REVIZE VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍM LŮŽKOVOUNÁSLEDNOU ZDRAVOTNÍ PÉČI – KAZUISTIKA


R e v i s i o n s i n H e a l t h I n s t i t u t i o n s P r o v i d i n g I n - p a t i e n t A f t e r c a r e - C a s e - r e c o r d

The submitted case-record draws attention to the problem of revising the justification of hospital admission of insurants whenfrom the documentation it is not apparent why in-patient health care must be provided instead of ambulatory care. The authorspresent basic data and analyses preceding the revision proper as well as the Record of facts revealed by the revision, theconclusion and evaluation of the revision incl. its economic outcome. In the evaluation of results it does not only draw attentionto the violation of valid legal norms but in particular to many important errors in the documentation on provided health carewith an impact on its quality. Finally the authors evaluate the impact of thus implemented revisions on the organization andimplementation of revision activities and relations between the health insurance company and the revised health department.

Key words:
revision activities - revision (control part of revision activities) - in-patient aftercare - remedial rehabilitation - nursingtype beds - in- and out- patient health care - revision group


Autoři: J. Calta;  M. Kadlec
Působiště autorů: Odbor revize zdravotní péče ÚP VZP, ředitelka ing. Jiřina Musílková
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., , 2000, č. 3, s. 51-55
Kategorie: Články

Souhrn

Kazuistika poukazuje na problematiku revize odůvodněnosti hospitalizace pojištěnců v případech, kdy ze zdravotnickédokumentace nevyplývají důvody, proč musela být zdravotní péče poskytnuta ústavní formou a nemohla být poskytovánaambulantně. Uvádí jak podklady a analýzy předcházející vlastní revizi, tak Záznam o skutečnostech zjištěných revizí, dále závěra zhodnocení revize včetně jejího ekonomického výsledku. V hodnocení výsledků rev ize upozorňuje nejen porušování platnýchprávních norem, ale hlavně na četná významná pochybení ve vedení dokumentace o poskytované zdravotní péči s nepochyb-ným dopadem na její kvalitu. Na závěr vyhodnocuje dopady takto provedené revize jak na organizaci a provádění revizníčinnosti, tak na smluvní vztahy zdravotní pojišťovny s revidovaným zdravotnickým pracovištěm.

Klíčová slova:
revizní činnost – revize (kontrolní část revizní činnosti) – lůžková následná zdravotní péče – léčebná rehabilitace– lůžka ošetřovatelského typu – ústavní a ambulantní forma zdravotní péče – revizní skupina

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více