Přístup lékařů primární zdravotní péče k prevenci


Attitude of GPs to prevention

Aim:
The aim of the conducted study was to find and describe changes in the occurrence of health risk factors, in people’s attitude to their health and in the role of GPs in prevention which took place from 1997 to 2005, in order to orientate Health Policy of the Liberec region. This report is focused on GPs.

Methods:
The repeated selective survey „Prevention and Health“ was conducted on a representative sample of 1 134 18 – 65-year old citizens from Liberec city. The questionnaire involved these following themes: Frequency and contents of check-ups, risk behaviour and risk factors, subjective health state assessment and social and economic factors. The survey was carried out by 15 trained interviewers.

Results:
In terms of the attitude of GPs the study shows that GPs have improved their attitude to prevention compared to 1997. However, with regards to the expectation of citizens and especially to the importance of prevention the overall level of prevention during check-ups is still low, even in cases of high-risk groups.

Conclusion:
The findings pointing at the dormant primary prevention potential in GPs work make outstanding feedback and form the foundation and new direction for the Liberec region health policy activities within primary care.

Key words:
subjective health state assessment, life style, risk factors, prevention, evaluation of attitude of

GPs to prevention, doctors‘ influence on the style of living, health policy.


Autoři: V. Valenta 1;  J. Kučerová 1;  V. Tučková 1;  P. Bartošová 1;  P. Salač 2;  J. Picek 3;  S. Riegrová 4
Působiště autorů: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Ředitel: MUDr. Vladimír Valenta 1;  Katedra aplikované kybernetiky, Fakulta strojní Technická univerzita v Liberci Vedoucí: Ing. Michal Moučka, Ph. D. 2;  Katedra aplikované matematiky, Fakulta pedagogická Technická univerzita v Liberci Vedoucí: Prof. RNDr. Karel Segeth, CSc. 3;  Český statistický úřad, Krajská reprezentace Liberec Ředitel: Ing. Ladislav Knap 4
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(6): 351-355
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Cíl:
Zjistit a popsat změny, které se od roku 1997 do roku 2005 odehrály ve výskytu vybraných rizikových faktorů nemocí a v přístupu občanů města Liberce a lékařů primární zdravotní péče k prevenci a využít tyto informace k orientaci realizovaných aktivit Zdravotní politiky Libereckého kraje (1). Z široce pojaté studie se toto sdělení zaměřuje na přístup lékařů primární zdravotní péče k prevenci.

Soubor a metodika:
Opakovaná dotazníková studie „Prevence a zdraví“ (2) reprezentativního vzorku obyvatel města Liberec, v cílovém souboru bylo 1 134 osob ve věku 18–65 let. Dotazník zahrnoval následující okruhy zájmů: frekvence a průběh návštěvy lékaře, rizikové chování a výskyt vybraných rizikových faktorů, subjektivní hodnocení zdravotního stavu a sociálně ekonomické faktory. Šetření provádělo 15 školených tazatelů.

Výsledky:
Ve zkoumaných oblastech, na které je sdělení zaměřeno, studie prokázala zlepšení přístupu lékařů primární zdravotní péče k prevenci ve sledovaném období. S ohledem na očekávání občanů a zejména na význam prevence však celková úroveň prevence v rámci běžné návštěvy lékaře zůstává nízká, a to i v případě pacientů z rizikových skupin.

Závěr:
Výstupy ze studie jsou významnou zpětnou vazbou pro usměrňování zejména preventivních aktivit v rámci realizace zdravotní politiky kraje, ukazují na nutnost změny některých přístupů a především na stále dostatečnû nevyužitý potenciál primární zdravotní péče v oblasti prevence.

Klíčová slova:
subjektivní hodnocení zdravotního stavu, životní styl, rizikové faktory, prevence, hodnocení přístupu lékařů k primární prevenci, vliv rady lékaře na změnu životního stylu, zdravotní politika.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 6

2007 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se