Tereza Švarcová, Jiří Veselý
Antikoagulační léčba u fibrilace síní


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2015; 95(2): 94
Kategorie: Recenze

Praha: Mladá fronta 2014, edice Postgraduální medicíny, 254 s., cena 420 Kč. ISBN 978-80-204-3047-2

Incidence diabetes mellitus v neselektované populaci je cca 8% a stále se zvyšuje. Tento jev označujeme jako „neinfekční epidemii“. Jen diabetes si vydobyl specializaci, atestaci a specialisty na tuto jedinou chorobu. Podobně, trvale se zvyšující výskyt fibrilace síní (percentuálně věkově vázaný), se také právem označuje jako „neinfekční epidemiologie“. Ale jako patologická entita je jen jednou ze zkušebních otázek u atestace z kardiologie, doménou arytmologů, kteří ale nejsou specializačním oborem. Zdravotní, sociální i finanční dopad obou těchto onemocnění je obrovský. Je dobře, že se této arytmii (poprvé popsána už roku 1909) věnuje zvýšený zájem. Proto je jen pochvalné, že i v našem písemnictví vyšlo v poslední době několik monografií, které se věnují (Táborský M, et al. Mladá fronta 2011; Lukl J. a spol. Grada Publishing 2011; Kautzner J. a kol. Maxdorf Jessenius 2012). Tato referovaná kniha se týká především obávané komplikace fibrilace síní – tromboembolizace a její léčby.

Obsah knihy je rozdělen do 19 samostatných kapitol uvedených v tomto pořadí: Úvod (1 s.), Epidemiologie, patofyziologie a klinický obraz fibrilace síní (12 s.), Fibrilace síní a tromboembolické příhody (21 s.), Hemostáza (10 s.), Perorální antikoagulancia-kumariny (33 s.), Antiagregancia jako alternativa antikoagulační léčby (6 s.), Nová perorální antikoagulancia (53 s.), Antikoagulační léčba u pacientů s poruchou funkce ledvin (13 s.), Antikoagulační léčba u fibrilace síní v sekundární prevenci cévní mozkové příhody (15 s.), Pacienti s cévní mozkovou příhodou léčeni novými perorálními antikoagulancii (3 s.), Antikoagulační léčba u pacientů s fibrilací síní a ischemickou chorobou srdeční (11.s.), Antikoagulační léčba u pacientů s kardioverzí (5 s.), Riziko krvácení a antikoagulační léčba (5 s.), Antikoagulační léčba a plánované chirurgické výkony (9 s.), Antikoagulační léčba během katetrizační ablace fibrilace síní (4 s.), Specifika antikoagulační léčby u pacientů s plicním onemocněním (8 s.), Poznámky k farmakokinetice a metabolismu antikoagulancií (7 s.). Devatenáctá kapitola s názvem Přehled doporučení o antikoagulační léčbě fibrilace síní (1 s.) odbornou část knihy uzavírá.


Text většiny kapitol má výbornou informační úroveň, je psán dobrou češtinou, je čtivý. Problematika, pokud jde o prezentaci literárních informací, je zpracována skutečně extenzivně. Užitečné je shrnutí rozsáhlé problematiky zařazované standardně jako odstavec na konci každé kapitoly označený jako Minimum pro klinickou praxi. Literatura je uváděna za každou kapitolou, až na výjimku je přiměřeného rozsahu, prameny jsou moderní, poslední vročení udává rok 2013. Bohužel jsem zde nenalezl odkazy na Guidelines Evropské kardiologické společnosti a České kardiologické společnosti. Citace prací autorů této knihy nejsou uvedeny, publikace českých autorů jsou výjimečné (v průměru méně než jedna na kapitolu), monografii prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc. a kol. Farmakoterapie ve vnitřním lékařství nevydaly tiskárny Havlíčkův Brod, ale nakladatelství Grada Publishing.

Bohužel, schází Seznam zkratek použitých v textu. Rejstřík neprofesionálního zpracování je nevhodný k cílenému hledání a také příliš stručný, některá hesla jsem zde vůbec nenalezl, i když se týkala významných pojmů. Formální nepřesností je rozdílný počet jmen autorů udávaný na deskách knihy a v seznamu autorů (2, resp. 3?).

Komu knihu doporučit? Autoři v předmluvě sice neudávají, komu je kniha určena, ale určitě by se s ní měli seznámit především kardiologové, angiologové a internisté (kliničtí i ambulantní), přínosná bude i pro hematology, neurology a kardiochirurgy.

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

3. interní klinika 1. LF UK a VFN

e-mail: jvpetr@quick.cz


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×