Stanovisko předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně k systému atestačního (specializačního) vzdělávání


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2014; 94(4): 189
Kategorie: Zprávy

  1. Specializační vzdělávání má navazovat na dokončené studium na lékařských fakultách, které by měly obecně zvýšit podíl praktické výuky a rozhodující část posledního (předpromočního) ročníku již věnovat klinické přípravě v praxi.
  2. Předsednictvo ČLS JEP akceptuje současný vzdělávací systém, který je postaven na systému 47 atestačních oborů, které vycházejí ze 17 kmenů. Absolvent lékařské fakulty se na jedné z lékařských fakult zapíše do specializačního oboru a fakulta odborně i organisačně řídí jeho přípravu a vzdělávání.
  3. Každý kmen by měl být ukončen oficiálním ověřením znalostí (nejlépe písemným testem, případně zkouškou), jehož absolvování umožní lékaři vykonávat přesně specifikované výkony, případně výkony pod dohledem. Seznam těchto výkonů musí sestavit akreditační komise všech navazujících oborů, které z kmene vycházejí, a tento seznam musí být akceptován nejen příslušnými odborníky, ale i ministerstvem zdravotnictví a plátci zdravotní péče.
  4. Délka kmene je dvouletá, další specializační příprava je dvou- až čtyřletá. Počet a spektrum atestačních oborů by měl co nejvíce korespondovat s obecnou situací v zemích EU.
  5. Atestační přípravu a zkoušky po absolvování kmene a atestační zkoušky odborně i organizačně zajišťují lékařské fakulty (s výjimkou pro všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, kde přípravu a zkoušky zajišťuje IPVZ). Je žádoucí, aby jednotlivé obory vypracovaly atestační náplně i otázky k atestačním zkouškám společně, a zajistily tak celorepublikovou vyváženost výuky a jejího ověřování.
  6. Vzdělávací programy a počty jimi požadovaných výkonů musí být akreditačními komisemi upraveny tak, aby byly v praxi realizovatelné a aby bylo možné co největší část vzdělávacího programu absolvovat v akreditovaném zdravotnickém zařízení, ve kterém je lékař v pracovním poměru.
  7. Ministerstvo zdravotnictví ČR by mělo v úzké spolupráci s ČLS JEP, SOR a KOR koordinovat systém vzdělávání a zajišťovat jeho vyváženost a propojenost ve smyslu délky vzdělávání, odborné náplně a mezioborových vazeb.
  8. Ministerstvo zdravotnictví ČR je zodpovědné za centrální evidenci atestačních oborů a jejich absolventů.
  9. Systém atestačního (specializačního) vzdělávání musí být dlouhodobě stabilní.
  10. Předsednictvo ČLS JEP považuje za naprosto zásadní, aby ve všech jednáních týkajících se organizace, struktury a náplně atestačního vzdělávání byly odborné společnosti ČLS JEP vždy neopominutelným účastníkem jednání.

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

vedoucí Ústavu epidemiologie LF UK v Plzni a místopředseda ČSAP


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se