Kuřáctví u dětí na základních školách v České republice Výsledky projektu „Naše třída nekouří“


Smoking of children on primary schools– results of the project „Our class doesn’t smoke“

The article summarizes an experience and knowledge from the project „Our class doesn’t smoke“. It is focused on pupils of the second grade at the elementary schools; it contains quantification of addiction and treatment of smokers. Data were collected by means of questionnaires. The aim is to find out an extent of project efficiency by means of comparison of attitudes of the pupils to smoking in interested and uninterested classes. It was possible to observe an influence of different factors and circumstances on children’s smoking in the inquiry. Approximately ninety students of the elementary schools in the Vysoãina region were integrated in the pilot study. As the project was successful, we continued in its further realization. In the second year of this project two hundred and fifty-nine students from the three elementary schools in Brno and two schools: in Kostelec u Hole‰ova and in Fr˘dek – Místek have participated. In accordance with all indicators, the competition with a good management and active position of teachers and students is the model for putting off, reduction and abandonment of smoking.

Key words:
„Smokefree Class Competition“, youth, attitudes of juniors


Autoři: V. Zachovalová
Působiště autorů: Ústav preventivního lékařství LF MU, Brno ;  Vedoucí: prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(6): 359-362
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

V referátu jsou shrnuty poznatky a zkušenosti z projektu s názvem „Naše třída nekouří“. Soustřeďuje se na žáky 2. stupně základních škol, zahrnuje stanovení stupně závislosti a léčbu závislých kuřáků. Data byla získána pomocí dotazníkového šetření. Cílem je zjistit míru efektivity projektu srovnáním postojů žáků ke kouření v zúčastněných a nezúčastněných třídách. Šetřením bylo možné sledovat vliv různých faktorů a okolností na kouření dětí. V pilotní studii se zapojilo do soutěže cca 90 dětí základní školy v kraji Vysočina. Protože byl projekt úspěšný, pokračovali jsme v jeho další realizaci. Ve druhém roce projektu se jej zúčastnilo 259 žáků ze tří brněnských základních škol a dvou škol v Kostelci u Holešova a ve Frýdku-Místku. Podle všech ukazatelů je soutěž při dobrém vedení a aktivnímu přístupu učitelů a žáků vzorem k oddálení, snížení či zanechání kouření.

Klíčová slova:
„Smokefree Class Competition“, mládež, postoje mládeže


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 6

2007 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×