O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Z POHLEDUZAMĚSTNANECKÝCH ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN


O n P u b l i c H e a l t h I n s u r a n c e f r o m t h e A s p e c t o f H e a l t h I n s u r a n c e C o m p a n i e s o f E m p l o y e es

The article deals with the attitudes of employees health insurance companies to alternatives of development as regards fundingof the Czech health services. The present state is evaluated and the further possible development of the system is outlined.The Union of Health Insurances defined priorities which it will enforce in legislative regulations and practice. The main pointis that the citizen should be the determining element in the development of the whole system of public health insurance toreinforce his motivation for interest in his own health and its protection. Further more it involves:- maintenance of the plurality system of health insurance incl. the possibility of commercial additional insurance within theirframework of health insurance companies,- equal rights for all health insurance companies on the basis of a single law and safeguarding of the development of thepresent system by gradual steps limited in time and tested experimentally. Preserve the existing role of the state and resolvethe causes which threaten the levelled economic balance, in particular as regards incomes.

Key words:
public health insurance in the CR - citizen-insurance - network of health providers - state and its role - healthinsurance companies - employers - effective collection of premiums - operational costs of health insurance companies


Působiště autorů: Svaz zdravotních pojišťoven
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., , 2000, č. 3, s. 28-31
Kategorie: Články

Souhrn

V článku jsou vymezeny postoje zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven k alternativám vývoje ve financování českéhozdravotnictví. Je zhodnocen současný stav a nastíněny další možnosti vývoje systému. Svaz zdravotních pojišťoven zdevymezil priority, které bude prosazovat do legislativních úprav i do praxe. Jde zejména o to, aby občan byl určujícím prvkemvývoje celého systému veřejného zdravotního pojištění a aby byla posílena jeho motivace k zájmu o své zdraví a jeho ochranu.Dále jde o:- zachování pluralitního systému zdravotního pojištění včetně možnosti komerčního připojištění v rámci zdravotních pojišťo-ven;- zrovnoprávnění podmínek pro všechny zdravotní pojišťovny na základě jednoho zákona a zajištění vývoje současnéhosystému postupnými kroky, časově limitovanými a experimentálně ověřovanými, zachovat stávající úlohu státu a řešit příčinyohrožující vyrovnanou ekonomickou bilanci, zejména v oblasti příjmů.

Klíčová slova:
veřejné zdravotní pojištění v ČR - občan-pojištěnec - síť poskytovatelů zdravotní péče - stát a jeho úloha -zdravotní pojišťovny - zaměstnavatelé - efektivní výběr pojistného - provozní náklady zdravotních pojišťoven

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se