REVIZE VÝKLADU PRŮBĚHU MOTORICKÉHO VÝVOJE – NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ A HOLOKINETICKÉ STADIUM


Interpretation of the Course of Motor Development Revisited – the Newborn Period and Holokinetic Stage

The article offers an alternative explanation of the course of motor development of the child, based on the basic biomechanical principles and, especially, learning in different forms and at different levels. It makes it different from the prevailing opinion that the development is given by releasing (maturation) of inherited (genetically determined) motor patterns. The main biomechanical factors are considered here to be the provision of posture against the acting gravitational force and the Bernstein principle of restriction and releasing of DOF. In accordance with that the reactions of the child during the postural tests are described as a reulsts of combination of four main factors: 1) gradually improving ability of controlled strengthening of the body, 2) disappearing of Moro reflex, 3) easing newborn’s flexion hypertonia and 4) the action of the gravitational force. In view of the extent the problem is divided in two independent parts. This first part includes intrauterine development, newborn period and the holokinetic stage of the suckling period.

Key words:
motor pattern, postural reactions, DOF, posture


Autoři: I. Vařeka 1,2
Působiště autorů: Lázně Luhačovice, a. s. vedoucí lékař prim. MUDr. J. Hnátek 1;  Fakulta tělesné kultury UP, katedra fyzioterapie, Olomouc vedoucí katedry prof. MUDr. J. Opavský, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 13, 2006, No. 2, pp. 74-81.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Článek nabízí alternativní vysvětlení průběhu motorického vývoje dítěte, založené na základních biomechanických principech a především učení v různých podobách a na různých úrovních. Tím se liší od převažujícího názoru, že vývoj je dán „uvolňováním (vyzráváním) vrozených (geneticky determinovaných) motorických vzorů“. Za hlavní biomechanické faktory je zde považováno zajištění postury proti působící tíhové síle a Bernsteinův princip omezování a uvolňování DOF. V souladu s nimi jsou reakce dítěte během polohových zkoušek popsány jako výsledek kombinace 4 hlavních faktorů: 1) postupně se zlepšující schopnosti řízeně zpevnit trup, 2) odeznívající Moroův reflex, 3) ustupující novorozenecké flekční hypertonie a 4) působení tíhové síly. Vzhledem k rozsahu je problematika rozdělena do dvou samostatných částí. Tato první část zahrnuje intrauterinní vývoj, novorozenecké období a holokinetické stadium kojeneckého období.

Klíčová slova:
motorické vzory, polohové reakce, DOF, postura


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×