Analýza názorů a postojů lékařů na pohybovou aktivitu jako prevenci zdraví


Analysis of opinions and positions of physicians regarding physical activity as a means of health prevention

Background:
Physical activity positively influences the prognosis of patients with cardiovascular as well as other diseases. This survey of opinions and attitudes of physicians regarding physical activity as a means of health prevention monitors the role of physical activity day to day the lives of todays physicians the importance physicians attribute to physical activity in health prevention for their patients. The aim of the research was to determine if the approaches of physically active and physically inactive physicians differed, whether they recommend physical activity to their patients and whether they have sufficient specialised information in order to prescribe physical activity in terms of the kind, intensity, length and frequency.

Methods:
Acollection of 38 respondents, physicians from various medical specialisations from both the state and private spheres with an age spectrum from 26 years of age up to 66 years of age (average 40). The KAB method, interview standardized, individual and neutral as a question technique, mathematical-statistical analysis of data, chí-square (5% level of importance).

Results:
100 % physicians consider physical activity as an essential means of health prevention. Of statistical importance is the differentiation in the approach of physically active and inactive physicians (p = 0.03) to the problem area of physical activity of patients, both in the framework of taking down personal case histories, as well as in the area of prescriptions.

Conclusions:
Physicians attitudes regarding physical activity have an essential importance for their own health as well as the health of their patients. Of statistical importance is the manner in which the approach of physically active and inactive physicians differs to the problem area of physical activity of patients, both in the framework of taking down personal case histories, as well as in the area of prescriptions.

Key words:
health, physical activity, prescription of physical activity, knowledge – attitude – behaviour.


Autoři: B. Zapletalová 1;  E. Sovová 1;  T. Dohnal 2
Působiště autorů: I. interní klinika FN Olomouc Přednosta: prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. 1;  Vedoucí Katedry rekreologie, Fakulta tělesné kultury UP Olomouc 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(8): 488-491
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Východiska:
Pohybová aktivita pozitivně ovlivňuje prognózu pacientů s kardiovaskulárními i jinými onemocněními. Výzkum názorů a postojů lékařů k pohybové aktivitě jako prevenci zdraví sleduje roli pohybové aktivity v životě současných lékařů a význam, který připisují lékaři pohybové aktivitě pro prevenci zdraví svých pacientů. Cílem výzkumu je zjistit, zda se liší přístup pohybově aktivních a pohybově inaktivních lékařů, zda svým pacientům pohybové aktivity doporučují a mají-li dostatek odborných informací k preskripci pohybové aktivity z hlediska druhu, intenzity, trvání a frekvence.

Metody:
V souboru 38 náhodnû vybraných respondentů byli lékaři z různých medicínských oborů státní i soukromé sféry, věkové spektrum 26 až 66 let (průměr 40 let). Metoda KAB, rozhovor standardizovaný individuální neutrální jako dotazovací technika, matematicko-statistické zpracování dat, chí-kvadrát (5 % hladina významnosti).

Výsledky:
100 % lékařů považuje pohybovou aktivitu za zásadní pro prevenci zdraví. Výzkum potvrdil statistickou významnost (p = 0,03) závislosti času, který lékař věnuje otázce pohybové aktivity svého pacienta na vlastní pohybové aktivitě lékaře.

Závěry:
Lékaři připisují pohybové aktivitě zásadní význam pro zdraví své i svých pacientů. Statisticky významně se liší přístup pohybově aktivních a inaktivních lékařů k problematice pohybové aktivity pacientů, jak v rámci odebírání osobní anamnézy, tak v preskripci.

Klíčová slova:
zdraví, pohybová aktivita, preskripce pohybové aktivity, znalosti – postoje – chování.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 8

2007 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×