55. Purkyňův den v Libochovicích


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2013; 93(4): 193
Kategorie: Zprávy

Zámek Libochovice přivítal 12. června 2013 účastníky 55. Purkyňova dne. Rodiště slavného vědce je místem, kde je udíleno každoročně nejvyšší ocenění udělované Českou lékařskou společností Purkyňova cena. Laureátkou letošní ceny se stala paní prof. MUDr. Radana Königová, CSc.

Cenu předal prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda České lékařské společnosti JEP, který zdůraznil, že jde o ocenění, udělované jednou za rok, vždy jen jedné osobě z 34 000 členů této společnosti. Každoroční červnové setkání v Libochovicích je pořádáno jako výraz oddanosti odkazu J. E. Purkyně, obecné vzdělanosti a úcty k národním tradicím. Z návrhu organizačních složek ČLS JEP byla předsednictvem v tajných volbách v tomto roce zvolena prof. MUDr. Radana Königová, CSc.

Předseda České lékařské společnosti JEP prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. a prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., předávají ocenění prof. MUDr. Radaně Königové, CSc. (foto Vladimír Brada)
Předseda České lékařské společnosti JEP prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. a prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., předávají ocenění prof. MUDr. Radaně Königové, CSc. (foto Vladimír Brada)

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., který jednání řídil, pak pozval k řečnickému pultu zástupce odborných společností, aby přednesli připravené zdravice. Ze Společnosti popáleninové medicíny vystoupila MUDr. Yvana Kaloudová, po ní prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. jako představitel Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů. Své blahopřejné dopisy zaslali zástupci Slovenské společnosti plastické chirurgie a popáleninové sekce z Bratislavy a Košic, k nimž se připojili i představitelé kliniky brněnské. MUDr. Monika Tatarik své vystoupení nazvala Prague Burns Centre – nikdy nekončící mise. Seznámila přítomné s nejvýraznějšími etapami působení laureátky od její promoce v roce 1955. Připomněla i osobnost prof. F. Buriana, zakladatele oboru plastické chirurgie, a význam vzniku první jednotky intenzivní péče o popálené pacienty v roce 1969. Uvedla dále, že prof. Königová je osobností mezinárodně respektovanou a známou, v roce 2004 byla nominována na titul „Žena Evropy“. Sdělení MUDr. Hany Klosové „Laserová terapie jizev po popálení“ představilo způsob léčení nejzávažnějších následků popálenin - hypertrofických jizev. Ve Fakultní nemocnici Ostrava s úspěchem používají terapii cévním laserem, což je pro nemocné zcela nebolestivý výkon. Závěrem se slova ujala Laureátka letošní ceny prof. MUDr. Radana Königová, CSc. Svou přednášku nazvala „Emoce v popáleninové medicíně“. Úvodem zdůraznila, že popálenina je pro postižené bolestivé trauma provázené stresem. Původní teorie stresu formulovaná Selyem byla v roce 1993 doplněna McEwenem a spolupracovníky, kteří toto popáleninové trauma nazvali extrémní stres. Je to vyčerpání imunitního systému doprovázené změnami patofyziologickými i psychoneuroendokrinoimunologickými. Náročná rehabilitace a rekonstrukce je u pacienta doprovázena přetrvávajícím stresem, zejména znetvoření obličeje může vést k závažným psychickým poruchám nazývaným sociální smrt – loss of personality amerických autorů. Tento stav vyžaduje od ošetřujících i pacientů pokornou trpělivost v období opakované mnohaleté terapie. U nemocných, kteří toto období nezvládají, se může objevit agrese nebo naopak deprese vedoucí až k suicidiu. Přednáška byla bohatě doplněna dokumentací výsledků úspěšné rekonstrukce popálenin léčených pacientů.

Prof. Radana Königová po promoci v roce 1955 působila do roku 1961 na chirurgickém oddělení v nemocnici v Podbořanech a poté v Karlových Varech, poté v letech 1962 až 1977 byla sekundární lékařkou na klinice plastické chirurgie ve Vinohradské nemocnici, kde od roku 1978 až 1989 byla primářkou oddělení. V roce 1990 byla habilitovaná a od roku 1992 je profesorkou plastické chirurgie a popáleninové medicíny a přednostkou kliniky  ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Z její rozsáhlé publikační činnosti uveďme „Rozsáhlé popáleninové trauma“ (1983), „Rekonstrukce a rehabilitace u popáleninového traumatu“ (1990), „Komplexní léčba popálenin“ (1999). V zahraničí vydala v roce 1992 „The management of Mass Burns Causalities and Fire Disasters“, v roce 1995 „The management of Burns and Fire Disasters”. V roce 2000 vydal International Biographical Centre v Cambridgi její biografická data v publikaci „Outstanding Intellectuals of the 21st Century”.

Z jejích četných zahraničních pobytů uveďme: Edinburgh, Uppsala, Stockholm, Ahmadábád, New York, Cincinnati, San Francisco, San Diego, Chicago, Havana.

Profesorka Radana Königová je členkou mnoha odborných zahraničních společností. V roce 2001 byla zvolena čestnou členkou European Burns Association. Jejími osobními zálibami jsou architektura a hudba, zejména skladatelé Smetana a Wagner.

Jejím celoživotním krédem jsou Senecova slova: „Lékaři poskytujeme odměnu jen za jeho námahu, za jeho srdce mu zůstáváme dlužni.“

doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×