NEUROLOGICKÁ INTENZIVNÍ PÉČE – AKTUÁLNÍ STAV OBORU


N e u r o l o g i c a l I n t e n s i v e C a r e - C o n t e m p o r a r y S t a t e

The rapid development of intensive care which occurred in the Czech Republic during the last decade led to theformation of intensive care units in many neurological departments. Their existence is made possible amongothers by a greater availability of non-invasive imaging methods, better equipment o f departments and systematicpostgraduate training of neurologists engaged in intensive care. Many acute neurological patients in a criticalstate no longer "escape" neurologists to anaesthesiological and resuscitation departments and can benefit fromthe speciality of intensive care. The majority of neurologists engaged in revision activities has several yearspractice in the discipline and integrated basic knowledge in the field of neurointensive care. Therefore thepresented article is not focused on the theoretical background on which the work of neurointensivists is based(mechanism of primary and secondary affection of the CNS, intracranial hypertension, coma, neuromonitoringetc.) but from many subjects only on some acute neurological situations which are of interest from the aspect ofthe neurointensivist and revision medical officer, states the treatment of which developed significantly in recentyears and with which our department has several years practical experience.

Key words:
cerebrovascular attack - intraarterial thrombolysis - decompressive craniotomy - spontaneous


Autoři: MUDr. Dana Vondráčková
Působiště autorů: Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha, primář MUDr. Miroslav Kalina
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., , 2000, č. 2, s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Prudký rozvoj intenzivní péče, ke kterému došlo v České republice v posledním desetiletí, vedl ke vzniku jednotekintenzivní péče na mnoha neurologických pracovištích. Jejich existence je umožněna i zlepšením dostupnostineinvazivních zobrazovacích metod, zlepšením přístrojového vybavení pracovišť a soustavným postgraduálnímvzděláváním neurologů-intenzivistů v oboru. Řada akutně neurologických nemocných v kritickém stavu tak jižneurologům „neuniká“ na anesteziologicko-resuscitační oddělení a mohou profitovat z oborově specifické inten-zivní péče.Většina neurologů provádějících práci revizního lékaře má, díky víceleté práci v oboru, ucelené základní znalostiz neurointenzivní péče. Článek proto není zaměřen na teoretické základy, ze kterých práce neurointenzivistůvychází (mechanismus primárního a sekundárního postižení CNS, intrakraniální hypertenze, kómata, neuromo-nitorace atd.), ale z mnoha možných témat byly vybrány jen některé akutní neurologické situace, které jsouzajímavé z pohledu neurointenzivisty i revizního lékaře, jejichž léčba zaznamenala v posledních letech výraznějšívývoj a s nimiž má naše pracoviště několikaleté praktické zkušenosti.

Klíčová slova:
cévní mozková příhoda – intraarteriální trombolýza – dekompresivní kraniotomie – spontánní

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se