SAUNA, SAUNOVÁ LÁZEŇ, SAUNOVÁNÍK terminologii v oblasti pojmu „sauna“


S a u n a , S a u n a B a t h , S a u n i n g

The article deals with the inaccuracy of terms in the Czech special literature which are concerningto the region of saunology, which have been frequently arising by mechanical taking over from theforeign literature. It warns on the possibility to use the flexibility of the Czech language for thespecification of conceptions just at the Finnish word „sauna“ as the basis. It classifies the „sauna“only as the construction–technical term. For specific physical environment created in sauna it usesthe term „sauna bath“ and for the stay of a man in it the term „sauna bathing (sauning)“. The articlepropose to distinguish these terms either in the special literature and the common one in the concernof the more accurate expression on the substance and the mutual understanding following from it.

Key words:
sauna, hot room, cooling room, sauna bath, sauna bathing


Autoři: A. Mikolášek
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 1999, No. 2, pp. 75-77.
Kategorie: Články

Souhrn

Práce se zabývá nepřesnostmi pojmů v české odborné literatuře, týkající se oblasti saunologie, kterévznikly mnohdy mechanickým převzetím výrazů ze zahraniční literatury. Upozorňuje na možnostvyužití ohebnosti českého jazyka k zpřesnění pojmů právě u finského slova sauna jako základu.Klasifikuje saunu pouze jako stavebně-technický substrát. Pro specifické fyzikální prostředí, vytvá-řené v sauně, užívá výrazu saunová lázeň a pro pobyt člověka v něm výrazu saunování. Navrhujerozlišovat tyto pojmy v odborné i obecné literatuře v zájmu přesnějšího vyjádření podstaty a z tohoplynoucího vzájemného dorozumění.

Klíčová slova:
sauna, prohřívárna, ochlazovna, saunová lázeň, saunování

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se