Víte o vzniku Centra zdravotní ekonomie a managementu?


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2013; 93(4): 192
Kategorie: Zprávy

Koncem května 2013 se uskutečnilo v Císařském sále Karolina v Praze setkání při příležitosti zahájení činnosti Centra zdravotní ekonomie a managementu. Tohoto slavnostního jednání se zúčastnili doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. – ministr zdravotnictví ČR, prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. – děkan 3. LF UK Praha, MUDr. David Marx, Ph.D. – proděkan 3. LF UK Praha, PhDr. Martin Gregor, Ph.D. – ředitel Institutu ekonomických studií1 Fakulty sociálních věd UK Praha, MUDr. Pavel Hroboň, M.S. –  řídící partner a interní lektor Advance Healthcare Management Institute.2 Centrum vzniklo jako společný projekt 3. LF UK, Institutu ekonomických studií FSV UK a Advance Healthcare Management Institutu. Cílem centra je rozvíjet mezioborový přístup k výzkumu a pregraduální i postgraduální výuce v oblasti ekonomie a řízení zdravotnictví. Doc. Heger ve svém příspěvku připomněl stručně historii public health, prezentované u nás – zejména v posledních letech – hygienickou službou (zejména dohledem), která však nezahrnovala další části veřejného zdravotnictví, jako např. zdravotní výchovu, zdravotnické systémy, zdravotnické právo, hodnocení screeningových programů, health technology assessment apod. Uvedl profesní instituce, v nichž se formou postgraduálního vzdělávání šířily poznatky public health, jako např. v IPVZ Praha ve Škole veřejného zdravotnictví, Národním centru ošetřovatelských a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (dříve Ústav pro doškolování středních zdravotnických pracovníků), managerské školy – např. v Čelákovicích (nebyly zaměřeny primárně na zdravotnictví), projekt Hope – posílení role manažerů ve zdravotnictví, včetně středního managementu. Mezi postgraduální akademická pracoviště zahrnul Advance Healthcare Management Institute (spolupráce s univerzitními pracovišti v USA), fakultu VŠE v Jindřichově Hradci, pracoviště v Hradci Králové, na LF v Olomouci a nově vznikající Centrum zdravotní ekonomie a managementu, jehož činnost má být i v pregraduálním vzdělávání. Dále uvedl, že nová vyhláška o zdravotnických oborech bude zahrnovat obor veřejného zdravotnictví jako nadstavbový jak pro lékaře, tak i pro nelékařské obory. Rostoucí požadavky na vzdělávání pracovníků (na MZ, MPSV, ve zdravotních pojišťovnách, na vedoucích místech větších poskytovatelů zdravotnických služeb apod.) musí zahrnovat znalosti veřejného zdravotnictví. Zmínil se i o diskutované otázce, kdo má být ředitelem nemocnice – lékař, právník, ekonom, zatím bez uspokojivé odpovědi, ale musí mít znalosti z oboru zdravotnictví.Prof. Anděl mj. uvedl, že v dosavadních debatách postrádá „střetávání názorů“ pravicových i levicových, věd lékařských, právních i sociálních. Sociální lékařství na 3. LF UK má dlouholetou tradici; v současné době veřejné zdravotnictví, přednášené MUDr. Marxem, je předmětem zájmu studentů a vytváří možnost tvorby vlastních názorů. Nově vznikající Centrum má před sebou úkoly v pregraduálním, ale i postgraduálním vzdělávání, sepsání učebnice, eventuálně i vydávání časopisu. Poukázal i na upadající prestiž hygienické služby. Popřál nově vznikajícímu Centru „dobrý vítr do plachet“. PhDr. Gregor charakterizoval stručně Institut ekonomických studií, jako malé flexibilní pracoviště, zabývající se mj. ekonomickými, manažerskými problémy ve zdravotnictví, hodnocením efektivnosti nemocnic, které provádí analýzy, spolupracuje ve výzkumu, působí v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání. S reprezentanty 3. LF UK cca 6 let vedl Institut diskuze o možné spolupráci, která vyústila ve vznik Centra.MUDr. Hroboň ve svém vystoupení charakterizoval stručně cíle projektu vznikajícího Centra především s důrazem na interdisciplinární přístup – lékařů, ekonomů, právníků, statistiků, sester apod. – jejichž společným zájmem je zdravotnictví, prezentace nových myšlenek, sdílení získaných poznatků i participace na výzkumu i výuce. V České republice je věnovaná malá pozornost vzdělávání (pregraduálnímu, postgraduálnímu i celoživotnímu) zejména  exekutivních pracovníků ve zdravotnictví; objevují se nové poznatky, nové problémy z praxe, při zajišťování i analýzách dat apod. Institut má zkušenosti se vzděláváním dospělých; nabízí se možnost propojení studia, pořádání kurzů o ekonomice a řízení ve zdravotnictví. Tomuto účelu má přispět i vznikající Centrum. MUDr. Hroboň dále uvedl, že Institut před lety získal akreditaci u MŠMT na základě „rekvalifikačního kurzu“ uděluje diplom a titul MHA – Master of Healthcare Administration, na základě specializovaného exekutivního programu v řízení zdravotnictví pro poskytovatele zdravotní péče, pracovníky ze zdravotních pojišťoven a dodavatele do systému v kontextu ČR a regionu střední Evropy; nejedná se o titul akademický, zkratka se uvádí za jménem3 .

Ing. Alexandr Stožický, CSc.

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, Praha


1 Institut ekonomických studií (IES) je výběrové vědecko-pedagogické pracoviště, kde je vyučována ekonomická teorie a její aplikace v různých oblastech. IES nabízí špičkovou výuku ekonomie v České republice založenou na matematické přípravě, moderní ekonomické teorii a jejich aplikaci v oblasti financí, bankovnictví, měnové politiky, ekonomické regulace a veřejných financí.

2Advance Healthcare Management Institute: vizí Institutu je přispívat ke zlepšování řízení českého zdravotnictví, zejména na úrovni vedení organizací. Usiluje o racionální rozhodování založeném na faktech a potřebách pacientů a pojištěnců, které povede ke zvýšení kvality a výkonnosti při poskytování zdravotních služeb. Poskytuje vysoce kvalitní vzdělávací programy zaměřené na praktické potřeby řídících pracovníků ve zdravotnictví a zprostředkovává jim zkušenosti z nejlépe vedených organizací v České republice i v zahraničí. Za tímto účelem uzavírá strategická partnerství s renomovanými vzdělávacími institucemi.

3 více na www. Advance Healthcare Management InstituteŠtítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×