ÚČINNÁ NEKONVENČNÁ REHABILITAČNÁMETODA APLIKOVANÁ PRIM. CALVÉ-LEGG-PERTHES


I n v e n t i v e N o n - c o n v e n t i o n a l R e h a b i l i t a t i o n M e t h o d i n C a s e o f M o r b u sC a l v é - L e g g - P e r t h e s

In a case of a female patient M. I. (ID 895429/8658) an application of non-conventional intensiverehabilitation treatment at patient’s home was performed, prevented and supported by trained andskilled parents. At the same time, an out-patient department rehabilitation treatment with controllingand detailing the rehabilitation programme and applying elements of an myoskeletal reflex therapywas provided.Performing this treatment procedure a very surprising therapy effect was achieved in an acceleratedstart of significant regeneration of proximal epiphysis, documented by X-rays, with signs of thefemoral head reconstruction. The regeneration of hypotrophic gluteal muscles of the ahdicaped sitewas 1 to 2 months ahead compared with regeneration changes realized by X-ray controls.The global therapy by means of this rehabilitation method shortened the therapy at this patient byabout one year, not breaking the school and being at home. Saving costs of one year stay in children’shospital has a remarcable importance too.

Key words:
m. Calvé-Legg-Perthes, non-conventional rehabilitation method, rehabilitati-on treatment in the home-care, dynamic decompression, revascularization and modelling ofthe femoral head by rehabilitation, shortening of the average treatment time


Autoři: A. Pedan
Působiště autorů: Neštátne rehabilitačné zariadenie KINEX, a. s., Bytča, Slovenská republika
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 1999, No. 4, pp. 142-146.
Kategorie: Články

Souhrn

U pacientky M.
I. (1989) bola aplikovaná nekonvenčná intenzívna rehabilitačná liečba v domácomprostredí zabezpečovaná inštruovanými zaškolenými rodičmi. Súčasne prebiehala ambulantnárehabilitačná liečba s klinickými kontrolami a spresňovaním rehabilitačného pr ogramu, v ktorej boliaplikované prvky myoskeletálnej reflexnej terapie. Týmto liečebným postupom sa dosiahol veľmiprekvapivý liečebný efekt, a to urýchlený nástup výraznej regenerácie proximálnej epifýzy, doku-mentovaný rtg vyšetreniami so znakmi reštrukturalizácie a sférizácie hlavice BK. Regeneráciahypotrofizovaného gluetálneho svalstva a jeho normalizácia na postihnutej strane bola v predstihurtg regeneračných zmien o jeden až dva mesiace.Celková liečba touto rehabilitačnou metódou skrátila liečbu pacientky cca o 1 rok pri neprerušeníškolskej dochádzky a domáceho rodinného prostredia. Úspora liečebných nákladov 1 roka pobytuv detskom ústavnom zariadení nie je zanedbateľná.

Klíčová slova:
m. Calvé-Legg-Perthes, nekonvenčný rehabilitačný postup, domácarehabilitačná liečba, dynamická dekompresná revaskularizácia a modelácia hlavice bedrové-ho kĺbu, skrátenie priemernej dĺžky liečby

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se