PROBLEMATIKA REVIZNÍ ČINNOSTI


P r o b l e m s o f R e v i s i o n A c t i v i t i e s

At the district office of the General Health Insurance Company in the capital of Prague the revision activities aredivided into two departments - the health care department and the revision department. The revision departmentis concerned with planned revisions, aimed revisions , to a smaller extent with assessment , sanctioning andgranting activities. Based on investigations in health facilities or on mere checking of invoices in the informationsystem a report is prepared which is processed by means of SLSTORNA, a tool of the information system. Duringrevisions the standard of the revision is emphasized as well as unequivical findings of the investigation in a healthinstitution. The revision report is sent first to the concerned institution for comment and after evaluation of thefinancial consequences the report is put into effect.

Key words:
planned revisions - aimed revisions - sanctioning, granting and assessment activities - preparation


Autoři: J. Pěchoučková
Působiště autorů: OP VZP Praha
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., , 2000, č. 2, s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Na OP VZP hl.
m. Prahy je revizní činnost rozdělena do dvou odborů – odbor zdravotní péče a odbor revize. Náplnípráce odboru revize jsou plánované revize, cílené revize, v menší míře činnost posuzovací, schvalovací a povo-lovací. Na podkladě výsledků šetření ve zdravotnickém zařízení nebo pouhou kontrolou účtů v informačnímsystému se zhotovuje revizní zpráva, která se technicky zpracovává pomocí SLSTORNA, což je nástroj informač-ního systému. Při revizích je kladen důraz na kvalitní přípravu revize a na jednoznačné nálezy šetření vezdravotnickém zařízení. Revizní zprávu obdrží revidované zdravotnické zařízení nejprve k vyjádření z hlediskavěcného a odborného a po vyhodnocení finančních důsledků dojde k uplatnění revizní zprávy.

Klíčová slova:
plánované revize – cílené revize – povolovací, schvalovací a posuzovací činnost – příprava revize

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se