Onkologická léčba pod drobnohledem


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(5): 309-310
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

PRAHA: Fakultní Thomayerova ne­mocnice s poliklinikou a Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze obdržely nový analytický nástroj pro vyhodnocování péče o onkologicky nemocné pacienty I-COP.

Tento softwarový nástroj, který vyvinul a implementoval brněnský Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, pomůže špičkovým centrům onkologické péče zpřístupnit dosud nedostupné informace o diagnostice a terapii onkologických pacientů léčených v těchto zařízeních. Podstatným způsobem zkvalitní péči o onkologicky nemocné a přispěje ke zvýšení účinnosti léčby. Realizaci projektu svoji podporou umožnil Nadační fond onkologie pro 21. století.

„Nový analytický nástroj poskytne lékařům informace o detailní struktuře onemocnění onkologických pacientů léčených ve zdravotnickém zařízení, zejména z pohledu důležitých klinických parametrů, jako je například diagnóza a klinické stadium,“ řekla prof. Jitka Abrahámová, vedoucí Komplexního onkologického centra tří nemocnic v Praze – Fakultní nemocnice Na Bulovce, Všeobecné fakultní nemocnicí a Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou. „Detailní údaje o diagnostice většiny nádorových one­mocnění nejsou totiž ve stávajících infor­mačních systémech nemocnic dostupné v pa­rametrické podobě, i když jednotlivé cho­robopisy samozřejmě obsahují.

Nástroj I-COP je koncipován jako lokální webová aplikace nad datovým skladem zdravotnického zařízení. Využívá vynikající kvality dat Národního onkologického registru ČR (NOR), do kterého onkologická zařízení tyto údaje pravidelně hlásí. Zpětné využití dat NOR uvnitř nemocnic je jedním z hlavních principů zvoleného řešení.

Implementovaný nástroj nabízí zdravotnickému zařízení také komplexní mapování jeho spádové oblasti včetně detailního rozboru pozice jednotlivých skupin léčených pacientů. Poprvé v historii analýz NOR je tak možné odlišit lokální pacienty od migrujících. Tato data umožňují zdravotnickým zařízením lépe cílit specifické preventivní programy i s ohledem na regionální aspekty.

Důležitou přidanou hodnotou řešení je srovnání výsledků péče o onkologicky nemocné s referenčními celorepublikovými hodnotami. To umožňuje lékařům vyhodnotit pozici svého zařízení v rámci daného typu léčby a případně odhalit skryté problémy. Nepodstatná není ani nabídka výkonnostních analýz, které mohou vést k zefektivnění nákladné protinádorové terapie.

Nadační fond onkologie pro 21. století

www.onkologie21.cz

Činnost Nadačního fondu onkologie pro 21. století, jehož prezidentkou a zakladatelkou je primářka Onkologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN) prof. Jitka Abrahámová, byla zahájena v roce 1993. Cílem Nadačního fondu je realizace řady potřebných a často i nákladných projektů zajišťujících kvalitní péči o onkologicky nemocné ve spádové oblasti Thomayerovy nemocnice v Praze, která čítá 450 tisíc obyvatel. V poslední době se Nadační fond podílel na dovybavení nových ambulancí denního stacionáře a radioterapeutické jednotky. Formou grantu umožnil například využívání nového systému pro analýzu onkologických dat a jejich vizualizace ve FTN a FN Na Bulovce. Nadační fond získává prostředky svou vlastní humanitární činností a prostřednictvím darů od osob i institucí. Partnerem Nadačního fondu je farmaceutická společnost Roche.

Na poli zdravotní výchovy se Nadační fond angažuje zejména podporou a produkcí tiskovin a sérií videopořadů s názvem Dříve, než bude pozdě. Videofilmy se týkají karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, testikulárních nádorů a melanoblastomu.

Nadační fond pořádá pro pacienty společenské večery s módní přehlídkou žen po amputaci prsu, koncerty a umělecká představení, a to díky mnohaletým přátelstvím s řadou špičkových výkonných umělců. Letošní již 18. společenský večer nazvaný Sebevědomí pro každý den se uskutečníl 12. května 2011 v Národním domě na Vinohradech v Praze.

Všichni pracovníci Nadačního fondu a umělci pracují bez nároku na honorář.

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. (1943)

V roce 2006 byla jmenována profesorkou pro obor klinická onkologie. Je členkou výboru České onkologické společnosti ČLS JEP a také zakladatelkou a prezidentkou Nadačního fondu onkologie pro 21. století. Je rovně autorkou a spoluautorkou desítky monografií a více než 300 prací v domácích i zahraničních časopisech.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2011 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se