NOVÉ POZNATKY O STRUKTURÁLNÍCH PŘEDPOKLADECH KOORDINACE FUNKCE BRÁNICE A BŘIŠNÍ MUSKULATURY


New Knowledge about Structural Prerequisites in Coordination of the Diaphram Function and Belly Muscles

The research part of this work is focussed on the macroscopic and microscopic evaluation of the insertional area of the diaphragm into the intercostal area of the anterolateral part of the lower thoracic aperture. Dissection and histological processing of tissue was performed, according to the presented procedure, on 3 cadavers (2 females, 1 male, 6th and 7th decennium).

It was discovered that the diaphragm’s muscle fascicles, which are directed into the intercostal space of the area of interest, continually cross-over into the muscle fascicles of the transversus abdominis muscle. No transitional fibrous area of tendinous or aponeurotic character was observed macroscopically between the two muscles. Similarly, no fibrous insertion or intersection between the two muscles was observed microscopically in the mentioned area. The cross-over of the two aforementioned muscles was impossible to differentiate both macroscopically and microscopically.

The results of this work support the repeatedly proven fact of functional interplay between the diaphragm and the transversus abdominis muscle. The structural character of the mechanical attachment of both muscles in the area of interest reflects their inseparable participation in respiratory and postural tasks.

Key words:
diaphragm, m. transversus abdominis


Autoři: R. Dvořák 1;  V. Holibka 2
Působiště autorů: Fakulta tělesné kultury UP, katedra fyzioterapie, Olomouc vedoucí katedry prof. MUDr. J. Opavský, CSc. 1;  Lékařská fakulta UP, Ústav normální anatomie, Olomouc vedoucí. RNDr. M. Kutal, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 13, 2006, No. 2, pp. 55-61.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Práce je zaměřena na makroskopické a mikroskopické vyhodnocení charakteru inzerční oblasti bránice v interkostálním prostoru anterolaterální části dolní hrudní apertury. Podrobná preparace a histologické zpracování tkání stěny trupu bylo provedeno u 3 kadaverů (2 ženy a 1 muž, 6. a 7. decenium).

Bylo zjištěno, že snopce bránice, které směřují do interkostálního prostoru zájmové oblasti, kontinuálně přecházejí do snopců m. transversus abdominis. Makroskopicky nebyla nalezena žádná přechodová vazivová oblast šlašitého či aponeurotického charakteru mezi oběma svaly. Rovněž v mikroskopickém obraze nebyl zjištěn vazivový úpon či intersekce mezi oběma svaly v uvedené oblasti. Přechod uvedených dvou svalů nebylo možno makroskopicky ani mikroskopicky rozlišit.

Výsledky práce podporují opakovaně prokázaný fakt úzké funkční souhry mezi bránicí a m. transversus abdominis. Strukturální charakter mechanické vazby obou svalů v zájmovém prostoru svědčí o jejich neoddělitelné participaci na respiračních a posturálních dějích.

Klíčová slova:
diafragma, transversus abdominis


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×