Nejistota jako součást všeobecné praxe


Uncertainty as a component of general practice

Background:
Dealing with uncertainty and doubts is common in every day decision making processes in general practice. General practitioners encounter a vast range of problems presenting themselves in undifferentiated way. For many of these problems there are often no straight answers, no clear diagnoses and no obvious treatment; the application of guidelines and evidence based medicine is difficult.

Aim and methods:
The aim of this paper is to describe uncertainty as a component of general practice and to search for strategies to help deal with or to minimize uncertainty. A comprehensive review of the literature on uncertainty was used to prepare a focus group comprised of general practitioners. Participants produced their own solutions based upon personal experience of dealing with uncertainty. The discussion was monitored and then the outcomes were elaborated and distributed to participants for feedback.

Results:
Czech general practitioners agreed on uncertainty as a normal part of general practice. Agood doctor-patient relationship, sufficient consultation time, good communication skills and a trusting atmosphere are vital. Both external evidence (EBM, risk calculation) and internal evidence (patient’s opinion, doctor’s findings) must be assessed and respected. Peer group discussions with colleagues and specialists are another recommended option. The ability to cope with uncertainty is an essential requirement for the successful general practitioner. A failure to cope with uncertainty leads to unnecessary investigations, referrals, and to increased risk of burn-out syndrome.

Key words:
uncertainty, general practitioner, evidence-based medicine, primary care.


Autoři: B. Seifert;  J. Vojtíšková;  R. Honzák
Působiště autorů: Ústav všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK v Praze ;  Přednosta: MUDr. Bohumil Seifert, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(6): 343-346
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Východiska:
Lékaři se musí často v praxi vyrovnávat s pocity nejistoty a s pochybami o správnosti svých rozhodnutí. Tyto fenomény nejvíce znají praktičtí lékaři, kteří se setkávají se záplavou nediferencovaných zdravotních problémů, pro které není v 1. linii dostupná suverénní diagnostika, ani jednoznačná volba léčby. Lékaři obvykle nemohou jasně zodpovědět otázky pacientů, ani nemohou uspokojivě aplikovat doporučené postupy a pravidla medicíny založené na důkazech (EBM).

Cíl a metodika:
Záměrem práce je popsat nejistotu jako fenomén všeobecné praxe a nabídnout cesty, jak s nejistotou v procesu poskytování péče zacházet, jak ji zmírnit. Na základě literární analýzy byly připraveny podklady pro ohniskovou skupinu praktických lékařů. Účastníci diskutovali svoje osobní zkušenosti s nejistotou a navrhovali strategie, jak nejistotu zmírnit nebo se s ní vyrovnat. Průběh moderované diskuse byl zaznamenán, výstupy zpracovány a následně zaslány ke komentáři.

Výsledky:
Praktičtí lékaři se shodli na tom, že nejistota je normální součástí praxe. Klíčový je vztah s pacientem a citlivé zvážení jeho zapojení do rozhodovacího procesu. Dostatek času na konzultaci, dobré komunikační dovednosti a vytvoření atmosféry důvěry zmírňují pocit nejistoty. Důležité je poctivé vyhodnocení externích (EBM, kalkulace rizik) i interních důkazů (názor pacienta, vlastní zjištění). Sdílení nejistot s kolegy z oboru i se spolupracujícími specialisty je další doporučenou metodou. Schopnost zvládat nejistotu je nezbytnou podmínkou úspěšného působení ve všeobecné praxi. Naopak nezvládání nejistoty vede k nadbytečnému vyšetřování a ke zvýšenému riziku syndromu vyhoření.

Klíčová slova:
nejistota, praktický lékař, medicína založená na důkazech, primární péče.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 6

2007 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×