Josef Štorek, Petr Herle
Urgentní medicína pro všeobecné lékaře


Autoři: prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN , U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2015; 95(1): 42
Kategorie: Recenze

Annecy le Vieux – Berlin – Bratislava – Bucureşti – Budapest – Praha – Sofia – Stuttgart – Warszawa: Nakladatelství Dr. Josef Raabe 2013, 151 s., vydání první, cena 444 Kč. ISBN 978–80–87553–95–1

Referovaná kniha je dvanáctým a posledním dílem příruček vydaných nakladatelstvím dr. J. Raabe pro všeobecné praktické lékaře a posledním dílem III. ediční řady. Tato ediční řada vychází již od roku 2010 a byly v ní uvedeny tyto tituly: Ediční řada I.: Ortopedie (2010), ORL (2011), Oftalmologie (2011), Urologie (2011). Ediční řada II.: Psychiatrie (2011), Dermato-venerologie (2011), Neurologie (2012), Gynekologie (2012). Ediční řada III.: Chirurgie (2012), Pracovní lékařství (2013), Soudní lékařství (2013) a Urgentní medicína (2013). Jediným autorem je MUDr. Josef Štorek, Ph.D., vedoucí katedry Urgentní medicíny a medicíny katastrof Institutu dalšího vzdělávání ve zdravotnictví, editorem MUDr. Petr Herle (podobně jako u všech dalších 11 titulů).

Odborný text knihy je rozdělen do 29 kapitol různého charakteru. Střídají se kapitoly symptomatologické (např. dušnost, krvácení aj.), různá onemocnění (např. šok, křečové stavy, akutní gynekologické a porodnické příhody aj.) i terapeutické postupy (elektrická kardioverze, základní neodkladná resuscitace aj.). Pro přesnější identifikaci jejich přehled: Úvod (1 s.), Srdeční zástava (náhlá zástava oběhu, 1 s.), Kardiologická etiologie. Arytmie v rámci PNP (2 s.), Elektrická kardioverze (5 s.), Akutní infarkt myokardu (10 s.), Ostatní akutní formy ICHS (4 s.), Diferenciální diagnostika bolestí na hrudi (6 s.), Dušnost (7 s.), Šok (6 s.), Bezvědomí (57 s.), Cévní mozkové příhody (2 s.), Krátkodobé poruchy vědomí: kolapsy a synkopy (2 s.), Křečové stavy (2 s.), Intoxikace drogami – problematika prvního kontaktu (5 s.), Traumatologie (4 s.), Akutní masivní krvácení a jeho následky – hemoragický a traumatický šok (3 s.), Na místě události (3 s.), Důležité syndromy (1 s.), Termická traumata (4 s.), Elektrotrauma (1 s.), Poblematika oftalmologická, ORL a maxilofaciální poranění z hlediska první pomoci (4 s.), Akutní gynekologické a porodnické příhody – lékařská první pomoc (6 s.), Základní neodkladná resuscitace za podpory automatizované externí defibrilace (6 s.), Rozšířená neodkladná resuscitace (1 s.), Náhlé příhody u dětí (11 s.), Resuscitace novorozence (4 s.), Základní neodkladná resuscitace u dětí (4 s.), Připravenost na hromadná postižení osob (3 s.). Stručný Závěr (1 s.) odbornou část knihy uzavírá. Následují jen Příloha uvádějící Vzdělávací program oboru Všeobecné praktické lékařství podle MZČR a Program kurzu Lékařská první pomoc (2 s.), Seznam literatury (uvádějící osm odborných pramenů) a stručný a neúplný rejstřík. Text je doplněn obrázky jen v kapitole Resuscitace (v.s. převzatými z firemního materiálu) a převážně nečíslovanými nebo chybně číslovanými tabulkami a několika nečíslovanými algoritmy. Nenalezl jsem seznam vysvětlení zkratek.


Aktuálnost a správnost informací. Bohužel, ne všechny materiály jsou aktuální a/nebo správné. Např. k problematice resuscitace u dospělých i dětí vyšla Doporučení České rady pro resuscitaci (tlumočící stanoviska jak Evropské, tak Světové rady pro resuscitaci). Měla by být respektována, uváděná doporučení ne zcela platí. Totéž se týká Doporučení České kardiologické společnosti pro léčbu infarktu myokardu atd. Žádné z těchto doporučení není v literatuře zmíněno. Heslům chybí pevná vnitřní strukturace a informace, jaký terapeutický postup by měl praktický lékař volit, aby omezil rozvoj urgentního stavu.

Příklady chyb: Dušnost a srdeční výkonnost se kvantifikují podle doporučení NYHA. Hypovolemický šok je zmíněn v textu 2krát, udávaná čísla krevních ztrát při některých frakturách se liší. Za „doporučení“ k směrování nemocného s akutním infarktem na nejbližší koronární jednotku (s. 35) se skrývá možnost oprávněné stížnosti nemocného nebo příbuzných, případně soudního řízení.

Nerespektování normy SI (Le Système International d’Unités): (počet leukocytů nelze udat pouhým číslem 15 000 bez udání objemu, v němž byl počítán, ale správně 15 × 109/l).

Chybná latina. Nikoliv congelatio bullou – ale správně congelatio bullosa. Nikoliv laryngitis subglotis – ale správně laryngitis subglotica). Nikoliv congelatio necriticans (nekritizující omrzlina?) – když už, tak congelatio necroticans – ale správně congelatio escharotica.

Chybná angličtina. Pulze – správně pulse (s. 76), Advances Trauma Life Support (s. 78) – správně Advanced Life.), rytem – správně rhytmus.

Je nade všechnu pochybnost, že urgentní situace jsou významné (nemocnému již zbývá mnohdy velmi málo života a lékaři velmi málo času, aby jej zachránil) a praktičtí lékaři pro dospělé i pro děti musí být o nich správně věcně a aktuálně informováni. Často jsou totiž prvními, kteří jsou k nemocnému voláni, a úroveň jejich diagnostiky i léčby tak rozhoduje o životě nemocného. Především proto by studijní materiály měly být jak po odborné stránce, tak i formálně kvalitní.

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×