XIX. memoriál profesora MUDr. Františka Póra a 113. výročie jeho narodenia


Autoři: M. Mydlík 1,2;  K. Derzsiová 1
Působiště autorů: Univerzitná nemocnica L. Pasteura a Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice, Slovenská Republika, IV. interná klinika, Prednosta: Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. 1;  Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ, Košice, Slovenská Republika, Prednosta: MVDr. Alojz Bomba, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2012; 92(7): 416-417
Kategorie: Aktuality/fejeton/historie

Pätnásteho apríla 2012 sme si pripomenuli 113. nedožité narodeniny prof. MUDr. Františka Póra (obr. 1), jedného z najvýznamnejších internistov v bývalom Československu, ktorý vykonal priekopnícke dielo vo vnútornom lekárstve po II. svetovej vojne. Stal sa zakladateľom a prvým prednostom Internej kliniky a vedúcim Katedry vnútorného lekárstva na novozaloženej Lekárskej fakulte v Košiciach. So svojími spolupracovníkmi vybudoval Internú kliniku s mnohými pododdeleniami a laboratóriami.

Prof. MUDr. František Pór * 15. apríla 1899– † 8. septembra 1980.
Obr. 1. Prof. MUDr. František Pór * 15. apríla 1899– † 8. septembra 1980.

Prof. MUDr. F. Pór vytvoril internistickú školu v pravom slova zmysle, ktorá má svojich pokračovateľov až do súčasnej doby. Okrem toho bol prodekanom Lekárskej fakulty v Košiciach, dlhoročným podpredsedom Slovenskej odbočky Internistickej spoločnosti Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňu a krajským internistom Východoslovenského kraja. Bol jedným so zakladateľov Spolku lekárov v Košiciach a založil každoročné postgraduálne Východoslovenské lekárske dni v Novom Smokovci, vo Vysokých Tatrách, ktoré sa poriadajú dodnes vždy v máji, príslušného kalendárneho roka.

Od roku 1994 Spolok lekárov v Košiciach usporiadal 19 memoriálov prof. MUDr. Františka Póra, naposledy 16. apríla 2012. Memoriálom vždy predchádzala pietna spomienková slávnosť na mieste jeho posledného odpočinku s manželkou MUDr. Margitou Pórovou, a to v kolumbáriu na Verejnom cintoríne v Košiciach (1–6).

Pri príležitosti 113. výročia narodenia a XIX. memoriálu prof. MUDr. F. Póra sme si v úvode pripomenuli aj niektorých jeho príbuzných, rodičov a sedem súrodencov. Najvýznamnejší z nich bol jeho najstarší brat, Bertalan Pór (obr. 2), ktorý sa narodil roku 1888 v Babinej, okres Zvolen. Menovaný sa stal akademickým maliarom európskeho formátu, ktorý vo svojej výtvarnej tvorbe vychádzal z postimpresionizmu a fauvizmu. Počas svojho aktívneho života bol členom maďarskej výtvarnej skupiny „Osem“, s ktorou sa zúčastnil na mnohých medzinárodných výstavách (7).

Bertalan Pór, akademický maliar, najstarší brat prof. F. Póra, *1880 – †1964.
Obr. 2. Bertalan Pór, akademický maliar, najstarší brat prof. F. Póra, *1880 – †1964.

V rokoch 1909–1910 namaľoval obraz „Rodina“, na ktorom sa nachádzajú jeho rodičia a súrodenci, okrem brata Karola, ktorý v tom čase nebol v Budapešti (obr. 3), (7). Vzťah prof. MUDr. F. Póra ku svojmu bratovi Bertalanovi bol veľmi blízky až do jeho smrti roku 1964. Počas svojho života Bertalan Pór zabezpečoval svojmu bratovi Františkovi každoročne letnú dovolenku vo veľmi príjemnom prostredí, v Grand Hoteli na Margitinom ostrove v Budapešti, ktorý bol postavený v roku 1873 v neorenesančnom štýle a dodnes je v prevádzke (obr. 4). Tento hotel v minulosti navštívil aj významný nemecký spisovateľ Thomas Mann (8).

