Individuální postup v léčbě germinálních nádorů včetně autologní transplantace krvetvorných buněk


Individual treatment of germ cell tumours including autologous stem cell transplantation

The treatment of germ cell tumours follows standard recommended treatment guidelines (European Association of Urology Guidelines 2007). The contribution of high-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation is still controversial and autologous stem cell rescue is only indicated in clinical trials. Autologous stem cell rescue was provided at the oncology department of Thomayer Teaching Hospital from September 1997 to May 2007 to 56 patients; as salvage chemotherapy to 32 patients with relapsed or refractory germ-cell tumours, and to 24 patients with adverse prognosis as primary first line treatment. The high-dose conditioning CARBOPEC protocol was used. The patients with persistence, relapse or progression of the disease had additional treatment. In the follow–up period ranging from 4 to 113 months (to September 2007), at present 42 (75 %) patients are alive and 14 (25 %) pts have died. Median time to progression (TTP) of all patients is 7 months, median overall survival (OS) is 52 months. Median disease free survival is (DFS) is 54 months (32 %) and median progression free survival (PFS), with or without additional treatment, of the surviving patients is 52 months (58 %). High-dose chemotherapy as upfront treatment for germ cell tumours with poor prognosis, and as salvage treatment in high risk tumours, seems to offer a good possibility of individual treatment.

Key words:
autologous transplantation, peripheral haematopoietic stem cells, high dose chemotherapy, germ cell tumours, salvage treatment, upfront treatment, additional treatment


Autoři: J. Nepomucká;  J. Abrahámová;  M. Foldyna;  Kordíkovád.;  Donátováz. 1;  Pagáčovál. 1;  I. Stříž 2;  M. Greplová;  M. Bártová
Působiště autorů: Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha Přednosta: Prof. MUDr. Jitka Abrahámova, DrSc. ;  Pracoviště laboratorních metod Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha. Přednosta: Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. 1;  Transfuzní stanice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha Přednosta: MUDr. Jitka Kracíková 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(12): 716-719
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Léčba germinálních nádorů se řídí standardními doporučenými léčebnými postupy (European Association of Urology Guidlines 2007). Přínos vysokodávkované chemoterapie s následnou autologní transplantací krvetvorných buněk zůstává obtížně hodnotitelný. Indikační opodstatnění má pouze v rámci protokolů klinických studií. Na onkologickém oddělení FTNsP se od září 1997 do května 2007 léčilo tímto způsobem 56 nemocných (protokol CARBOPEC). V záchranné léčbě 2. linie chemoterapie se léčilo 32 nemocných s relabujícím nebo refrakterním germinálním nádorem a v primární léčbě v 1. linii se léčilo 24 nemocných s nepříznivou prognózou. Pacienti s perzistencí, progresí nebo relapsem onemocnění pokračovali v další terapii. Sledované období po transplantaci (k září 2007) je 4 až 113 měsíců. V současné době žije 42 nemocných (75 %), zemřelo 14 nemocných (25 %). Medián doby do progrese onemocnění (TTP) všech nemocných je 7 měsíců, medián doby celkového přežití (OS) 52 měsíců. Medián přežití bez známek nemoci (DFS) je 54 měsíců (32 %) a medián doby přežití bez známek progrese (PFS) s a bez terapie po transplantaci je 52 měsíců (58 %). Individuální postup v léčbě germinálních nádorů včetně autologní transplantace krvetvorných buněk přináší léčebný prospěch.

Klíčová slova:
autologní transplantace, periferní krvetvorné buňky, vysokodávkovaná chemoterapie, potransplantační terapie, germinální nádory, záchranná chemoterapie


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 12

2007 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Význam metforminu pro „udržitelnou“ terapii diabetu
Autoři: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se