Organizace Anonymní alkoholici a medicína


Autoři: MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2015; 95(2): 92-93
Kategorie: Zprávy

Krátce z historie

Následující příběh se odehrál v městě Akron na severu USA v roce 1935. Tehdy se tam setkali dva muži závislí na alkoholu (jeden z nich byl lékař). Zjistili, že vzájemná pomoc je účinnější, než když se o střízlivost pokoušel každý sám. Jejich setkání mělo konkrétní výsledky. Tím prvním byla celoživotní střízlivost obou mužů, druhým pak vznik organizace Anonymní alkoholici. Zároveň se tehdy zrodily klíčové principy organizace. K těm patří důležitost vzájemné pomoci a 24hodinový program (zachovat střízlivost celých 24 hodin, tj. den po dni).

Jak ovlivnila organizace Anonymních alkoholiků léčbu návykových nemoci

Podle materiálů Anonymních alkoholiků působilo v této organizaci k 1. lednu 2011 téměř 128 000 skupin s více než 2 miliony členů. Podle autorů Kelly et al. (2014) mají z účasti na skupinách Anonymních alkoholiků prospěch nejen závislí na alkoholu, ale i závislí na jiných drogách. To je prakticky důležité, protože dostupnost Anonymních alkoholiků je ve světě i u nás mnohem větší než dostupnost Anonymních narkomanů. Například v Praze se scházejí české skupiny Anonymních alkoholiků přibližně 2krát denně, kdežto Anonymní narkomani zde mají v češtině dvě setkání týdně (leden 2015). Seznam skupin Anonymních alkoholiků v Česku je na adrese anonymnialkoholici.cz.

Docent Skála se krátce po válce setkal s Anonymními alkoholiky v Dánsku. Byl jimi nadšen a rozhodl se podnítit vznik této organizace i v Praze. Jenže pak přišel únor 1948. Skálovi bylo jasné, že tehdejší režim by nepřipustil založení organizace, která vznikla v USA a jejíž jazyk i východiska se velmi lišily od marxistické filozofie. Skála některé postupy Anonymních alkoholiků převzal a přizpůsobil. Založil socioterapeutický klub pro závislé (KLUS čili klub lidí usilujících o střízlivost). Tato léčebná modalita se v mnoha našich zařízeních osvědčila a rozšířila se i do zahraničí. Například v našem zařízení se už mnoho let každý týden schází klub ELPA (elitní pohodoví abstinenti). Tato forma doléčování pomáhá bývalým pacientům udržovat střízlivost a je důležitá i pro hospitalizované pacienty. U nich se tak posiluje motivace a naděje.

Principy a postupy Anonymních alkoholiků převzala vědomě nebo nevědomě řada zařízení vedených profesionály, lze např. zmínit minnesotský model léčby závislosti na alkoholu. Řada profesionálních zařízení také s Anonymními alkoholiky spolupracuje a doporučuje svým pacientům docházet na setkání této organizace souběžné s profesionální léčbou. Kombinace docházky na setkání Anonymních alkoholiků s profesionální léčbou je výhodná, protože se tak mimo jiné zvyšuje retence při profesionální ambulantní léčbě (2).

Efektivita

Přehled týkající se efektivity léčby za pomoci Anonymních alkoholiků viz naše předchozí práce (6). Zde pouze zmíníme výsledky studie MATCH, což byla největší a statisticky nejsilnější studie v dějinách psychoterapie. Tato studie porovnávala efektivitu kognitivně-behaviorální terapie, posilování motivace a programu založených na 12 krocích Anonymních alkoholiků. Všechny uvedené modality byly účinné u širokého spektra zkoumaných osob. Program založený na principech Anonymních alkoholiků se navíc ukázal jako nejefektivnější u jinak duševně zdravých závislých mužů. Z účasti na setkáních Anonymních alkoholiků ale mívají prospěch i osoby závislé na alkoholu s další duševní nemocí (1). V současnosti jsou známy výsledky studie MATCH po 10 letech, které svědčí o příznivém vlivu dlouhodobé účasti na setkáních Anonymních alkoholiků (4, 7). Četnost skupin Anonymních alkoholiků může měřitelným způsobem zlepšit zdravotní stav celé populace. Podle autorů Mann et al. došlo vlivem rozšíření skupin Anonymních alkoholiků v kanadské provincii Ontario k poklesu počtu sebevražd a snížila se i celková mortalita (5).

Anonymní alkoholici a širší medicína

Na stejných principech jako Anonymní alkoholici vznikly další organizace. Těch je v současnosti asi 200 a týkají se nejrůznějších forem návykového chování, jako „závislosti“ na práci, přejídání, nezdrženlivého nakupování atd. Organizace Anonymní gambleři, Anonymní narkomani a Anonymní sexholici působí i v Česku.

Anonymní alkoholici přímo nebo nepřímo ovlivnili i další oblasti medicíny a psychoterapie. V době, kdy vznikla organizace Anonymních alkoholiků, se téměř nepoužívala skupinová terapie a neexistovaly terapeutické komunity. Skupiny pro příbuzné závislých na alkoholu vznikly na platformě Anonymních alkoholiků už v roce 1939, tedy dlouho před tím, než se rozšířila profesionály prováděná manželská a rodinná terapie. Myšlenka, že by si lidé s určitým zdravotním problémem mohli navzájem pomáhat, byla tehdy nová. Je nesnadné zhodnotit, jak se na vzniku dnes četných svépomocných organizací podílel úspěch Anonymních alkoholiků. Anonymní alkoholici však jistě přispěli k demokratizaci medicíny a k tomu, že profesionálové dnes většinou považují svépomocné organizace za důležitý prvek komplexní léčby.

ADRESA PRO KORESPONDENCI:

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

www.drnespor.eu

www.youtube.com/drnespor

mužské oddělení léčby závislostí

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Ústavní 91, 181 02 Praha 8

e-mail: drnespor@gmail.com


Zdroje

1. Bergman BG, Greene MC, Hoeppner BB, Slaymaker V, Kelly JF. Psychiatric comorbidity and 12-step participation: a longitudinal investigation of treated young adults. Alcohol Clin Exp Res. 2014; 38(2): 501–510.

2. Corrêa Filho JM, Baltieri DA. Psychosocial and clinical predictors of retention in outpatient alcoholism treatment. Rev Bras Psiquiatr 2012; 34(4): 413–421.

3. Kelly JF, Greene MC, Bergman BG. Do Drug-Dependent Patients Attending Alcoholics Anonymous Rather than Narcotics Anonymous Do As Well? A Prospective, Lagged, Matching Analysis. Alcohol Alcohol 2014 49(6); 645–653.

4. Magura S, Cleland CM, Tonigan JS. Evaluating Alcoholics Anonymous’s effect on drinking in Project MATCH using cross-lagged regression panel analysis. J Stud Alcohol Drugs 2013; 74(3): 378–385.

5. Mann RE, Zalcman RF, Smart RG, Rush BR, Suurvali H. Alcohol consumption, alcoholics anonymous membership, and suicide mortality rates, Ontario, 1968–1991. J Stud Alcohol 2006; 67(3): 445–453.

6. Nešpor K. Organizace Anonymní alkoholici představuje efektivní pomoc závislým. Alkoholizmus a drogové závislosti (Bratislava) 2002; 37: 167–175.

7. Pagano ME, White WL, Kelly JF, Stout RL, Tonigan JS. The 10-year course of Alcoholics Anonymous participation and long-term outcomes: a follow-up study of outpatient subjects in Project MATCH. Subst Abus 2013; 34(1): 51–59.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×