Činnost dobrovolníků DC Lékořice v oddělení LDN1-A2 FTNsP Praha Krč


Autoři: A. Chládková
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(2): 124
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Nemocní, kteří jsou hospitalizováni v nemocnici, těžce pociťují ztrátu kontaktu se „zdravým“ světem. To má samozřejmě negativní vliv na jejich duševní pohodu a postoj k aktivní spolupráci na uzdravení, tedy i na úspěšnost léčení. Zvláště děti a senioři oceňují možnost usnadnění pobytu v nemocnici tím, že se mohou věnovat činnostem, které jsou jim příjemné. Zde je významným přínosem činnost dobrovolníků, kteří přicházejí za pacienty a pomáhají jim překonávat čas trávený v nemocnici, zapomenout na důvody jejich pobytu, podnítit jejich aktivitu a prostřednictvím zvýšení jejich psychické a sociální pohody podpořit rychlejší uzdravení těla i duše. Dobrovolník může tvůrčím způsobem pomoci pacientovi nejen při krátkodobé hospitalizaci, ale i v případě trvalých následků, doživotního handicapu nebo při bilancování a naplnění zbývající části života.

Již téměř tři roky navštěvují pacienty pražské Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou (FTNsP) v rámci programu „Dobrovolníci v nemocnici“ dobrovolníci ze sdružení Lékořice. Občanské sdružení Lékořice k tomuto účelu založilo v září roku 2005 ve spolupráci s FTNsP Praha Krč Dobrovolnické centrum (DC) Lékořice. Počátečním krokem k uvedení programu Dobrovolníci v nemocnici do podmínek FTNsP Krč byla iniciativa několika lidsky hluboce cítících občanů, k nimž se postupně připojovali další, kteří v dobrovolnictví vidí především smysluplné využití volného času a svých schopností – cítí se být užiteční.

V Léčebně dlouhodobě nemocných LDN1-A2 jsou profesní činnosti velmi specializované a organizované. Z tohoto důvodu vyžaduje zavedení dobrovolnické činnosti vysokou koordinaci a stanovení „mantinelů“ tak, aby nežádoucím způsobem nezasahovala do léčebného procesu. Vstup dobrovolníků na oddělení tedy nebyl zejména v jeho počáteční fázi jednoduchou záležitostí – zavádění programu bylo provázeno obavami a nejistotou personálu na jedné straně i dobrovolníků na straně druhé. K úspěšnému zavedení a rozvoji programu pomohlo to, že si obě strany uvědomily, že dobrovolnický program se nemůže úspěšně a dlouhodobě rozvíjet bez aktivní spolupráce s vedením i s jednotlivými pracovníky léčebny.

Pacienty oddělení LDN1 navštěvují dobrovolníci pravidelně (zpravidla jednou týdně na 1 až 2 hodiny) a věnují se s nimi činnostem, které jsou jim příjemné (čtení, vyprávění, zpěv, společenské hry). Kromě osvědčeného povídání, luštění křížovek a předčítání se zavádějí i nové aktivity (aromaterapie, trénování paměti přizpůsobené možnostem našich pacientů, muzikoterapie, výtvarné činnosti apod.). V případě příznivého počasí podnikají dobrovolníci s některými pacienty procházky nebo projížďky na invalidním vozíku.

Už déle než rok DC Lékořice také s úspěchem realizuje projekt „Canisterapie“. Dobrovolníci canisterapeuti se svými pejsky pravidelně navštěvují nemocné, kterým kontakt s živým zvířetem přináší nejen potěšení, ale přispívá i k lepší komunikaci se „zdravým“ světem – už dlouho předem se těší na očekávanou návštěvu a družný rozhovor s majitelkou psa. Mnozí si také chystají drobné pozornosti či pamlsky pro „svého“ pejska. Pocit, že se mohou třeba i jen svým malým podílem zapojit do života, působí pozitivně na jejich aktivizaci a na jejich psychický i zdravotní stav.

Stejně příznivě působí i výtvarná dílna, pořádaná zejména při příležitosti velikonočních či vánočních svátků. Při ní pacienti vytvářejí výzdobu svých pokojů nebo vyrábějí drobné dárečky, což jim rovněž přináší uspokojení z užitečné práce a posiluje jejich aktivitu. Dalšími oblíbenými jednorázovými akcemi jsou i divadelní představení, zejména v podání dětí z mateřské nebo základní školy, a jiné akce. Úspěch sklízejí i hudební pásma dobrovolníků, kteří zpívají písničky a hrají na hudební nástroje.

Činnost dobrovolníků ze sdružení Lékořice v pražské Fakultní Thomayerově nemocnici
přispívá k vytvoření atmosféry pohody u těch, kteří to v dané chvíli potřebují nejvíce
– u pacientů.
Činnost dobrovolníků ze sdružení Lékořice v pražské Fakultní Thomayerově nemocnici přispívá k vytvoření atmosféry pohody u těch, kteří to v dané chvíli potřebují nejvíce – u pacientů.

Návštěvy dobrovolníků přispívají k aktivizaci pacientů a objektivně působí na zlepšení jejich kognitivních funkcí a soběstačnosti podle testů MMSE a ADL, potvrzeného pravidelným testováním pacientů. Nemocní se již dlouho dopředu těší na to, až přijde „jejich“ dobrovolník. Díky činnosti dobrovolníků z Lékořice i zcela osamělí lidé vědí, že už mají někoho, komu na nich záleží a kdo na ně myslí. Tato činnost je obzvlášť obdivuhodná v dnešní uspěchané a nepříliš soucitné době, kdy si mnoho lidí nedokáže najít čas ani pro příslušníky vlastní rodiny. Dobrovolníci si dokáží najít čas i pro lidi, kteří pro ně dosud byli zcela cizí, a o to je jejich činnost záslužnější. Za dobu, po kterou navštěvují pacienty našeho oddělení LDN1-A2, prokázali, že jejich činnost má opodstatnění a je pro naše pacienty velmi přínosná.

MUDr. Anna Chládková

Primářka LDN 1

Fakultní Thomayrerova nemocnice

Vídeňská 800

140 59 Praha 4


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 2

2008 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se