Vliv opakovaných zánětů horních cest dýchacích na výskyt onemocnění štítné žlázy - srovnání s obecnou populací


Influence of frequent upper respiratory infections on the occurrence of thyroid gland diseases – a comparison with general population

This study involved 364 patients from the endocrinology out-patient clinic undergoing treatment for thyroid gland disease for varying lengths of time (the total number of individuals under medical treatment was about 1 500 and all of them were requested to respond). The goal of the study was to find out whether there is a casual nexus between frequent and repeated inflammation of the upper respiratory system and thyroid disease. All of the patients’ ailments were recorded. The method of open and closed questions was employed. To better evaluate the results, the patients were subsequently divided based on their own statements into: euphuistic thyroid, inflammation, hypothyreosis, hyperthyroidism, tumour and operation (in the course of processing the results the single successive pairs of diseases were put together because of the low presence of some of them in the study group). The study also found that almost one fifth of the patients asked did not know which kind disease they actually suffered from. This finding was immediately put to the head of the department who promised improvements aimed at the best possible patient awareness.

Key words:
upper respiratory tract infections, thyroid gland disease, disturbances of endocrine function, tumours, operations.


Autoři: J. Bednářová 1;  V. Zamrazil 2
Působiště autorů: Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Praha Vedoucí: prof. RNDr. Václav Šmahel, CSc. 1;  Endokrinologický ústav, Praha Ředitel: doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(12): 724-726
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

V této studii anonymně odpovědělo 364 pacientů endokrinologické ambulance s různou délkou léčby tyreopatií (Celkový počet léčených osob je zhruba 1 500, přičemž požádáni o sdělení k výzkumu byli všichni). Cílem práce bylo zjistit, zda existuje příčinná souvislost mezi častými a opakovanými záněty horních cest dýchacích a onemocněním štítné žlázy. Byly zapsány všechny obtíže, které nemocní udávali. Jako metoda byla použita forma dotazníků s otevřenými a uzavřenými otázkami. Pro co nejlepší orientaci při výsledcích zpracování byly posléze pacienty popisované druhy nemoci rozděleny podle jejich vlastního vyjádření na: eufunkční štítnou žlázu, zánět, hypotyreózu, hypertyreózu, nádor a operaci (Při zpracovávání výsledků výzkumu pak byly jednotlivé po sobě jdoucí dvojice onemocnění vzhledem k nízkému výskytu některých z nich sloučeny). Z průzkumu současně vyplynulo, že téměř jedna pětina dotázaných neví, jaký druh nemoci vlastně má. Toto zjištění bylo bezodkladně sděleno vedoucímu pracoviště, který v uvedené věci přislíbil nápravu s cílem zajistit co možná největší informovanosti nemocných.

Klíčová slova:
záněty horních cest dýchacích, zánět štítné žlázy, poruchy endokrinní funkce, nádory, operace.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 12

2007 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.