Rodičia a súrodenci prof. MUDr. F. Póra na obraze „Rodina“ od Bertalana Póra z roku 1909–1910. Zľava: sediaci – sestra Helena, na jej kolene je malý František (prof. Pór), matka Terézia, otec Móric, za nimi stoja zľava: bratia Ľudovít a Gejza, sestry Hermína a Janka.
Obr. 3. Rodičia a súrodenci prof. MUDr. F. Póra na obraze „Rodina“ od Bertalana Póra z roku 1909–1910. Zľava: sediaci – sestra Helena, na jej kolene je malý František (prof. Pór), matka Terézia, otec Móric, za nimi stoja zľava: bratia Ľudovít a Gejza, sestry Hermína a Janka.

Grand Hotel na Margitinom ostrove v Budapešti, postavený roku 1873 v neorenesančnom štýle.
Obr. 4. Grand Hotel na Margitinom ostrove v Budapešti, postavený roku 1873 v neorenesančnom štýle.

XIX. memoriál prof. MUDr. Františka Póra sa konal aj toho roku 16. apríla 2012, a to na dvoch miestach, v kolumbáriu na Verejnom cintoríne a v posluchárni prof. Póra, na VI. pavilóne Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Napriek tomu, že bolo chladné, daždivé počasie, návštevnosť bola primeraná a prednášky mali významný diskusný ohlas. Po skončení úvodnej časti odzneli nasledujúce odborné prednášky: I. Tkáč a spol. vo svojej memoriálovej prednáške sa zaoberali farmakogenetikou liečby orálnymi antidiabetikami. I. Valočíková prednášala o diabetickej nefropatii a o súčasných možnostiach jej ovplyvnenia. P. Jonáš hovoril o nových diagnostických a liečebných možnostiach rezistentnej artériovej hypertenzie. K. Derzsiová a spol. prezentovali svoje výsledky o konečných produktoch pokročilej glykácie (AGEs) u bežcov na dlhé vzdialenosti. M. Mydlík a K. Derzsiová vo svojej postgraduálnej prednáške uviedli základy diferenciálnej diagnostiky a liečby hyponatrémií v klinickej medicíne.

Spolok lekárov v Košiciach si podobne, ako v predchádzajúcich 18 rokoch, dôstojným spôsobom pripomenul životné dielo prof. MUDr. Františka Póra, ktoré menovaný zanechal pre súčasnú generáciu poslucháčov medicíny, všeobecných lekárov, internistov a ostatných zdravotníkov a ktoré je stále aktuálne a veľmi živé.

Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

IV. interná klinika

Univerzitná nemocnica L. Pasteura

Rastislavova 43

041 90 Košice

Slovenská republika

E-mail: k.derzsiova@unlp.sk


Zdroje

1. Hlaváčková, J., Svoboda, P. Biographisches Lexikon der Deutschen Medizinischer Fakultät in Prag, 1883–1945. Praha: Karolinum 1998, s. 165.

2. Mydlík, M. Tradícia memoriálov prof. MUDr. Františka Póra. Vnitř. Lék., 1998; 44: 176–177.

3. Mydlík, M., Derzsiová, K., Jiroušková, M. 105th birth anniversary of professor František Pór, M.D. Prague Medical Report 2004; 105, 209–214.

4. Mydlík, M., Derzsiová, K. 105. výročie narodenia a XI. memoriál profesora Františka Póra. Vnitř. Lék., 2005; 51: 752–754.

5. Mydlík, M., Derzsiová, K., Schweitzer, P. Internistická škola profesora MUDr. Františka Póra. Vnitř. Lék., 2008; 58: 674–675.

6. Mydlík, M., Derzsiová, K. Prof. MUDr. Pavol Schweitzer, CSc., významný reprezentant internistickej školy prof. MUDr. Františka Póra – osemdesiatročný. Vnitř. Lék., 2010; 56: 84–86.

7. Berény, R., Czigány, D., Czóbel B., et al. The Eight. Janus Pannonius Museum Pécs. Pécs 2010; 544 s.

8. Strzyzewski, F. Budapešť. Kompletní průvodce na cesty. Brno: Computer Press, a.s., 2010, 336 s.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 7

2012 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se