IONIZACE OVZDUŠÍ V LÉČEBNÝCH LÁZNÍCHJÁCHYMOV


I o n i z a t i o n o f t h e A t m o s p h e r e i n J á c h y m o v S p a

Jáchymov is known as a spa using in balneological procedures among others the radon content ofthe subsoil. The therapeutic effects of Jáchymov radon waters are used since 1906.In the locality a high natural ionization of the atmosphere can be anticipated which hastens thesedimentation of flying dust aerosol and thus purifies the atmosphere. A stay in a permanentlypurified and ionized atmosphere has a favourable impact on the health of exposed subjects. Theauthors made assessment of the electroionic microclimate at selected places of three major spafacilities. The measurements were made at the sites of the most frequent stay of patients and staff.Part of the measurements was evaluation of the environmental concentration of light ions of bothpolarities. A high ionization of the atmosphere was found indoors as well as outdoors. The valuesinside the premises reach concentrations of n.10 3 for light ions of both polarities. Although they arerecommended as the long-term optimum for humans, they are only exceptional in the Czech Republicdue to the contamination of the atmosphere.Evaluation of the patients health status confirmed the favourable effect of the highly ionizedatmosphere.

Key words:
ions, spa, climatic treatment, Jáchymov


Autoři: A. Lajčíková ;  J. Šimek *
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav Praha, ředitel doc. MUDr. J. Kříž* Léčebné lázně Jáchymov, a. s., ředitelka MUDr. H. Hornátová
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 1999, No. 2, pp. 49-52.
Kategorie: Články

Souhrn

Jáchymov je znám jako lázeňské místo, využívající v léčebných postupech mj. obsah radonuv podloží. Léčivé účinky jáchymovských radonových vod jsou využívány již od r. 1906.V této lokalitě lze očekávat vysokou přirozenou ionizaci ovzduší, která urychlí sedimentaci poléta-vého prašného aerosolu a tím vzduch vyčistí. Pobyt v trvale čištěném a ionizovaném ovzduší mápříznivý dopad na zdraví exponovaných osob. Bylo provedeno měření elektroiontového mikroklimatuna vybraných lokalitách tří největších lázeňských domů. Měřeno bylo v místech nejčastějšího pobytupacientů a personálu. Součástí měření bylo zhodnocení venkovní koncentrace lehkých iontů oboupolarit. Byla zjištěna vysoká ionizace ovzduší jak uvnitř, tak vně lázeňských budov. Naměřenéhodnoty uvnitř objektů dosahují koncentrací n.10 3 u lehkých iontů obou polarit. Ač doporučoványjako dlouhodobé optimum pro pobyt lidí, naměříme je v České republice díky znečištění ovzduší jenvýjimečně.Hodnocení zdravotního stavu pacientů příznivý vliv vysoce ionizovaného ovzduší potvrzuje.

Klíčová slova:
ionty, lázně, klimatická léčba, Jáchymov

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se