 0

The author defines the problems the analytical commission wishes to resolve during the coming period, based on hithertoassembled experience. It also deals in detail with the problem of income of the health insurance system and the expenditureon health care refunded from the basic health insurance fund and presents the findings in a series of tables and figures. Theexpenditure on health care is analyzed also according to different groups of health care providers: out-patient care, physiot-herapy, home care, X-ray diagnosis, laboratory disciplines, general practitioners, stomatology, in-patient departments. In theconclusion the author discusses the balance of the health insurance system, incl. the drop in 1998 and 1999. Based on thepresented analyses and with regard to the contemporary income of health insurance companies it is not possible to decide ona greater rate of higher premiums as compared with the previous period, to avoid a collapse of the balance of health insurancecompanies.

Key words:
analytical commission of the proceedings on point values and health care refunding - activities - targets - incomeof the health insurance system - expenditure on health care - breakdown of expenditure - balance of the health insurance system


Autoři: M. Ambrožová
Působiště autorů: VZP Praha
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., , 2000, č. 3, s. 39-47
Kategorie: Články

Souhrn

Sdělení vymezuje problémy, které analytická komise dohodovacího řízení chce řešit v průběhu dalšího období na základězkušeností z dosavadní činnosti. Dále se podrobně zabývá problematikou příjmů do systému zdravotního pojištění i výdajůna zdravotní péči, hrazenou ze základního fondu zdravotního pojištění a svá zjištění dokumentuje řadou tabulek a grafů. Výdajena zdravotní péči analyzuje i dle jednotlivých skupin poskytovatelů zdravotní péče, a to v členění: ambulantní specialisté,rehabilitace, homecare, radiodiagnostika, laboratorní obory, praktičtí lékaři, stomatologie, lůžková zdravotnická zařízení.V závěru dokumentuje bilanci systému zdravotního pojištění s vyčíslením propadu v roce 1998 a v roce 1999. Současněkonstatuje, na základě doložených rozborů, že při současných příjmech zdravotních pojišťoven nelze rozhodnout o vyššímtempu růstu úhrad ve srovnání s předcházejícím obdobím, aby nebyla ohrožena bilance zdravotních pojišťoven.

Klíčová slova:
analytická komise dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče - náplň činnosti - cíle -příjmy systému zdravotního pojištění - výdaje na zdravotní péči - členění výdajů - bilance systému zdravotního pojištění

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se